Studentinschrijving

Inschrijfinformatie

Hoe kun je een ‘verzoek tot inschrijving’ indienen voor een van onze opleidingen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat is er nodig om jouw ‘herinschrijving’ voor het nieuwe studiejaar goed te regelen? Hoe regel je de betaling van het ‘collegegeld’ en welk bedrag moet je betalen? Welke stappen doorloop je als jij jezelf wil ‘uitschrijven’?

Bij afdeling Studentinschrijving kun je terecht met vragen over je (her)inschrijving, je uitschrijving of over het collegegeld. Ook kunnen wij je bijvoorbeeld helpen aan een bewijs van inschrijving of een bewijs betaald collegegeld. Verder kun je een verklaring van inschrijving opvragen, bij de afdeling Studentinschrijving, bijvoorbeeld voor de aanvraagformulieren van:

  • financiële tegemoetkoming Lerarenopleiding
  • zorgverzekering
  • wezenpensioen

Bereikbaarheid

De afdeling Studentinschrijving is bereikbaar via studentinschrijving@hsleiden.nl (zorg er voor dat je in je mail altijd je studentnummer vermeldt).