Hogeschool Leiden

Leraar Basisonderwijs: Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd

  • Deeltijd
  • Nederlandstalig
  • 2 - 4 jaar
  • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Welkom bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo Leiden! Heb jij een liefde voor leren en is het je droom om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling? Dan ben je bij ons op je plek. De opzet van onze opleiding is kleinschalig. Iedereen kent elkaar en er is veel aandacht voor jouw individuele ontwikkeling. Het programma is flexibel in te richten afhankelijk van je leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie. Alles om jou in staat te stellen om je lesbevoegdheid te halen. Hiermee mag je lesgeven in het basisonderwijs van de vrijeschool en op reguliere basisscholen.

Opleidingsvarianten

Iedere student is anders. Daarom bieden we de bacheloropleiding van de Vrijeschool Pabo aan in verschillende varianten: als flexibele deeltijdopleiding, voltijdopleiding en de variant Samen Opleidend Leren (SOL) waar extra aandacht is voor leren in de praktijk. Heb je al een bacheloropleiding afgerond en ben je werkzaam in het primair onderwijs? Bekijk dan ook de mogelijkheden van ons zij-instroomtraject en de nascholingen van Centrum onderwijs en innovatie Leiden. Meer over de verschillende opleidingsvarianten lees je bij het onderdeel Opbouw programma.

Wat levert de Vrijeschool Pabo deeltijd je op?

In het vrijeschoolonderwijs stel je jezelf niet de vraag ‘hoe past een kind straks in deze maatschappij’, maar ‘wat kan een kind toevoegen aan de maatschappij van de toekomst’. Respect is daarbij altijd het uitgangspunt. Voor je medemens, omgeving, de wereld en het ‘spirituele’. Als leraar denk jij na over hoe je kinderen het beste voorbereidt op de toekomst; op een wereld waar je nu nog niet van kan voorspellen hoe hij er straks uit gaat zien. Bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo Leiden doe je de kennis en ervaring op die je hiervoor nodig hebt.

Na het behalen van je Bachelor of Education in Primary Schools ben je bevoegd om les te geven in alle groepen van het basisonderwijs. Je kunt gaan werken bij een van de ruim honderd vrije basisscholen in Nederland en België of elders in de wereld. Of je gaat aan de slag bij een reguliere basisschool.

Samen Opleidend Leren

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk. Om extra ervaring op te doen, kun je het traject Samen Opleidend Leren (SOL) kiezen. Tijdens dit traject is er extra aandacht voor leren in de praktijk, zowel in de klas als binnen het team van de opleidingsschool. 

Benieuwd naar jouw mogelijkheden en de toekomst van de vrijeschool? Beluister via SoundCloud de podcast over toekomstplannen voor vrijescholen en hoe je op een betekenisvolle manier met onderwijs om kan gaan.

Vrijescholen gaan uit van het antroposofische mensbeeld. Volgens deze visie ontwikkelt een mens zich in fasen. Elke fase wordt gekenmerkt door specifieke lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkelingen. Je bekijkt deze ontwikkelingen niet als losse elementen, maar altijd als geheel (holistische visie). Vrijescholen richten het onderwijs zó in dat al deze lagen van het kind worden aangesproken en ontwikkeld.

Leren met hoofd, hart en handen

De slogan van veel vrijescholen luidt: 'Leren met hoofd, hart en handen'. In dit proces worden leraren meer gezien als opvoedingskunstenaar in plaats van schoolmeester.

Wil je meer te weten komen over het vrijeschoolonderwijs en het antroposofische gedachtengoed? Bekijk de pagina Verder lezen van de voltijd dagopleiding.

Na de Vrijeschool Pabo heb je allerlei specialisatiemogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid. Samen met het Centrum onderwijs en innovatie Leiden verzorgen we tal van nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van doorgroeien tot bouwcoördinator, directeur of specialist op het gebied van moderne media.

Masteropleiding volgen

Wil je doorstuderen aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een master op het gebied van orthopedagogiek, onderwijskunde of pedagogisch leiderschap. Meestal volg je eerst een schakeljaar. Of je kiest voor een master op hbo-niveau.

Welk bedrag je betaalt aan collegegeld is van verschillende factoren afhankelijk, zoals je vooropleiding en nationaliteit. Meer informatie hierover en de actuele bedragen vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Vanuit de overheid zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor het volgen van een lerarenopleiding, o.a. de regeling Tegemoetkoming in de studiekosten leraren, het Levenlanglerenkrediet en een regeling halvering collegegeld voor studenten die voor het eerst starten bij een bacheloropleiding. Bekijk Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Voor een indicatie van de kosten voor boeken, syllabi en andere studiematerialen, etc. kun je terecht op de pagina Inschrijven en toelating.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo Leiden de juiste stap is in jouw loopbaan? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding. Wil je persoonlijk advies? Dan kun je bij de opleiding terecht voor een studiekeuzegesprek.

Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je keuze heeft de verkorte deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo een verplichte intakeprocedure.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en het arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw Vrijeschool Pabo deeltijd

De vrijeschool staat voor onderwijs dat leerlingen prikkelt in hun creativiteit waardoor leerstof een levende, bewegende wereld wordt. Door zelf met kunst bezig te zijn leer je hoe deze vakken op de kinderen doorwerken, terwijl je tegelijkertijd ook je eigen creativiteit ontwikkelt. De Vrijeschool Pabo is het beste te karakteriseren als een mix van een kunstacademie, reguliere pabo en een studie filosofie.

De lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden kenmerken zich door activerend onderwijs waarin de beroepspraktijk centraal staat. De Vrijeschool Pabo Leiden bereidt je voor op het onbekende, de maatschappij en de docent van morgen. De achtergronden en pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs vormen hierbij het fundament. 

Wil je extra ervaring opdoen in de praktijk dan kun je bij Hogeschool Leiden ook kiezen voor het opleidingstraject Samen Opleidend Leren (SOL). Tijdens dit traject is er extra aandacht voor leren in de praktijk, zowel in de klas als binnen het team van de opleidingsschool. 

Leren van en met elkaar

In het programma is ook tijd opgenomen om van elkaar en met elkaar te leren. Hiervoor zijn vaste uren ingeroosterd. Zo bereiden we je voor op het werken in je toekomstige team.

Ook culturele ontwikkeling speelt een grote rol op vrijescholen. Bij ons betekent dit naast zelf oefenen met beeldende kunst, drama en muziek, dat je verhalen leert vertellen uit de cultuurgeschiedenis; bijvoorbeeld uit de Griekse mythologie, Edda, de bijbel maar ook legenden en sprookjes. De jaarfeesten en gemeenschappelijke bijeenkomsten zijn een vast onderdeel van het studieprogramma van de Vrijeschool Pabo Leiden.

Wil je een idee krijgen van hoe we een jaarfeest vieren? Bekijk dan op YouTube de video over de Michaëlweek.

Bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo ligt de focus op het ontwikkelen van jouw competenties op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden. Met name competenties zoals nieuwsgierigheid, exact waarnemen, verbinden van theorie en praktijk, onderzoekend vermogen en kunstzinnig vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (vakinhoudelijke) kennis.

Leeruitkomsten en -voorkeuren

Tijdens iedere fase van het deeltijdtraject werk je met ‘leeruitkomsten’. Hierbij maak je het resultaat van wat je hebt geleerd meetbaar. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren het beste bij jou past: contactonderwijs, individueel leren of werkplekleren.

Het opleidingsprogramma van de flexibele deeltijdopleiding aan de Vrijeschool Pabo richt zich voornamelijk op het behalen van competenties op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden vanuit de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.

Indeling programma

Het programma is in vier fasen ingedeeld. De eerste tien weken volg je een vast lesprogramma waarin je kennis maakt met het lerarenberoep en de grondbeginselen van de antroposofie en het vrijeschoolonderwijs. De leerdoelen zijn vakoverstijgend beschreven en bieden ruimte voor een individuele invulling. Je kunt de leerdoelen bereiken door middel van het volgen lessen, zelfstudie of leren in de praktijk.

Je maakt deel uit van een mentorgroep, onder begeleiding van een docent, met wie je je leerroute uitstippelt en via intervisie werkt aan je ontwikkeling als student en leerkracht.

Als leraar basisonderwijs is het belangrijk dat jouw taal- en rekenvaardigheden op het juiste niveau zijn. Daarom dien je binnen het eerste jaar van je opleiding de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid te behalen.

Lesdagen

Voorafgaand aan iedere periode stel je jouw persoonlijke leerroute samen. De vaste lesdag van de flexibele deeltijdopleiding is op maandag (de verplichte onderwijsuren zijn van 15:30 uur tot 18:00 uur, waarin je ook samen eet met je stamgroep). Verder is er ook de mogelijkheid om een aantal lessen op woensdag te volgen.

Stage

Na de eerste tien weken krijg je een stageplaats toegewezen op een vrijeschool waar je minimaal een dag in de week gaat stagelopen (groeiend tot meerdere dagen per week). Houd rekening met reistijd en -kosten.

De studieduur en -belasting van de flexibele deeltijdopleiding hangen af van je studietempo en hoe je het stagelopen weet in te vullen naast je werkende en privéleven. De totale studiebelasting van de opleiding is 240 EC (European Credit), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur. Wil je de opleiding in 4 jaar volgen dan dien je 60 EC's per jaar te halen en wil je de opleiding in 2 jaar volgen, 120 EC's per jaar.

Het tempo waarin je het programma doorloopt, hangt onder andere af van de hoeveelheid tijd die je per week kunt besteden aan het programma. Mocht je een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond hebben, dan kun je sommige leeruitkomsten sneller aantonen omdat je gebruik kunt maken van eerder verworden kennis en vaardigheden. Het vak onderzoek levert (bij een hbo- of wo-diploma) een vrijstelling op van 4 EC. Je kunt zelf kiezen om meer of minder tijd te investeren in je opleiding en zo kan je je studieplan vormgeven in gemiddeld 2 tot 4 jaar. 

Omdat we bij de Vrijeschool Pabo kleinschalig werken, is er altijd een intensief contact tussen de docenten en studenten. Tijdens de opleiding word je begeleid door een hecht team van betrokken en ervaren docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

De Vrijeschool Pabo biedt een aantal opleidingsvarianten aan. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten van iedere variant vind je op de pagina’s over inschrijven en toelating.

Voltijdopleiding

Heb je in de afgelopen jaren een opleiding afgerond in het voortgezet onderwijs of ben je van plan om nu te starten met de opleiding via een 21+ capaciteitenonderzoek? De vierjarige voltijdopleiding richt zich op mensen die pas net beginnen met hun (studie)loopbaan.

Flexibele deeltijdopleiding

Naast de voltijdopleiding bieden we ook een flexibele deeltijdopleiding aan met meer zelfstudie en minder contacttijden. Hoe het opleidingstraject eruit ziet, verschilt per student. Dit hangt onder andere af van jouw leerbehoeften, vooropleiding, (werk)ervaring en persoonlijke situatie. In de eerste maanden van de studie wordt in kleine groepen een leer-studieplan opgezet, dat past bij jouw persoonlijke situatie en jouw studiewensen. Reken wel op verplichte aanwezigheid op de maandagmiddagen en vroege avonduren. 

Voor deze opleidingsvariant is belangrijk dat je goed zelfstandig kunt studeren en plannen. Je bent maximaal anderhalve dag aanwezig op de opleiding, daarnaast loop je stage in een vrijeschool. Door het flexibele karakter is deze variant te combineren met een kleine parttime baan of de (gedeeltelijke) zorg voor een gezin.

Goed om te weten: de meeste studenten die kiezen voor de Vrijeschool Pabo in deeltijd, kunnen een baan van maximaal twee tot drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen.

Zij-instroom
Heb jij al een baan in het primair onderwijs en ben je in het bezit van een bachelor op wo- of hbo-niveau? Dan kan de school voor jou een zij-instroomtraject aanvragen waarmee je binnen twee jaar je bevoegdheid als groepsleraar in het basisonderwijs kunt behalen.

Als zij-instromer volg je de meeste lessen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Je studieprogramma is gericht op de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school.

Ben je al werkzaam als leerkracht en heb je behoefte aan nascholing? Bekijk dan het actuele aanbod van Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 

Samen Opleidend Leren

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk. Om extra ervaring op te doen, kun je het traject Samen Opleidend Leren (SOL) kiezen. Tijdens dit traject is er extra aandacht voor leren in de praktijk, zowel in de klas als binnen het team van de opleidingsschool. 

Kies ook voor de Vrijeschool Pabo Leiden

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan? 

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens je flexibele deeltijdopleiding bij de Vrijeschool Pabo Leiden kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het buitenland? De vrijeschool is een internationale beweging waardoor je op allerlei plekken in wereld terecht kunt. Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen. Zo moet je voor toelating tot de Vrijeschool Pabo flexibele deeltijd een assessment doen.