Duurzame hogeschool in beeld

Duurzame hogeschool

Als hogeschool staan wij midden in de maatschappij en hebben we een belangrijke vormende en bindende taak. Onze studenten zijn de professionals van de toekomst: als zij morgen veranderingen in gang moeten zetten, moeten we ze nu de kennis en vaardigheden geven waarmee ze dat straks kunnen doen. En we willen dit niet alleen meegeven aan onze studenten, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. Daarom werken we aan duurzaam onderwijs en onderzoek én aan een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzame ontwikkeling

De opleidingen, faculteiten en diensten geven op verschillende wijze invulling aan duurzame ontwikkeling.

Onderwijs en onderzoek

Onderzoek maakt deel uit van alle onderwijstrajecten van Hogeschool Leiden. Hierin is onder andere ruimte om in te gaan op actuele duurzaamheidsvraagstukken. De verbinding met en ontwikkeling van het onderwijs (opleidingen, minoren, stages en afstudeertrajecten) en werkveld vormen hierbij altijd het uitgangspunt.

Sinds begin van 2019 werken de opleidingen en lectoraten van de faculteit Management & Bedrijf samen in het kenniscentrum Duurzaam Organiseren. De Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030, vormen hierbij het fundament. Een belangrijk doel van het kenniscentrum is om de SDG’s op een weloverwogen manier te integreren in het onderwijs.

Ook is er een aantal lectoraten dat onderzoek doet naar vraagstukken, zoals het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind (o.a. onderzoek naar groene schoolpleinen), het Centre of Expertise Genomics Generade en het lectoraat Biodiversiteit. Het lectoraat Biodiversiteit werkt samen met Naturalis. Binnen het lectoraat worden innovatieve producten ontwikkeld uit museumcollecties, om daarmee onze leefomgeving duurzamer, gezonder en veiliger te maken. De nadruk bij de ontwikkeling van innovatieve producten ligt op het bestrijden en voorkomen van gezondheidsproblemen en plagen. Samen met docenten, studenten en ondernemers benutten we biodiversiteit als bron voor deze innovatie. Een voorbeeld hiervan is het tomatenproject

Minoren en Honoursprogramma

Ook zijn er binnen de vijf faculteiten verschillende minoren ontwikkeld rond het thema duurzaamheid. Denk aan de minor Global Awareness, sustainable development in a global perspective (faculteit Educatie), Duurzaam ondernemen: de business caseSociaal OndernemenToekomstbestendige Leefomgeving en Antroposofie. In wat voor wereld wil jij leven en hoe kun je dat vormgeven?
In het Honoursprogramma werken multidisciplinaire teams van studenten aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het Facilitair Bedrijf voert duurzame maatregelen door in de bedrijfsvoering van de hogeschool.

Bedrijfsvoering

Alle beschikbare milieucijfers van Hogeschool Leiden zijn voor 2018 verzameld in de infographic 'Milieujaarverslag 2018 ( pdf, 2.45 MB )' (aan de rechterkant). Deze infographic geeft op twee pagina’s de belangrijkste informatie over verbruik, afval, dienstreizen, CO2 etc. Aan het begin van dit jaar is er voor de ISO-milieucertificering een verantwoordings-document geschreven in de vorm van een directiebeoordeling. Dit jaar is ervoor gekozen om naast dit verslag ook een beeldende weergave te maken, waarmee in één oogopslag duidelijk is wat de verbruiken zijn van de hogeschool.

Factsheet

Meer duurzaamheidsinitiatieven binnen de hogeschool zijn opgenomen in de Factsheet Duurzaamheid ( pdf, 2.77 MB ). Hierin vind je onder andere informatie over onze:

  • ambities om het gebied van duurzaamheid;
  • duurzame onderwijs- en onderzoekactiviteiten;
  • duurzame bedrijfsvoering en personeelsbeleid.

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bekijk de agenda en het nieuwsoverzicht.