Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Privacy

Hogeschool Leiden respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met jouw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.

Meer informatie

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden en jouw rechten vind je op onze website op pagina Gedragsregels en rechtsbescherming.