Transformaties in de Zorg voor Jeugd

Transformaties in de Zorg voor Jeugd

Lector Chris Kuiper werkt voornamelijk aan langdurig onderzoek met studenten en docenten van Hogeschool Leiden. Ook levert het lectoraat een bijdrage aan de Master Jeugdzorg. Masterstudenten vinden hun weg in stages bij instellingen in de regio en ook bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs waar Chris Kuiper werkt als kwaliteitscontroller.

Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd bestaat uit diverse medewerkers en promovendi.

Bekijk samenstelling kenniskring