Natuur en Ontwikkeling Kind

Natuur en Ontwikkeling Kind

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden gaat aan de slag met de bredere discussie over onderwijs. Het gedachtengoed van Steiner is de basis, gecombineerd met de vraag: waar willen we vernieuwen en waar willen we vasthouden?

Lees meer over het lectoraat

Dieuwke Hovinga is lector Natuur en Ontwikkeling Kind. Zij werkte als leerkracht basisonderwijs en rondde In 1996 haar studie pedagogiek af met een publicatie over de leesontwikkeling van jonge kinderen.

Lees meer over de lector