Vitaliteit en Eigen Regie

Vitaliteit en Eigen Regie

Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) doet onderzoek naar de vitaliteit, de eigen regie en het welzijn van studenten en medewerkers. Zo zijn er al langer zorgen over toenemende stress onder studenten. Redenen hiervoor zijn onder andere het leenstelsel, prestatiedruk en de invloed van sociale media. Maar ook andere omstandigheden kunnen een grote invloed hebben op de vitaliteit, de eigen regie en het welzijn van studenten, denk aan het verlenen van mantelzorg, psychische problemen of verslavingen van studenten. 

Onderzoeksthema's

Het kenniscentrum VEER start met het onderzoeksthema vitaliteit en eigen regie van studenten van hogescholen. Op een later moment wordt ook de vitaliteit en eigen regie van de werknemers onderzocht. 

Lees meer over onderzoek vitaliteit en eigen regie

Waarvoor kun je terecht bij het kenniscentrum

Het kenniscentrum organiseert met regelmaat themabijeenkomsten voor en met studenten, docenten en overige medewerkers van Hogeschool Leiden. Hiervoor worden regelmatig ook externe deskundigen of sprekers uitgenodigd. Daarnaast bouwt het kenniscentrum aan een relevant netwerk zowel binnen als buiten de hogeschool. Praktijkgericht onderzoek wordt ingezet om innovaties te ontwikkelen en implementeren. 

Onderzoek en onderwijs

In het kenniscentrum VEER werken verschillende lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg met elkaar samen. Het kenniscentrum staat in verbinding met het onderwijs. In interactie met onderwijsmanagers, docenten en studenten worden nieuwe inzichten die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek ingezet ten behoeve van de innovatie van de inhoud en de vorm van het onderwijs.