Hogeschool Leiden

Talent in uitvoering bij Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden werkt aan talent in uitvoering. Elke student heeft aanleg, maar alleen met aanpakken kun je ambities waarmaken. Het is aan ons om onze studenten daar maximaal in te ondersteunen. We zijn met opzet een kleinschalige school met betrokken docenten, waar persoonlijk contact belangrijk is.

Graag werken wij samen met decanen en mentoren in het vo en mbo, en studieloopbaanadviseurs van andere hbo-instellingen, om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden, en te helpen bij de juiste studiekeuze. Hieronder staan verschillende mogelijkheden voor kennismaking met onze hogeschool. Zijn er andere wensen of ideeën? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Activiteiten voor decanen en mentoren

Regionale Decanendag - Samen met vijf andere hbo-instellingen in Zuid-Holland organiseren we jaarlijks de Regionale Decanendag. De volgende decanendag vindt plaats op donderdag 31 oktober (10.00 – 16.30 uur), bij Hogeschool Leiden. In september vindt u hier meer informatie over het programma. Aanmelden is al mogelijk. 

Meelopen met docenten - Mentoren en decanen zijn van harte welkom om een dag(deel) mee te lopen met een van onze docenten, om een indruk te krijgen van het onderwijs bij een van onze opleidingen.

Terugkoppelgesprek - U wilt weten hoe uw oud-leerlingen het doen op het hbo? In een terugkoppelgesprek geven we informatie over uw oud-leerlingen, en we onderzoeken waar er mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking en LOB-ontwikkeling.

Themabijeenkomst - Tijdens een themabijeenkomst brengen we docenten van vo- en/of mbo-scholen in gesprek met docenten van onze hogeschool. Onderwerpen kunnen diverse aansluitingsthema's zijn, zoals bijvoorbeeld begeleiding of vaardigheden.

Bezoek de hogeschool met uw decanenkring – U bent van harte welkom om Hogeschool Leiden met uw decanenkring te bezoeken. In overleg plannen we een ochtend- of middagprogramma waarin diverse opleidingen zich aan u voorstellen.

Mogelijke activiteiten voor uw school (op verzoek)

Hogeschool Leiden organiseert voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo diverse voorlichtingsactiviteiten om een studiekeuze te maken. Naast de reguliere Open Dagen, proefstudeerdagen en meeloopdagen bieden we, per fase in het studiekeuzeproces, de volgende maatwerkactiviteiten aan:

Algemene voorlichting voor 3 havo op uw school (oriënteren) - Klassikale voorlichting welke vooral gericht is op algemene informatie over het hbo en Hogeschool Leiden (en niet specifieke opleidingsinformatie). De presentatie wordt gegeven door studenten zodat zij hun eigen ervaringen ook kunnen inbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van studiekeuze, valkuilen en de werkwijze in de propedeuse.

Informatiemarkt op uw school (verkennen) - Op verzoek nemen wij deel aan informatiemarkten op uw vo- of mbo-school. Maximaal 5 ambassadeurs (studenten en/of docenten) vertegenwoordigen de opleidingen van Hogeschool Leiden.

Klassikale voorlichting op uw school (verkennen) - Een van onze ambassadeurs (meestal een student of docent) verzorgt een klassikale voorlichting op uw school. De ambassadeur vertelt uitgebreider over een opleiding en de bezoekers krijgen vooral inhoudelijke informatie over de opleiding. U kunt zelf een voorkeur voor gewenste opleidingen aangeven, de invulling is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

Expeditie HBO op Hogeschool Leiden (verkennen) - Uw leerlingen zijn van harte welkom om onze hogeschool te bezoeken. Zo maken ze kennis met het hbo in het algemeen en Hogeschool Leiden in het bijzonder. Het programma bestaat uit een algemene inleiding over studeren in het hbo en over Hogeschool Leiden, een speeddate met studenten van verschillende opleidingen, een rondleiding door het gebouw, en een interactieve workshop met een studentdecaan.