Hogeschool Leiden

Onze onderwijsvisie

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. We staan voor kwaliteit en het bieden van goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van studenten om een voedingsbodem te creëren waarin studenten gaan en blijven leren. 

Het studiesucces van onze studenten

Ons belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is om al onze studenten te helpen actief en voltijds te studeren. We willen dat een groeiend aandeel van de studenten binnen een redelijke termijn hun diploma haalt. Niet door concessies te doen aan het niveau van ons onderwijs, maar door de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Ook willen we studenten prikkelen om te (blijven) leren. Dat vraagt om een activerende didactiek en een opzet van een curriculum dat studenten uitdaagt, om onderwijs zonder hindernissen en om keuzes vanuit het onderwijs versus keuzes die zijn ingegeven door een systeem. 

Uitgangspunten voor ons onderwijs

Binnen ons onderwijs leiden we professionals op, die beschikken over vakkennis en generieke vaardigheden. Professionals met lerend, onderzoekend en ondernemend vermogen, die met andere professionals kunnen samenwerken aan complexe vraagstukken en die blijven leren om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Hierbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • Binnen ons onderwijs ondersteunen we de leer- en denkprocessen en bouwen we het eigenaarschap van de studenten over hun leerproces steeds verder op. 
  • Bij het opleiden van onze studenten besteden we aandacht aan de samenhang tussen professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
  • We bieden studenten inspirerend onderwijs, waarin ontmoeting een belangrijke plaats inneemt en we het goede gedrag stimuleren. Om deze uitgangspunten te realiseren is het nodig om onszelf goed te organiseren.

Ontwerpprincipes

Bovenstaande uitgangspunten voor het onderwijs bij Hogeschool Leiden zijn leidend bij onze waardevolle en effectieve ontwerpprincipes. Bij het ontwerpen van het onderwijs gaan onze opleidingen uit van deze vijf ontwerpprincipes. 

  1. Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort
  2. Een vliegende start in het hbo
  3. Betekenisvol contact tijdens transities in de opleiding
  4. Een activerende blend in het curriculum
  5. Toetsing om studenten te stimuleren continu te leren

Meer weten?

Meer informatie over de visie achter ons onderwijs en de ontwerpprincipes vind je in de publicatie Ontwerpprincipes: Principes voor het ontwerpen van ons onderwijs ( pdf, 4.17 MB )

Bekijk het actuele opleidingsaanbod