Studenten tijdens euritmieles.

Docent Dans/Euritmie

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Dance in Education

In het kort

De bachelor Docent Dans/ Euritmie is een opleiding waarin innerlijke en uiterlijke beweging bij elkaar gebracht worden. Sommigen vergelijken het met mindfulness in beweging. Je leert er bewegen vanuit verschillende kwaliteiten, zodat hoofd, hart en handen op elkaar afgestemd raken. Het vak van docent dans/euritmie vraagt om een brede persoonlijke ontwikkeling. Tijdens opleiding kom je daarom in contact met poëzie, muziek, creatief ondernemerschap, pedagogiek, stages, eigen producties en internationale studiereizen. Hogeschool Leiden is de enige plek in Nederland waar je deze, door de antroposofie geïnspireerde, bacheloropleiding Docent Dans/Euritmie kunt volgen.

De voltijdopleiding duurt vier jaar. Wil jij de opleiding combineren met je werk? Bekijk dan de mogelijkheden van het deeltijdprogramma. Werk je op dit moment in het vakgebied en heb je al eerder een Euritmie-opleiding afgerond? Dan kom je wellicht in aanmerking voor het verkorte zij-instroomtraject. Meer over de verschillende varianten lees je onder Studieopbouw.

Topopleiding Keuzegids Hbo 2019

In de Keuzegids Hbo 2019 krijgt de opleiding Docent Dans/Euritmie het oordeel topopleiding.
Daarmee behoort deze opleiding tot de beste van Nederland.

Keuzegids topopleiding.

Jouw toekomst als docent Dans en Euritmie

Als docent Dans/Euritmie leg je contact met de spirituele waarden die in ons bestaan verborgen liggen. Je totale wezen –lichaam, ziel en geest– is je instrument. Je ontwikkelt een nieuwe kunstzinnigheid en een rijker sociaal vermogen. Euritmie wordt op verschillende plekken toegepast. Het is niet alleen een eigentijdse theaterkunst, maar wordt ook ingezet als een vorm van therapie. Binnen het onderwijs ondersteunt en versterkt euritmie de ontwikkeling van het kind (pedagogische methodiek). Dit werkgebied staat centraal binnen onze opleiding.

Het woord ‘Euritmie’ komt uit het Grieks en betekent mooi en waar ritme. Als dansvorm kent euritmie een bewegingsrepertoire dat afwijkt van andere dansvormen. Met spirituele bewegingsvormen sla je een brug tussen jouw innerlijk en dat van je medemensen. Klank, ritme en woord komen hierbij samen. Je lichaam is het instrument voor jouw kunstzinnige impulsen en jouw bewegingen raken de toeschouwers, leerlingen en cliënten direct. Het specifieke karakter van de euritmie komt ook naar voren in de typerende zijden kostuums met een rijkdom aan kleuren. Als euritmist ervaar je schoonheid, spirituele diepgang en sociale verbondenheid.

Oorsprong

De euritmie werd in het begin van de 20e eeuw in Duitsland ontwikkeld door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Hiermee gaf hij antwoord op de groeiende vraag naar een spirituele bewegingskunst. Al snel groeide de euritmie uit tot een geheel eigen kunstvorm in de theaters en daarbuiten en een paar jaar later werd euritmie een vast onderdeel van het vrijeschoolonderwijs.

Wil je meer weten over Euritmie, het antroposofische gedachtegoed en de vrijeschool? Bekijk onze tips op docentdans-euritmie.nl.

Als docent Dans/Euritmie ben je op allerlei plaatsen inzetbaar. Je kunt in binnen- en buitenland terecht bij een van de vrijescholen die Euritmie aanbieden. Maar met het Bachelor of Dance in Education kun je ook aan de slag binnen het reguliere onderwijs, met name bij scholen met ruimte in het lesprogramma voor kunstzinnige en spirituele vakken.

Mogelijkheden buiten het onderwijs

Ook binnen het bedrijfsleven is er belangstelling voor euritmie. Met jouw workshops geef je nieuwe impulsen aan de openheid en samenwerking tussen medewerkers. Of je kiest bijvoorbeeld voor een loopbaan in de kunst- en theatersector. Je specialiseert je dan in de podiumeuritmie.

Verder kent euritmie therapeutische toepassingen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. Door middel van ritmisch vloeiende bewegingen breng jij jouw cliënten zowel innerlijk als uiterlijk in beweging. Zo probeer je het genezingsproces te ondersteunen en te bevorderen.

Als docent Dans/Euritmie ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgt de opleiding Docent Dans/Euritmie verschillende nascholingscursussen. Zo kun je de nascholing BVO-kunst volgen, zijn er nascholingen voor docenten Euritmie en geeft de opleiding een cursus gespreksvoering met ouders.

Wil je doorstuderen aan de universiteit? Dan volg je meestal eerst een schakeljaar om toegang te krijgen tot een master Euritmie. Of je kiest voor een master op hbo-niveau. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de vervolgrichting Verdieping in de pedagogische euritmie. Ook kun je een nascholing volgen in andere vrijeschoolvakken.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de hbo-opleiding Docent Dans/Euritmie echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, de gymzaal en andere faciliteiten van dichtbij.

Door het jaar heen organiseren we als opleiding zelf ook nog een aantal activiteiten, zoals de Ontmoetingsdag. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en zelf te ervaren waar we bij de opleiding mee bezig zijn. Wil je een dag of week meelopen met de lessen van de opleiding? Neem dan contact op met Berpke van Oers via oers.van.be@hsleiden.nl.

Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze doorloop je bij de opleiding Docent Dans/Euritmie een eigen intakeprocedure.

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Docent Dans/Euritmie iets voor jou?

Bij Hogeschool Leiden combineer je een opleiding tot dansdocent met euritmie. Ook als je geen vooropleiding of danstraining hebt gevolgd, maar wel van dansen houdt, is het goed mogelijk om te starten aan onze opleiding. Jij:

  • bent bevlogen en spiritueel.
  • hebt een passie voor dansen en zelfexpressie, maar ook voor mensen. Wat beweegt hen en hoe bewegen ze?
  • voelt jezelf vrij om een gedicht of tekst voor te dragen.
  • bent breed ontwikkeld en je bent geïnteresseerd in cultuur in het algemeen, in klassieke muziek en poëzie en in de antroposofie.

Naast interesse en motivatie, is talent voor euritmie en voor de pedagogische aspecten van het latere beroep heel belangrijk om de opleiding succesvol af te ronden. Daarom heeft de opleiding Docent Dans/Euritmie een eigen intakeprocedure. Verder is het van belang dat je de Nederlandse, Duitse en/of Engelse taal voldoende beheerst. Is Nederlands niet je moedertaal? Dan maak je voorafgaand aan het eerste jaar de toets 'Nederlands als tweede taal'.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of een euritmie-opleiding en het beroep dansdocent echt bij jou passen? Oriënteer je ook bij vergelijkbare (leraren)opleidingen. Vind jij de antroposofische visie interessant en zou je kinderen niet met beweging, maar juist met muziek willen stimuleren? Neem dan eens een kijkje bij de opleiding Docent Muziek. Wil jij later voor de klas staan en verschillende vakken geven? Wellicht is de Vrijeschool Pabo dan iets voor jou. Of wil je leren verschillende kunstvormen in te zetten om mensen sterker te maken? Bij de opleiding Vaktherapie leer je meer over de therapeutische werking hiervan. Meer opleidingen vergelijken? Bekijk het overzicht met alle lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden.

Studieopbouw

Bij de opleiding Docent Dans/Euritmie bereiden we je voor op een baan in het internationale werkveld van de euritmie. De focus daarbij ligt op de ontwikkeling van euritmische én pedagogische competenties (de combinatie van kennis, vaardigheden, eigenschappen en je professionele houding). Ook is er in het onderwijsprogramma veel aandacht voor de ontwikkeling van jouw sociale vaardigheden, persoonlijke groei en creatief ondernemerschap. We werken met ‘jaar-overstijgende’ projecten, waarin je als eerstejaarsstudent ook samenwerkt met tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten. Op die manier krijg je de kans om met en van elkaar te leren.

Bij de opleiding Docent Dans/Euritmie ga je vanaf dag één zelf aan de slag. De dagelijkse werkpraktijk vormt altijd het uitgangspunt. Het opleidingsprogramma is vormgegeven met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep.

Werkvormen

In de werkcolleges bestudeer en ontwikkel je de leerstof samen met je medestudenten en docenten. Tijdens de oefenuren ga je zelfstandig, dieper in op wat je leert tijdens het werkcollege. Via stages (gemiddeld 20 % van je studietijd) doe je kennis en ervaring op in je toekomstige werkveld. De stages vinden meestal plaats bij vrijescholen, in binnen- of buitenland. Voor de meer algemene beroepsoriëntatie organiseren we excursies en kunstreizen.

Kleinschalige opzet

Door de diverse samenstelling van studenten en docenten heerst er een open en levendige sfeer op de opleiding. Iedereen kent elkaar. Docenten en de administratieve staf zijn makkelijk bereikbaar en zijn altijd bereid om je met raad en daad bij te staan. Ook is er binnen het programma zelf veel ruimte voor individuele aandacht.

Samenwerking met andere opleidingen

Vanuit de opleiding Docent Dans/Euritmie werken we nauw samen met de andere antroposofische opleidingen van Hogeschool Leiden: Docent Muziek, Vrijeschool Pabo en Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie). Hierdoor krijg jij de kans om jezelf breed te ontwikkelen en het antroposofische gedachtengoed te verkennen in haar facetten. Er zijn wekelijkse gezamenlijke bijeenkomsten. Ook de jaarlijkse hoogtepunten vieren we samen met de andere opleidingen. Denk aan de start van het studiejaar, de kunstzinnige presentaties voor de zomervakantie en de jaarfeesten.

Naast de vierjarige voltijdopleiding bieden we de opleiding Docent Dans/Euritmie in een aantal andere varianten aan. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring.

Deeltijdopleiding

De deeltijdopleiding kent dezelfde opbouw als de voltijdopleiding van de docent dans- en euritmie-opleiding, maar heeft een andere planning. Je kunt het programma in ongeveer zes jaar doorlopen. Van deeltijdstudenten wordt ook meer zelfstudie verwacht. Afhankelijk van je levens- en beroepservaring is het mogelijk om een individuele leerlijn te volgen.

Zij-instroomtraject

Studenten die al het vakgebied werken en een euritmie-opleiding in het buitenland hebben voltooid, kunnen in aanmerking komen voor het verkorte zij-instroomtraject. Hiermee is het mogelijk om in één jaar je bachelor degree te halen aan de opleiding Docent Dans/Euritmie. Je volgt een speciaal programma waarbij je een jaar stages loopt op een eigen school, en tien weken op de opleiding lessen volgt. Verder krijg je ook begeleiding bij je werksituatie.

Het eerste jaar van de opleiding Docent Dans/Euritmie heeft een oriënterend karakter. Je maakt intensief kennis met het euritmisch bewegingsrepertoire en met de belangrijkste bijvakken zoals spreekkunst, muziektheorie en esthetica. Via stages verken je het beroepenveld in verschillende pedagogische situaties. Tijdens deze individuele stage werk je met volwassenen en kinderen van verschillende leeftijden.

Studiepunten en bindend studieadvies

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald? Dan mag je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Dance in Education in ontvangst nemen.

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 40 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de opleiding Docent Dans/Euritmie toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

In de hoofdfase van de opleiding Docent Dans/Euritmie ga je meer de diepte in en jezelf specialiseren. Tijdens het tweede en derde jaar neemt de omvang van de euritmische en pedagogische studiestof aanzienlijk toe. Niet alleen op kennisgebied dagen we je uit, maar ook op het gebied van je innerlijke verdieping en in je samenwerking met je medestudenten.

In het derde jaar komen jouw euritmisch bewegingsrepertoire en de instrumentbeheersing steeds meer in dienst te staan van de kunstzinnige uitwerking van een muziekstuk of tekst. Je volgt een minor die past bij je opleiding. Veel studenten kiezen ervoor om dat in het buitenland te doen, maar ook in Nederland zijn er verschillende mogelijkheden.

In het vierde studiejaar loop je ook een euritmiestage, dit keer in de onderbouw van een vrijeschool (dit kan zowel in het basis- als in het voorgezet onderwijs). Ook maak je een eigen kunstzinnige productie die past bij een bepaalde doelgroep. Daarnaast schrijf je ook een onderzoeksscriptie. Aan het eind van het jaar treed je een aantal keer op, waaronder twee keer solo.

De opzet van de opleiding is kleinschalig en persoonlijk. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De begeleiding richt zich op persoonlijk welbevinden, studievoortgang en stage-ervaringen. Daarnaast word je ook begeleid door een enthousiaste groep van betrokken en ervaren musici en docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Wil je weten wie straks je docenten zijn? Maak alvast kennis met het docententeam van de opleiding Dans en Euritmie.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook docent Dans en Euritmie

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Docent Dans/Euritmie in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. De antroposofische opleidingen hebben een actieve studievereniging: Artemisia. Deze organiseert wekelijkse koorzang en regelmatig bijeenkomsten, zoals lezingen en workshops. Ook krijg je de kans een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Euritmie is een internationaal vakgebied, waardoor je op allerlei plekken in de wereld terecht kunt. Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.