Studenten zijn in gesprek met elkaar

Taal en rekenen

Juist omdat we gaan voor het hoogste niveau, dienen jouw vaardigheden voor rekenen en taal op niveau te zijn. Als eerstejaarsstudent van de Vrijeschool Pabo ben je sinds enkele jaren verplicht om de basisvaardigheidstoetsen taal en rekenen te behalen. Dit zijn digitale toetsen die tijdens de opleiding worden afgenomen. Hoewel iedere student drie kansen krijgt om de toets te behalen, merken we dat veel studenten op dit onderdeel uitvallen. Wij vinden het daarom belangrijk dat jouw taal- en rekenvaardigheden goed op orde zijn.

Zomercursus Nederlands en rekenen eigen vaardigheid

Als je je goed wilt voorbereiden op het taal- en rekenniveau raden we je onze zomercursus aan. Vóór je eerste studiejaar organiseren we in de zomer cursussen rekenen en Nederlands eigen vaardigheid. Bij je persoonlijke advies krijg je informatie over de cursus en hoe je je hiervoor kunt opgeven. Deze cursus is alleen bedoeld voor aankomende studenten die vanuit het intake-advies worden doorverwezen.

Cursusdata

De zomercursus is kosteloos en beslaat 4 ochtenden van maandag 22 augustus, dinsdag 23 augustus, woensdag 24 augustus en vrijdag 26 augustus 2016 en wordt verzorgd door onze docenten op Hogeschool Leiden.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen. 

Aanmelden en contact

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus rekenen via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt. Heb je vragen? Neem dan contact op met het Secretariaat van de Pabo en Vrijeschool Pabo via  intake.pabo@hsleiden.nl