Studenten hebben in het Z-gebouw les

Samenwerkingsverbanden

Hogeschool Leiden is betrokken bij haar omgeving. We investeren in onze relatie met (overheids-)organisaties en het omringende bedrijfsleven in Leiden en de regio. We zijn zeer actief in diverse samenwerkingsverbanden en belangrijke regionale netwerkorganisaties. Op deze pagina krijg je een indruk van de samenwerkingsverbanden waarvan Hogeschool Leiden onder andere deel uit maakt.

Bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in samenwerking met Hogeschool Leiden kunnen contact opnemen met Piet-Hein van der Ploeg, adviseur externe samenwerking, t: +31(0)6-48133616, e: [email protected].

Hogeschool Leiden

Beslissers van morgen studeren bij Hogeschool Leiden

Bij Hogeschool Leiden studeren de beslissers van morgen. We hebben een intensieve samenwerking met het regionale beroepenveld en bedrijfsleven. Hogeschool Leiden vertolkt daarin de rol van kennismakelaar en aanjager van innovatie in organisaties en bedrijven. Wil je een (afstudeer)opdracht uitbesteden aan een hbo-student of onderzoek laten doen door een van onze kenniscentra of lectoraten? Of ben je als professional toe aan een nieuwe uitdaging en heb je de ambitie om jouw kennis te verbreden of meer te specialiseren? Hogeschool Leiden heeft veel talent in huis en een divers aanbod aan nascholingen!

Leiden Kennisstad

Hogeschool Leiden heeft samen met gemeente Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en Naturalis Biodiversity Center de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Hierin werken de partners samen aan het versterken van de positie van Leiden als stad van kennis en kunde. Voornaamste doelen zijn het laten floreren van de kennisinstellingen in Leiden én ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en organisaties in Leiden optimaal profiteren van de aanwezigheid van deze grote kennisinstellingen in hun stad. 

Hogeschool Leiden

Leiden Education Fieldlab

Het Leiden Education Fieldlab (LEF) werkt vanuit Hogeschool Leiden samen met het brede Leidse onderwijsveld aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs. Het vervult een netwerkfunctie met een fysieke locatie waarin onderwijsprofessionals samen kunnen innoveren en onderzoeken. 

Economie071

Samen met gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen in de regio Leiden, werkt Hogeschool Leiden aan het versterken van de Leidse (kennis-) economie. Economie071 is het platform waar ondernemers, overheden en onderwijs elkaar vinden en waar publiek-private samenwerkingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen onze opleiding Informatica en Inventeers Research and Development in de Inventeers Academy.

Samenwerking hogescholen randstad in R6

De ​R6 is het samenwerkingsverband van de zes Randstadhogescholen: Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Inholland, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden.

Deze hogescholen hebben de krachten gebundeld op de thema's studiesucces, onderzoek en grootstedelijke vraagstukken. Zij delen op deze thema's expertise, bundelen kennis, voeren gezamenlijk onderzoek uit en organiseren conferenties.

Logo's R6: Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam.

City Deal Kennis Maken

Hogeschool Leiden is deelnemer van de City Deal Kennis Maken. Deze City Deal heeft als doel samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen beter te maken, ervoor te zorgen dat studenten/onderzoekers/docenten van de kennisinstellingen meer dan nu betrokken worden bij reële stedelijke vraagstukken én van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat de ervaringen die je opdoet in de steden ook gedeeld worden zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

De hogeschool geeft hieraan vorm door het project Leren met de Stad, waarin studenten van de hogeschool en universiteit multidisciplinair samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken uit de stad.

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Hogeschool Leiden is aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dit is een netwerk van organisaties, instellingen en bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Door het delen van kennis en ervaring werken we samen aan zorg en preventie die voor iedereen vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar is.

Samenwerking in onderzoek

Vanuit onze kenniscentra en lectoraten zijn vele samenwerkingen actief. Zo werkt de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden vanuit het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap aan het bevorderen van inclusie en de mogelijkheden tot participatie van kwetsbare burgers, samen met gemeenten, de Haagse Hogeschool en partners in welzijn en zorg.

Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) werkt binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid samen met partners in het Leiden Bio Science Park en daarbuiten. 

Op het gebied van onderwijs zet het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) zich samen met allerlei partners uit de beroepspraktijk in op kennisontwikkeling en professionalisering van zorgvuldig pedagogisch handelen in opvoedings- en onderwijspraktijken. 

Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) onderzoekt en versterkt de vitaliteit en eigen regie van studenten en medewerkers van Hogeschool Leiden. Dit gebeurt altijd in co-creatie met de betrokkenen, het werkveld en verschillende kennispartners.

Het kenniscentrum Samen Redzaam levert met behulp van praktijkonderzoek, voor en door het werkveld, een wezenlijke bijdrage aan de inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij. 

De sleutel tot verandering naar een duurzame maatschappij ligt bij de jongeren van nu en het werkveld. Daarom zet het kenniscentrum Duurzaam Organiseren zich in om via het onderwijs tot een sustainable maatschappij te komen.

Meer weten

Heb je vragen, wil je meer informatie over de bestaande samenwerkingsverbanden of zelf samenwerken met Hogeschool Leiden? Neem contact op met Piet-Hein van der Ploeg, adviseur externe samenwerking, t: +31(0)6-48133616, e: [email protected] .

Hogeschool Leiden