Natuur en Ontwikkeling Kind

Natuur en Ontwikkeling Kind

De ontwikkelingskansen die natuur kinderen biedt, zijn de afgelopen jaren in onderzoek beschreven. Ondanks deze positieve bevindingen verdwijnt natuur steeds meer uit kinderlevens. Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind laten zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is: een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd.

Onderzoek door kenniskring

Het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind doet onderzoek naar hoe een natuurlijke speel- en leeromgeving het pedagogisch klimaat beïnvloedt, het onderwijsleerproces kan bevorderen en zorgervaringen kan verrijken. Dieuwke Hovinga is sinds 2011 lector Natuur en Ontwikkeling Kind bij Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Met de onderzoekers van de kenniskring draagt zij de betekenis en het belang van een natuurrijke omgeving voor de ontwikkeling van kinderen uit.

Kenniscentrum POP

Sinds 2019 maakt het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderdeel uit van het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de faculteit Educatie. Naast het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind behoren ook de lectoraten Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs en Muziek in Onderwijs tot het kenniscentrum POP. 

Vanuit het kenniscentrum POP willen de onderzoeksgroepen de komende jaren meer vanuit gezamenlijkheid aan de slag gaan om opvoeding, onderwijs en onderzoek te verbinden.

Het kenniscentrum POP wil zo een krachtige bijdrage leveren aan de kwaliteit van opleidings-, zorg- en onderwijservaringen, alsook aan het wetenschappelijk discours over deze vakgebieden. Binnen de faculteit Educatie werkt het kenniscentrum nauw samen met de opleidingen, het Centrum voor Onderwijs en Innovatie Leiden (COIL) en de beroepspraktijk.