Hogeschool Leiden

Talent in uitvoering bij Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden werkt aan talent in uitvoering. Elke student heeft aanleg, maar alleen met aanpakken kun je ambities waarmaken. Het is aan ons om onze studenten daar maximaal in te ondersteunen. We zijn met opzet een kleinschalige school met betrokken docenten, waar persoonlijk contact belangrijk is.

Graag werken wij samen met decanen en mentoren in het vo en mbo, en studieloopbaanadviseurs van andere hbo-instellingen, om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden, en te helpen bij de juiste studiekeuze. Hieronder vindt u een lijst van mogelijke activiteiten. Zijn er andere wensen of ideeën? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Activiteiten voor decanen en mentoren

Hogeschool Leiden organiseert voor decanen en mentoren in het vo en mbo verschillende activiteiten in het kader van aansluiting vo-hbo. Interesse? Neem dan contact op met coördinator scholenvoorlichting Jo Hooiveld via [email protected].

Regionale Decanendag - Jaarlijks organiseren alle hbo-instellingen in Zuid-Holland samen de regionale Decanendag Zuid-Holland. Wanneer het programma bekend is vindt u op deze pagina meer informatie. Bent u aangemeld voor onze decanennieuwsbrief? Dan ontvangt u de informatie ook per mail.

Doorstroomcijfers - Wilt u weten hoe uw oud-leerlingen het doen op het hbo? Op aanvraag delen wij (geanonimiseerde) doorstroominformatie over uw oud-leerlingen.

Activiteiten voor uw school (op verzoek)

Hogeschool Leiden organiseert voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo diverse voorlichtingsactiviteiten om een studiekeuze te maken. Naast de (Online) Open Dagen, (Online) Proefstudeerdagen en (Online) Meeloopdagen bieden wij de volgende maatwerkactiviteiten aan.

Algemene voorlichting voor 3 havo op uw school (oriënteren) - Online klassikale voorlichting welke vooral gericht is op algemene informatie over het hbo en Hogeschool Leiden (en niet specifieke opleidingsinformatie). De presentatie bestaat uit een korte film over het studeren in het hbo en op Hogeschool Leiden, gevolgd door een online Q&A met studenten waarin zij hun eigen ervaringen kunnen delen; bijvoorbeeld op het gebied van studiekeuze, valkuilen en de werkwijze in de propedeuse.

Klassikale voorlichting op uw school (verkennen) - Een van onze ambassadeurs (een student of docent) verzorgt een (online) klassikale voorlichting op uw school. De ambassadeur vertelt uitgebreid over de opleiding. U kunt zelf een voorkeur voor gewenste opleidingen aangeven, de invulling is afhankelijk van de beschikbaarheid.

PRÉ HBO - In dit traject van een jaar (een dag in de week) ervaren leerlingen hoe het is om te studeren aan de hogeschool. Ze volgen werkcolleges, ontdekken waar hun talenten liggen en maken kennis met het doen van onderzoek.
Lees meer over het PRÉ HBO.