Studenten zijn in gesprek met elkaar

Taal en rekenen

Juist omdat we gaan voor kwaliteit, dienen jouw vaardigheden voor rekenen en taal op niveau te zijn. Als pabostudent dien je daarom binnen het eerste jaar van je opleiding de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid te behalen.

Diagnostische rekentoets

Hoewel iedere student drie mogelijkheden krijgt om de rekentoets te behalen, merken we dat veel eerstejaarsstudenten moeite hebben met dit onderdeel. Daarom maakt een diagnostische rekentoets onderdeel uit van onze intakeprocedure (de afname van de diagnostische rekentoets is onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van corona).

Wil je meer weten over de inhoud van de diagnostische rekentoets en hoe jij jezelf hier het beste op voor kan bereiden? Download de informatieflyer voorbereiden rekentoets ( pdf, 168 KB ).

Zomercursus rekenen eigen vaardigheid

Als je je intaketoets rekenen onvoldoende gemaakt hebt en/of onzeker bent over je rekenniveau, dan raden we je onze zomercursus aan. Deelname is kosteloos. Zodra de exacte lesdagen voor de zomercursus 2021 bekend zijn, vind je ze op deze pagina.

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen.

Vragen?

Heb je vragen over de intakeprocedure en/of zomercursus rekenen? Neem dan contact op met het secretariaat via intake.educatie@hsleiden.nl. Geef in het onderwerp van je mail aan dat het gaat om de Vrijeschool Pabo.