Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden als werkgever

Met ons hoger beroepsonderwijs willen wij onze studenten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontplooien. Dit doen we vanzelfsprekend niet alleen: studenten leren van én met ons, en natuurlijk ook van en met elkaar. Daarnaast werken wij intensief samen met de beroepspraktijk. Wij leiden onze studenten op tot professionals voor vandaag én morgen. De maatschappij vraagt immers om mensen die een leven lang blijven leren, ondernemend zijn en innovatief denken. De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop en dat betekent dat we in onze opleidingen ook aandacht besteden aan persoonsvorming en socialisatie.

Wij bieden structuur en flexibiliteit

We kennen de student en de student kent ons. We stimuleren studenten actief om voltijds te studeren. De student op zijn/haar beurt verplicht zich ertoe echt te studeren. Wederkerigheid tussen hogeschool en student is het uitgangspunt. We bieden structuur waar dat nodig is en flexibiliteit en ruimte voor eigen keuzes waar dat kan Daarnaast stimuleren we studenten in de loop van hun studie steeds meer de regie te nemen over hun leerproces.

Verbinding beroepspraktijk

Onze docenten hebben een sterke binding met de beroepspraktijk. Bij voorkeur kom je uit de beroepspraktijk en onderhoud je op verschillende manieren contacten met het werkveld. Het is ook mogelijk dat je naast je baan bij de hogeschool gedeeltelijk werkzaam bent in de praktijk. Deze praktijkervaring koppel je aan didactische en pedagogische kwaliteiten, gecombineerd met beroepscompetenties en kwaliteiten om prettig, efficiënt, effectief en resultaatgericht samen te werken. Daardoor draag je bij aan het studiesucces van onze studenten.

Leergemeenschap

We hebben de afgelopen jaren actief geïnvesteerd in professionalisering en het leren van en met elkaar. Daarmee is een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een sterke kwaliteitscultuur en de ontwikkeling van Hogeschool Leiden als lerende organisatie. Van onze docenten en medewerkers vragen we dat ze zich permanent ontwikkelen, zowel voor wat betreft de inhoud van het vakgebied en actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk, als de wijze waarop die inhoud kan worden (aan)geleerd. We bieden tijd en ruimte voor blijven(d) leren.

Meer weten?

Lees meer over ons in het instellingsplan, de onderwijsvisie en de arbeidsvoorwaarden.