Toegepaste Genomische Microbiologie

Toegepaste Genomische Microbiologie

Op 1 november 2022 is het lectoraat Toegepaste Genomische Microbiologie officieel gestart. Het gaat om een gezamenlijk lectoraat ontwikkeld door de Hogeschool Leiden en het microbiologische biotechnologiebedrijf BaseClear.

Hogeschool Leiden

Sequencing van het DNA van micro-organismen en de verdere analyse van de sequence data zal centraal staan in het lectoraat. Daarbij zal er een nauwe samenwerking zijn met de vakgroep Bio-informatica van het LCAB

Samenwerking onderwijs en praktijk

In biomedische laboratoria, waarin verschillende omics methoden steeds vaker wordt toegepast, zijn bioinformatische analyses van ”big data” niet meer weg te denken. Het versterken van bioinformatische kennis en vaardigheden bij studenten die de opleiding Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek volgen is daarom een belangrijke doelstelling. Bij BaseClear zal ingezet worden om nanopore sequencing verder te ontwikkelen en implementeren, en om innovatieve kweekmethoden voor bacteriesoorten met biotechnologische of probiotische toepassing verder te optimaliseren. In stageprojecten zullen hogeschoolstudenten hieraan meewerken.