Hogeschool Leiden

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo voltijd

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Word jij enthousiast bij de gedachte om kinderen voor te bereiden op hun toekomst? Wil je kinderen helpen om hun plek in de maatschappij te vinden en hun toegevoegde waarde te ontdekken? Ben je op zoek naar een pabo met extra aandacht voor kunst en filosofie? Dan is de Vrijeschool Pabo in Leiden iets voor jou!

Opleidingsvarianten

De voltijd dagopleiding duurt vier jaar. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kun je ook kiezen voor de flexibele deeltijdopleiding of het zij-instroomtraject. Meer over deze opleidingsvarianten lees je bij het onderdeel Studieopbouw. 

Ben je al werkzaam als leerkracht en heb je behoefte aan nascholing? Bekijk dan het actuele aanbod van Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 

Jouw toekomst

Met het diploma van de Vrijeschool Pabo ben je bevoegd als leerkracht in het basisonderwijs. Je kunt aan de slag bij een van de verschillende vrijebasisscholen in Nederland, België of elders in de wereld. Ook kun je met je bachelor degree terecht bij een reguliere basisschool. Wil je liever lesgeven in het voortgezet onderwijs, dan is het mogelijk om al tijdens het derde jaar van de opleiding stage te lopen in deze richting. Na de Vrijeschool Pabo kun je dan een 2e graads lesbevoegdheid halen.

Als leraar basisonderwijs doe je meer dan alleen lesgeven. Naast de lessen die je geeft, ben je ook pedagoog. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Daar ligt ook meteen een van de belangrijkste krachten van het vrijeschoolonderwijs. Het onderwijs gaat verder dan goed leren lezen of rekenen. Er is bij een vrijeschool veel aandacht voor de vorming van iemands persoonlijkheid en het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten.

In je lessen geef jij leerlingen de ruimte voor zelfontplooiing, creativiteit en kunst en cultuur. Van jongs af aan maak je kinderen volwaardig deelgenoot van hun eigen leerproces. Je helpt ze hun eigen plek te vinden in een snel veranderende wereld.

Ben je benieuwd naar wat er allemaal speelt in het vrijeschoolonderwijs van nu? Beluister dan de serie podcasts die Meesterwerk maakte voor het lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs.

De kern van het vrijeschoolonderwijs is ‘leren met hoofd, hart en handen’. Op de vrijeschool werk je dus aan de cognitieve ontwikkeling, maar net zo belangrijk zijn de sociaal emotionele en de motorische ontwikkeling. Dit komt voort uit de antroposofische gedachte, dat ieder van deze gebieden steeds in een andere fase in de ontwikkeling zijn zwaartepunt heeft.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen hoe kinderen groeien in de verschillende fases, maar kijk je ook naar je eigen ontwikkeling.

Wil je meer te weten komen over het vrijeschoolonderwijs en het antroposofische gedachtengoed? Bekijk onze tips op de pagina Verder lezen.

Als leraar basisonderwijs ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgt de Vrijeschool Pabo tal van nascholingscursussen voor professionals in het vrijeschoolonderwijs. Dat kan variëren van de masterclass Pedagogisch Meesterschap tot de teamtraining Werken in verbinding met Ouders.

Wil je doorstuderen aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een master op het gebied van orthopedagogiek, onderwijskunde of pedagogisch leiderschap. Meestal volg je eerst een schakeljaar. Of je kiest voor een master op hbo-niveau.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de Vrijeschool Pabo in Leiden echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze

Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Bekijk de informatie over de intakeprocedure.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is de Vrijeschool Pabo iets voor jou?

Wat onderscheidt de 'vrijeschool-aanpak' van de ‘reguliere’ pedagogiek? Een belangrijke vraag als je overweegt om te kiezen voor de Vrijeschool Pabo. In de antroposofische pedagogiek gaat het om alle talenten en mogelijkheden die een kind met zich mee brengt en hoe jij kunt helpen om die naar buiten te brengen. De vraag is dus niet 'hoe past dit kind straks in deze maatschappij?', maar 'wat voegt dit kind toe aan de maatschappij?'.

Binnen al de lessen van de Vrijeschool Pabo klinkt het 'holistische’ door. Je bekijkt de lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkelingen niet los van elkaar, maar gaat op zoek naar de eenheid van deze ontwikkelingen. Daarnaast word je op de Vrijeschool Pabo opgeleid om zelf op een creatieve manier lessen te ontwerpen. Verder is het goed om te weten dat je als pabo-student de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid dient te behalen tijdens je opleiding.

Als leraar doe je er toe

Binnen onze opleiding hechten we veel waarde aan samenwerking. We verwachten van iedereen een open en gedreven houding en dagen onze studenten uit om een persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. In de loop van je studie op de Vrijeschool Pabo krijg je meer kijk op jezelf, je leert je talenten en ook je valkuilen kennen. Uiteindelijk leer je meer en meer te vertrouwen op jouw eigen kwaliteiten.’ Die persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor het beroep van leraar, want als leraar doe je er toe!

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of de Vrijeschool Pabo iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare lerarenopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de reguliere opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) of de Academische Pabo. Vind jij de antroposofische visie interessant en wil jij kinderen vooral begeleiden vanuit muziek, dans en beweging? Neem dan een kijkje bij Docent Muziek of Docent Dans/Euritmie. Bij de opleiding Vaktherapie leer je meer over de therapeutische werking van de verschillende kunstvormen en hoe je dit kunt inzetten om mensen sterker te maken.

Studieopbouw

De vrijeschool staat voor onderwijs dat leerlingen prikkelt in hun creativiteit. Door zelf met kunst bezig te zijn, leer je hoe deze vakken op de kinderen doorwerken terwijl je tegelijkertijd ook je eigen creativiteit ontwikkelt. Bij de ontwikkeling van ons programma hebben we dan ook gezorgd voor een evenwichtige balans tussen kennisvakken (o.a. rekenen, taal en wereldoriëntatie) en kunstvakken (o.a.boetseren, tekenen, schilderen, muziek, dans en euritmie). Verder maak je tijdens studie ook kennis met het antroposofische gedachtengoed, de jaarfeesten en andere belangrijke elementen van het vrijeschoolonderwijs.

Bij de Vrijeschool Pabo in Leiden ga je vanaf dag één zelf aan de slag. De dagelijkse werkpraktijk vormt altijd het uitgangspunt. We willen je inspireren om het maximale uit je studie te halen. Tijdens de lessen en opdrachten word je uitgedaagd om vol de diepte in te duiken en jezelf te ontwikkelen als leerkracht. Vanzelfsprekend krijg je daar goede begeleiding bij. In de loop van de opleiding ontdek je waar jouw talenten en ook je valkuilen liggen. Je krijgt een betere kijk op jezelf en leert steeds meer om te vertrouwen op je eigen kwaliteiten.

Benieuwd naar de ervaringen van onze studenten? Lees het verhaal van Marlieke over haar keuzes en ervaringen.

Stages

Stages zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Hierin krijg je immers de mogelijkheid om te ervaren hoe het er in de praktijk echt aan toe gaat. Momenteel zijn we bezig dit verder vorm te geven binnen het traject Samen Opleidend Leren (SOL). In ieder studiejaar zijn meerdere stageperiodes opgenomen, zowel bij vrijescholen als bij reguliere basisscholen.

Zo ontwikkel je ook echt de competenties die jij straks nodig hebt in jouw toekomstige beroep. Denk bijvoorbeeld aan:

  • werken met kinderen in de klas
  • samenwerken in het team van leraren
  • ontwerpen van onderwijs

Omdat de vrijeschool een internationale beweging is, liggen er voor jou volop kansen om in het buitenland ervaring op te doen.

Culturele ontwikkeling

Culturele ontwikkeling speelt een grote rol op vrijescholen. Bij ons betekent dit naast zelf oefenen met beeldende kunst, drama en muziek, dat je ook verhalen leert vertellen uit de cultuurgeschiedenis; bijvoorbeeld uit de Griekse mythologie, Edda, het Oude Testament, maar ook legenden en sprookjes.

Jaarfeesten

Op de Vrijeschool Pabo zijn jaarfeesten en gemeenschappelijke bijeenkomsten een vast onderdeel van het studieprogramma. Het doel is je vertrouwd te maken met de achtergronden van de jaarfeesten en de manier waarop deze in de vrijeschool gevierd kunnen worden. Het tweede doel is de gemeenschapsvorming, zowel op de pabo als in het basisonderwijs is dit als leerprincipe zeer belangrijk.

Wil je een idee krijgen van hoe we een jaarfeest vieren? Bekijk dan op YouTube het filmpje over de Michaëldagen.

De Vrijeschool Pabo biedt een aantal opleidingsvarianten aan. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten van iedere variant vind je op de pagina’s over inschrijven en toelating.

Voltijdopleiding

Heb je in de afgelopen jaren een opleiding afgerond in het voortgezet onderwijs of ben je van plan om nu te starten met de opleiding via een 21+ capaciteitenonderzoek? De vierjarige voltijdopleiding richt zich op mensen die pas net beginnen met hun studieloopbaan.

Flexibele deeltijdopleiding

Naast de voltijdopleiding bieden we ook een flexibele deeltijdopleiding aan met meer zelfstudie en minder contacttijden. Hoe het opleidingstraject eruit ziet, verschilt per student. Dit hangt onder andere af van jouw leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie. In de eerste maanden van de studie wordt in kleine groepen een leer-studieplan opgezet, dat past bij jouw persoonlijke situatie en jouw studiewensen. Reken wel op verplichte aanwezigheid op de maandagmiddagen en vroege avonduren.

Voor deze opleidingsvariant is het belangrijk dat je goed zelfstandig kunt studeren en plannen. Je bent maximaal anderhalve dag aanwezig op de opleiding, daarnaast loop je stage in een vrijeschool.

Goed om te weten: de meeste studenten die kiezen voor de Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd, kunnen een baan van maximaal twee tot drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen.

Kies je voor de flexibele deeltijd of de zij-instroom? Bekijk de verschillen.


Zij-instroom

Heb jij al een baan in het primair onderwijs en ben je in het bezit van een bachelor op wo- of hbo-niveau? Dan kan de school voor jou een zij-instroomtraject aanvragen waarmee je binnen twee jaar je bevoegdheid als leerkracht in het basisonderwijs kunt behalen.

Als zij-instromer volg je de meeste lessen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Je studieprogramma is gericht op de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school.

Ben je al werkzaam als leerkracht en heb je behoefte aan nascholing? Bekijk dan het actuele aanbod van Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 

Dit jaar staat in het teken van ‘waarnemen en denken’, waarbij het belangrijk is dit open en onderzoekend te doen. Je krijgt verschillende vakken: sommige zijn meer gericht op de achtergrond van de vrijeschool (zoals leerplan vrijeschool), andere op je eigen denkontwikkeling (onder andere filosofie), op de stagepraktijk (denk aan het vak didactiek) of op je eigen kunstzinnige vermogens (bijvoorbeeld handvaardigheid).

In de stageperiodes maak je (hernieuwd) kennis met het vrijeschool onderwijs vanuit het perspectief van de leraar. Hoe sta je voor de klas, hoe begeleid je de kinderen individueel, klassikaal…en hoe is dit voor jezelf?

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 studiepunten (European Credits, afgekort als EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. 1 EC staat voor +/- 28 studiebelastingsuren.

Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de Vrijeschool Pabo toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

In het tweede studiejaar start je met de hoofdfase. In deze fase wisselen onderwijs en stages elkaar af.

Jaar 2

Tijdens tweede jaar draait het om ‘spel en beweging’. Hierbij bouw je allerlei belangrijke kwaliteiten van een leraar op, de ene keer doelgericht en dan weer flexibel. Het gehele jaar heeft didactiek als blikrichting.

Jaar 3

De eerste helft van het derde jaar wordt volledig besteed aan de minor (keuzevak). Wat je kiest bepaal je zelf. De Vrijeschool Pabo biedt minoren aan op allerlei gebieden. Maar je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere (internationale) hogere onderwijsinstelling. Ook is het mogelijk om in deze tijd een internationale stage te plannen of een eigen plan uit te voeren, dat bijdraagt aan jouw leraarschap.

Tijdens de tweede helft van het derde jaar verdiep je je in een leeftijdsfase van de kinderen:

  • kleuterspecialisatie van 4 tot 7 jaar
  • het kind van 8 tot 12 jaar
  • (pre)puber van 10-12 jaar

Jaar 4

Het vierde jaar staat in het teken van je afstuderen. In het eerste deel van je afstudeerfase ontwikkel je jouw opgebouwde ervaring verder, zodat je onderwijs tot kunst kan uitgroeien en om als individu te kunnen werken in een team van andere leraren. In het tweede deel van het jaar rond je de opleiding af met een praktijkgericht kunstzinnig onderzoek.

Omdat we bij de Vrijeschool Pabo kleinschalig werken, is er altijd een intensieve samenwerking tussen de docenten en studenten. Tijdens de opleiding word je begeleid door een hecht team van betrokken en ervaren docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Kies ook voor de Vrijeschool Pabo

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Vrijeschool Pabo in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? De vrijeschool is een internationale beweging, waardoor je op allerlei plekken in de wereld terecht kunt. Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen. Ook kun je ervoor kiezen om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.