Studenten voeren de opdrachten uit

Medezeggenschap

Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van Hogeschool Leiden. De hogeschool hanteert een systeem van gedeelde medezeggenschap en heeft op centraal niveau drie medezeggenschapsraden. Deze centrale medezeggenschapsraden hebben direct invloed op het algemene beleid, de arbeidsomstandigheden, de faciliteiten voor studenten, de structuur van de organisatie en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is (een deel van) de medezeggenschap decentraal op opleidingsniveau belegd bij de opleidingscommissies.

Centrale medezeggenschap

Hogeschool Leiden heeft op centraal niveau drie medezeggenschapsorganen: de Gezamenlijke Vergadering, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Voor kwesties die zowel studenten als personeel aangaan is er de Gezamenlijke Vergadering. De Gezamenlijke Vergadering bestaat uit alle leden van de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Het personeel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad, de studenten in de Studentenraad. Kwesties die uitsluitend het personeel dan wel de studenten aangaan, worden besproken in respectievelijk de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

Gezamenlijke Vergadering

De Gezamenlijke Vergadering heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht op verschillende beleidszaken van de organisatie. De Gezamenlijke Vergadering heeft haar eigen reglement, waarin is geregeld welke bevoegdheden zij heeft, hoe zij is samengesteld en wat haar werkwijze is.

Bekijk het reglement van de Gezamenlijke Vergadering ( pdf, 156 KB )

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht op verschillende beleidszaken van de organisatie op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad heeft zijn eigen reglement, waarin is geregeld welke bevoegdheden hij heeft, hoe hij is samengesteld en wat zijn werkwijze is.

Bekijk hier het reglement van de Ondernemingsraad ( pdf, 83 KB )

Studentenraad

De Studentenraad heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht op verschillende beleidszaken van de organisatie. De Studentenraad heeft zijn eigen reglement, waarin is geregeld welke bevoegdheden hij heeft, hoe hij is samengesteld en wat zijn werkwijze is.

Bekijk het reglement van de Studentenraad ( pdf, 216 KB )

Decentrale medezeggenschap

Naast de centrale medezeggenschapsorganen is (een deel van) de medezeggenschap decentraal op opleidingsniveau belegd bij de opleidingscommissies. Vanuit hun rol als formele medezeggenschapsorganen hebben deze commissies instemmingsrecht op onderwijsinhoudelijke delen van de opleidingsspecifieke onderwijs- en examenregeling (OER) en kunnen zij advies uitbrengen over de (overige delen van de) OER. In het reglement opleidingscommissies is de wijze van benoemen en samenstellen van de opleidingscommissie geregeld, welke bevoegdheden de commissie heeft en wat haar werkwijze is.

Bekijk het reglement opleidingscommissies ( pdf, 158 KB )