Studenten hebben in het Z-gebouw les

Samenwerkingsverbanden

Hogeschool Leiden is graag betrokken bij haar omgeving. We investeren in onze relatie met (overheids)organisaties en het omringende bedrijfsleven in Leiden. We zijn zeer actief in diverse samenwerkingsverbanden en belangrijke regionale netwerkorganisaties. Bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in samenwerkingsverbanden met Hogeschool Leiden kunnen contact opnemen met Regioregisseur Piet-Hein van der Ploeg, t: +31(0)6-48133616, e: ploeg.vd.p@hsleiden.nl.

Beslissers van morgen studeren bij Hogeschool Leiden

Bij Hogeschool Leiden studeren de beslissers van morgen. We hebben een intensieve samenwerking met het regionale beroepenveld en bedrijfsleven. Hogeschool Leiden vertolkt daarin de rol van kennismakelaar en aanjager van innovatie in organisaties en bedrijven. Wilt u een (afstudeer)opdracht uitbesteden aan een hbo-student of onderzoek laten doen door een van onze lectoraten? Of bent u toe aan een nieuwe uitdaging en heeft u zin om uw kennis te verbreden of meer te specialiseren? Hogeschool Leiden heeft veel talent in huis en een divers aanbod aan nascholingen!

Samenwerking hogescholen randstad in G5

Logo's G5: Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam.

De ​G5 is het samenwerkingsverband van de zes Randstadhogescholen Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Inholland, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden.

Deze hogescholen hebben de krachten gebundeld op het thema studiesucces. Zij delen op dit thema expertise, bundelen kennis, voeren gezamenlijk onderzoek uit en organiseren conferenties.

City Deal Kennis Maken

Hogeschool Leiden is deelnemer van de City Deal Kennis Maken. Deze City Deal heeft als doel samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen beter te maken, ervoor te zorgen dat studenten/onderzoekers/docenten van de kennisinstellingen meer dan nu betrokken worden bij reële stedelijke vraagstukken én van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat de ervaringen die je opdoet in de steden ook gedeeld worden zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Op 1 juni 2018 was Hogeschool Leiden gastheer van de eerste kennisdelingsdag van de City Deal Kennis Maken. Bekijk de video voor een sfeerimpressie van de dag.