Hogeschool Leiden

Vrijeschool Pabo

De Vrijeschool Pabo is het startpunt voor een veelzijdige carrière in het basisonderwijs. Vanwege de specifieke achtergrond van het vrijeschoolonderwijs krijg je bij deze pabo-opleiding een ander vakkenpakket dan bij reguliere lerarenopleidingen. Je krijgt een brede basis van kunstonderwijs, reguliere pabovakken en filosofie. Bij ons staat de mens centraal. Dat geldt ook voor jou als student.

De Vrijeschool Pabo is kleinschalig met een team van enthousiaste en bevlogen docenten. Vrijescholen gaan uit van het antroposofische mensbeeld, dat zie je terug in de pedagogische en didactische aanpak. Wezenlijk voor antroposofie is respect en acceptatie, je hoeft van huis uit geen antroposoof te zijn, je moet wel openstaan voor de beginselen van antroposofie. Vanwege de specifieke achtergrond van het vrijeschool onderwijs heeft deze opleiding een ander vakkenpakket dan reguliere lerarenopleidingen. Na afronding van de Vrijeschool Pabo kun je aan de slag op een van de ruim honderd vrije scholen in Nederland of in het reguliere basisonderwijs.

Toekomstmogelijkheden Vrijeschool leerkracht

Nadat je de Vrijeschool Pabo hebt voltooid, ben je bevoegd om als groepsleraar in het basisonderwijs te werken. Je kunt aan de slag op de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland en België. Je kunt er ook voor kiezen op een reguliere basisschool te gaan werken. Met het diploma van de Vrijeschool Pabo kun je ook op een vrijeschool elders in de wereld gaan werken: er bestaan zo’n 1.000 vrijescholen verdeeld over 55 landen. Veel afgestudeerden aan deze opleiding vinden binnen een jaar een baan in het onderwijs. Na je studie zijn er zeker mogelijkheden om door te studeren, bijvoorbeeld door een masterprogramma te volgen. De belangstelling voor vrije scholen in Nederland stijgt. Steeds meer ouders kiezen ervoor hun kind naar een vrije basisschool of vervolgopleiding te sturen. Lees meer hierover. Veel afgestudeerden aan deze opleiding vinden binnen een jaar een baan in het onderwijs.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Vrijescholen in Nederland en in de wereld

In Nederland zijn in totaal 90 vrije basisscholen verspreid over het hele land, daarnaast zijn er ongeveer 15 middelbare vrijescholen in Nederland. Sommige studenten komen terecht op de middenbouw van de vrijeschool, de eerste klassen van de middelbare school. Hiervoor biedt de Vrijeschool Pabo een minor aan, een specialisatie voor onderwijs aan 10-tot-14-jarigen.