Duurzame hogeschool in beeld

Duurzame hogeschool

Als hogeschool staan wij midden in de maatschappij en hebben we een belangrijke vormende en bindende taak. Onze studenten zijn de professionals van de toekomst: als zij morgen veranderingen in gang moeten zetten, moeten we ze nu de kennis en vaardigheden geven waarmee ze dat straks kunnen doen. En we willen dit niet alleen meegeven aan onze studenten, maar ook zelf het goede voorbeeld stellen. 

Duurzame ontwikkeling

Zowel in het onderwijsonderzoek en de bedrijfsvoering van Hogeschool Leiden is het stimuleren van duurzame ontwikkeling een belangrijk uitgangspunt. We dagen onze studenten en alumni uit om maatschappelijke en sociale veranderingen mede vorm te geven en om de organisaties waar ze (gaan) werken hierbij te helpen. Iedere opleiding, faculteit en dienst geeft hier op verschillende wijze invulling aan. 

Voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen - zowel hier als in andere delen van de wereld. Dat is waar het om draait bij duurzame ontwikkeling.

Bron: CBS

Door aandacht te besteden aan evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen bereiden we onze studenten voor op hun toekomst. Op die manier ontdekken ze niet alleen hoe je omgaat met alle veranderingen die op hen afkomen, maar hebben ze de competenties in huis om als  ‘change agents’ actief bij te dragen aan een betere toekomst die hard nodig is.

Lees meer over:

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn zeventien doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Vanuit de ambitie om in onderwijs, onderzoek én bedrijfsvoering aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling wil Hogeschool Leiden er actief aan bijdragen deze doelen te bereiken. 

Om dit te bekrachtigen ondertekende de hogeschool in 2019 de SDG Charter. Hiermee maakt Hogeschool Leiden onderdeel uit van de community van SDG Nederland.

'We The People' for The Sustainable Development - video van SDG Nederland

Leergemeenschap SDG's

Er is inmiddels een community van studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers die een hoge mate van urgentie voelt en versnelling wil aanbrengen in het behalen van de SDG-doelstellingen. De Leergemeenschap SDG's bestaat op dit moment uit vier werkgroepen die vanuit verschillende invalshoeken werken aan de SDG’s. 

De werkgroepen zijn:

  • concrete acties - vaak in verband met de bedrijfsvoering of gedrag van individuen
  • integratie van SDG’s in onderwijs en onderzoek - waaronder het verwerken van duurzaamheidscompetenties in de curricula
  • management - de lobby naar het management van de hogeschool
  • netwerken - deelnemen aan netwerken als de hbo-coalitie SDG’s om met en van elkaar te leren

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bekijk het nieuwsoverzicht.