Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

De complexiteit van verpleeghuiszorg neemt toe. Naarmate de mensen steeds ouder worden is hier steeds vaker sprake van meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Om adequate verpleeghuiszorg te kunnen bieden, moet een verpleegkundige dan ook steeds nadrukkelijker verschillende rollen tegelijkertijd kunnen aannemen: enerzijds kwalitatief goede patiëntenzorg bieden, anderzijds collega’s coachen bij het oppakken van innovaties. Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg gaat daarom expliciet in op de vraag: hoe kan een verpleegkundige de eigen kennis en gedragingen, beter dan tot nu toe, inzetten om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden.

Lees meer over het lectoraat

Onderzoek

Het onderzoek van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg biedt input voor zowel de ontwikkeling van de beroepspraktijk als het onderwijs aan studenten Verpleegkunde. Verder werkt het lectoraat met zogenoemde ‘learning communities’.

Lees meer over onderzoek en kennisuitwisseling

“We gaan onderzoeken hoe we de rol van de verpleegkundige nog sterker neer kunnen zetten.”

Chris Wallner, lector