Lectoraat Muziek in Onderwijs

Lectoraat Muziek in Onderwijs

Na een jarenlange focus in het onderwijs op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, is in Nederland het laatste decennium sprake van een toenemende aandacht voor het belang van kwalitatief goed muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. 

Begin 2017 vond in dit kader, in aanwezigheid van HM Koningin Máxima, op Hogeschool Leiden een succesvolle landelijke studiedag plaats van het Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP) en de stichting ‘Méér Muziek in de Klas’. Geïnspireerd door deze gebeurtenis, en mede gedreven door de unieke combinatie van vier pabo’s én een opleiding Docent Muziek binnen eenzelfde faculteit, ontstond het initiatief voor een lectoraat Muziek in Onderwijs - een lectoraat dat zich richt op praktijkonderzoek naar muziek in het onderwijs.

Medio 2020, na een voortraject van twee jaar, startte Christiane Nieuwmeijer als Lector Muziek in Onderwijs.

HM Koningin Máxima op bezoek bij Hogeschool Leiden
HM Koningin Máxima op bezoek bij Hogeschool Leiden