Hogeschool Leiden

Onze onderwijsvisie

We leiden studenten op tot bekwame en bevlogen professionals die hun vak verstaan of die zich hierin nog verder willen verbeteren en ontwikkelen. Professionals die, vanuit bewuste eigen waarden, een positieve bijdrage leveren aan de veranderende wereld waarin wij leven. In ons onderwijs dragen we bij aan de professionele ontwikkeling, maar ook aan de persoonlijke groei van onze studenten. We leren onze studenten oog te hebben en houden voor hun eigen behoeften en die van anderen. Studenten leren zichzelf kennen en maken keuzes die daarbij passen. Ze leren van hun successen, maar ook omgaan met tegenslag en onzekerheid.

We leiden betrokken, bevlogen en betekenisvol op

We zijn betrokken bij onze studenten. Om die betrokkenheid te realiseren, organiseren we ons onderwijs kleinschalig. We weten wie onze studenten zijn en wat hen verder helpt. We hebben het vertrouwen dat ze in staat zijn om te leren op een manier die bij hen past. Dat ze de hobbels aankunnen die zij daarbij soms moeten overwinnen en dat wij daarbij, zo nodig, passende ondersteuning en hulp bieden, in het besef dat verschillen tussen (groepen) studenten hierin groot zijn. 

We zijn bevlogen over het opleiden voor en onderzoeken en vernieuwen van de beroepspraktijk. Daarom dagen we studenten uit het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door een veilige leeromgeving te bieden, hen vragen te stellen, te ondersteunen en te voorzien van feedback. Tegelijk leggen we de lat hoog: we verwachten van hen dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen studie, actief deelnemen aan het onderwijs, leren om keuzes te maken die passen bij hun ambities en een open en kritische houding hebben.

We realiseren betekenisvol onderwijs. De bereidheid tot het leren van en met elkaar begint bij het leren kennen van jezelf en van de ander, bij ontmoeting en contact. We zorgen ervoor dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk en inclusief is en recht doet aan diversiteit van studenten. Daarnaast benutten we verschillende perspectieven bij de aanpak van complexe praktijkvraagstukken. Daarom stimuleren we een interdisciplinaire aanpak en kijken we over de grenzen van opleidingen heen. We gaan uit van realistische vraagstukken uit de beroepspraktijk, zodat het onderwijs betekenisvol is.

Ontwerpprincipes

Hoe we invulling geven aan onze onderwijsvisie, hebben we uitgewerkt in onze vijf ontwerpprincipes:

  • Een vliegende start 
  • Uitdagend en beroepsgericht opleiden
  • Een activerende blend
  • Betekenisvol begeleiden
  • Toetsen om te leren

Onze ontwerpprincipes zijn richtinggevend voor al ons onderwijs. De ontwerpprincipes bevatten een combinatie van onze eigen kernwaarden en een bewezen effectieve aanpak. Dit maakt ze evidence informed en toegesneden op de context van onze eigen hogeschool.

Hogeschool Leiden

Bekijk afbeelding op groter formaat

Meer weten?

Meer informatie over de visie achter ons onderwijs en de ontwerpprincipes vind je op de pagina Ontwerpprincipes

Bekijk het actuele opleidingsaanbod