Vitaliteit en Eigen Regie

Vitaliteit en Eigen Regie

Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) doet onderzoek binnen de context van de zorgverlening en stelt zich tot doel om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden over het versterken van de veerkracht, het verhogen van de vitaliteit en het bevorderen van de eigen regie van iedereen.

Wij vinden het belangrijk, en gezien de beperkingen van de zorg ook noodzakelijk, om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen vitaal worden en blijven zodat zij daardoor actief kunnen deelnemen aan de samenleving. En wanneer dat niet (meer) mogelijk mocht zijn, mensen verdere teruggang weten te beperken of te vertragen. Dit veronderstelt dat ze daartoe gemotiveerd zijn of daartoe ondersteund worden door voorlichting of andere vormen van beïnvloeding van gedrag en leefstijl.

Vitale mensen zijn veerkrachtiger bij (onverwachte) tegenslagen. Vitaliteit zien wij als een dynamisch leerproces waarin zich telkens nieuwe opgaven voordoen. In onze visie betekent eigen regie binnen de context van zorgverlening dat mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen wat goed voor hen is, hoe zij hun leven inrichten, hoe ze hun doelen willen realiseren en op welke wijze ze met anderen samenleven en samenwerken. 

Onderzoek en onderwijs

In het kenniscentrum VEER werken verschillende lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg met elkaar samen. Het kenniscentrum staat in verbinding met het onderwijs. In interactie met onderwijsmanagers, docenten en studenten worden nieuwe inzichten die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek ingezet ten behoeve van de innovatie van de inhoud en de vorm van het onderwijs. 

Lees meer over het onderzoek van het kenniscentrum.

Waarvoor kun je terecht bij het kenniscentrum

Het kenniscentrum organiseert met regelmaat themabijeenkomsten voor en met studenten, docenten en overige medewerkers van Hogeschool Leiden. Hiervoor worden regelmatig ook externe deskundigen of sprekers uitgenodigd. Daarnaast bouwt het kenniscentrum aan een relevant netwerk zowel binnen als buiten de hogeschool. Praktijkgericht onderzoek wordt ingezet om innovaties te ontwikkelen en implementeren.