Duurzame hogeschool in beeld

Duurzame hogeschool

Als hogeschool staan wij midden in de maatschappij en hebben we een belangrijke vormende en bindende taak. Onze studenten zijn de professionals van de toekomst: als zij morgen veranderingen in gang moeten zetten, moeten we ze nu de kennis en vaardigheden geven, waarmee ze dat straks kunnen doen. En we willen dit niet alleen meegeven aan onze studenten, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. 

Duurzame ontwikkeling

Zowel in het onderwijsonderzoek en de bedrijfsvoering van Hogeschool Leiden is het stimuleren van duurzame ontwikkeling een belangrijk uitgangspunt. We dagen onze studenten en alumni uit om maatschappelijke en sociale veranderingen mede vorm te geven en om de organisaties waar ze (gaan) werken hierbij te helpen. Iedere opleiding, faculteit en dienst geeft hier op verschillende wijze invulling aan. 

Door aandacht te besteden aan evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen bereiden we onze studenten voor op hun toekomst. Op die manier ontdekken ze niet alleen hoe je omgaat met alle veranderingen die op hen afkomen, maar hebben ze de competenties in huis om als ‘change agents’ actief bij te dragen aan een betere toekomst die hard nodig is.

Lees meer over:

Sustainable Development Goals

In 2019 ondertekende Hogeschool Leiden de Sustainable Development Goals (SDG's) Charter. De SDG’s zijn zeventien doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Met het ondertekenen van de charter heeft de hogeschool haar ambitie uitgesproken om in onderwijs, onderzoek én bedrijfsvoering aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling.

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bekijk het nieuwsoverzicht.