Toegepaste Genomische Microbiologie

Toegepaste Genomische Microbiologie

Op 1 november 2022 is het lectoraat Toegepaste Genomische Microbiologie officieel gestart. Het gaat om een gezamenlijk lectoraat ontwikkeld door de Hogeschool Leiden en het bedrijf BaseClear.

Sequencing van het DNA van micro-organismen en de verdere analyse van de sequence data zal centraal staan in het lectoraat. Daarbij zal er een nauwe samenwerking zijn met de vakgroep Bio-informatica van het LCAB.

Hogeschool Leiden

Sequencing van het DNA van micro-organismen en de verdere analyse van de sequence data zal centraal staan in het lectoraat. Daarbij zal er een nauwe samenwerking zijn met de vakgroep Bio-informatica van het LCAB

Samenwerking onderwijs en praktijk

Als lector heeft Dr. Astrid Heikema een centrale rol in het stimuleren en begeleiden van samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Door studenten in projectonderwijs en tijdens stages praktijkgerichte vragen voor te leggen, krijgen ze de kans om relevant onderzoek uit te voeren om deze vragen te beantwoorden. In het laboratorium van het LCAB vindt moleculair-microbiologisch onderzoek plaats en wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Next Generation Sequencing (NGS) technologie. Ook in andere biomedische laboratoria wordt NGS (en andere 'omics' methoden) steeds uitgebreider toegepast. Hierdoor is de behoefte aan bio-informatische data-analyses, van de grote hoeveelheden data die worden gegenereerd, flink toegenomen. Het versterken van bio-informatische kennis en vaardigheden bij studenten die de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek volgen, is dan ook een belangrijke doelstelling van het lectoraat. Bij BaseClear zal ingezet worden om kweekmethoden voor nieuwe, moeilijk kweekbare bacteriesoorten verder te optimaliseren. Daarbij zal er genetisch onderzoek worden uitgevoerd naar eigenschappen van deze bacteriesoorten die waardevol kunnen zijn voor bijvoorbeeld voedselbereiding en farmaceutische of biotechnologische toepassingen. In stageprojecten werken hogeschoolstudenten hieraan mee.