Studenten hebben in het Z-gebouw les

Samenwerkingsverbanden

Hogeschool Leiden is graag betrokken bij haar omgeving. We investeren in onze relatie met (overheids)organisaties en het omringende bedrijfsleven in Leiden. We zijn zeer actief in diverse samenwerkingsverbanden en belangrijke regionale netwerkorganisaties. Bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in samenwerkingsverbanden met Hogeschool Leiden en/of mboRijnland kunnen contact opnemen met Piet-Hein van der Ploeg, , t: +31(0)6-48133616, e: ploeg.vd.p@hsleiden.nl.

Beslissers van morgen studeren bij Hogeschool Leiden

Bij Hogeschool Leiden studeren de beslissers van morgen. We hebben een intensieve samenwerking met het regionale beroepenveld en bedrijfsleven. Hogeschool Leiden vertolkt daarin de rol van kennismakelaar en aanjager van innovatie in organisaties en bedrijven. Wilt u een (afstudeer)opdracht uitbesteden aan een hbo-student of onderzoek laten doen door een van onze lectoraten? Of bent u toe aan een nieuwe uitdaging en heeft u zin om uw kennis te verbreden of meer te specialiseren? Hogeschool Leiden heeft veel talent in huis en een divers aanbod aan nascholingen!

Samenwerking hogescholen randstad in G5

De ​G5 is het samenwerkingsverband van de zes Randstadhogescholen Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Inholland, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden. Deze hogescholen hebben de krachten gebundeld op het thema studiesucces. Zij delen op dit thema expertise, bundelen kennis, voeren gezamenlijk onderzoek uit en organiseren conferenties.

Meer weten over actuele bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties, etc.?
Bekijk de gezamenlijke webpagina van de G5 

Logo's G5: Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam.