Hogeschool Leiden

Instellingsplan Hogeschool Leiden 2023-2028: onze ambities

Hogeschool Leiden staat bekend om de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek en om haar persoonlijke betrokkenheid. Karakteristieken waarop we vanuit de hogeschool trots zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij ons ook de komende jaren verder willen ontwikkelen en verbeteren. Binnen het Instellingsplan 2023-2028: Betrokken, Bevlogen, Betekenisvol  beschrijven we onze gezamenlijke ambities voor de komende zes jaar. We willen de komende jaren versterken wat goed gaat en waar nodig onze koers bijsturen. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk invulling blijven geven aan onze maatschappelijke opdracht.

“We koesteren de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.”

Angelien Sanderman en Joeri van den Steenhoven, College van Bestuur

Hogeschool Leiden

De komende jaren blijven we onverminderd inzetten op persoonlijke betrokkenheid, ons kleinschalig georganiseerde onderwijs, en de actieve en betekenisvolle begeleiding van onze studenten. Tegelijkertijd gaan we in ons onderwijs meer aandacht besteden aan een activerende blend van fysieke en online leeractiviteiten die elkaar versterken. Ook willen we extra investeren in de doorontwikkeling van ons praktijkgericht onderzoek en in de nauwe samenwerking met onze partners uit de beroepspraktijk. We gooien daarbij de deuren open om de buitenwereld nog meer naar binnen te halen en om de opbrengsten van ons onderwijs en onderzoek beter voor het voetlicht te brengen. Daarnaast breiden we de komende jaren ons onderwijsaanbod uit op het gebied van 
een leven lang ontwikkelen.

Vijf beloftes voor de toekomst

Centraal in het instellingsplan staan vijf beloftes die we als hogeschool doen aan onze studenten, aan onze samenwerkingspartners en aan elkaar. Deze beloftes vormen de leidraad waarlangs we de komende periode met elkaar aan de slag gaan: 

•    We kennen de student, de student kent ons 
•    We dagen al onze studenten uit actief te studeren en zich te ontwikkelen 
•    We zijn een waardevolle partner in de vernieuwing van de beroepspraktijk 
•    We leren met en van elkaar: iedereen doet ertoe en draagt bij 
•    We zijn een aantrekkelijke werkgever en zijn gericht op gezamenlijk resultaat 

Meer informatie

Meer weten over de ambities vanuit Hogeschool Leiden voor de komende zes jaren? Bekijk de informatie over het Instellingsplan 2023-2028: Betrokken, Bevlogen, Betekenisvol.