Hogeschool Leiden

Hier staan wij voor

Passie, oog voor talent en menselijke maat. Daar draait het om bij Hogeschool Leiden. Wij dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontwikkelen. Het is onze taak om onderwijs en onderzoek te verzorgen met maatschappelijke waarde. Wij stomen immers de helden klaar die onder andere gaan zorgen voor onze ouderen en kinderen. We zijn een betrokken hogeschool met sterke wortels in de Leidse regio. Hogeschool Leiden leidt talenten op die aan de slag gaan met jeugd, werken in de gezondheidszorg en onderzoek doen in de ‘Life Sciences’. Wij wortelen in het verleden, maar wij kijken naar de toekomst, want daar doen we het voor. Via het onderwijs en toegepast onderzoek, met onze studenten, medewerkers en alumni, zijn wij via vele duizenden draden verbonden met deze regio. Wij willen dat werkgevers zeggen: ‘je moet ze van Hogeschool Leiden hebben’.

Onderwijs

Hogeschool Leiden beschikt over kwalitatief sterke opleidingen die onderscheidend zijn op het gebied van ‘Jeugd’, ‘Gezondheidszorg’ en ‘Life Sciences’. We leiden studenten op die aan de slag gaan in het onderwijs of op andere manieren in contact komen met jeugd, zoals in de jeugdzorg en de preventie van jeugdcriminaliteit. De aandacht voor de gezondheidszorg kent een lange traditie binnen de hogeschool en is sprake van een sterke regionale binding. Verschillende opleidingen van Hogeschool Leiden hebben een sterke binding met de bedrijven in het BioScience Park Leiden, het middelbaar laboratoriumonderwijs en met de Universiteit Leiden. Binnen de drie gebieden jeugd, gezondheidszorg en ‘Life Sciences’ bieden wij bacheloropleidingen aan op het gebied van Educatie, Management en Bedrijf, Sciences en Technology, Gezondheidszorg en Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.

Meer informatie over ons onderwijs en de hogeschool is te lezen in het instellingsplan
De rijkdom van het onvoltooide ( pdf, 1.90 MB )
, onze onderwijsvisie en de kwaliteitszorg ( pdf, 153 KB ) van de hogeschool. Ook kan je op het YouTube kanaal zien wat op de hogeschool gebeurt aan talentontwikkeling.

Docenten

Het docententeam van Hogeschool Leiden maakt het verschil. Zij dagen uit tot luisteren, nieuwsgierigheid en discussie. Liefde voor en kennis van het vakgebied; dat is waar onze docent voor staat. Wij streven naar docenten voor de klas die leerlingen de rest van hun leven bijblijven. We leiden een groot deel van onze studenten op tot inspirerende professionals in onderwijs en jeugdzorg, dus geven we graag het goede voorbeeld.

Onderzoek

Ook het belang van onderzoek in het hoger onderwijs wordt gelukkig steeds groter. Lectoren op Hogeschool Leiden zorgen voor de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Wij hebben veertien lectoraten en een kenniskring. De focus van de lectoraten op de profileringsgebieden zorgt voor een kwalitatieve verdieping die de positie van de lectoraten en opleidingen verder versterkt. Onze school ligt midden in het BioScience Park, het grootste ‘Life Sciences’ kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Dit schept veel mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Persoonlijk

Om kwalitatief goed onderwijs en toegepast onderzoek te verzorgen is een goede en veilige leer- en werkomgeving nodig. Persoonlijk contact is cruciaal voor ons onderwijs en ons werk. Persoonlijk contact waarin we elkaar niet alleen aanmoedigen om een talent verder te ontwikkelen, maar waarin we elkaar ook opbouwend kritisch en respectvol aanspreken en professionele feedback geven. Wij gaan voor menselijke maat. We kennen elkaar, het is mogelijk om eigenheid te tonen en eigenwijs te zijn. Hogeschool Leiden is meer dan een opleidingsinstituut.

Participatie

Hogeschool Leiden biedt de komende jaren werk aan 28 mensen met een cognitieve, psychische of lichamelijke beperking. De afgelopen maanden zijn zeven mensen met een cognitieve beperking aan de slag gegaan. Hiermee voldoen we aan de Participatiewet, die in januari 2015 is aangenomen. In dit videoverslag laten Frank en Mohammed zien wat zij doen op de hogeschool. Ook wordt uitgelegd wat de Participatiewet voor Hogeschool Leiden betekent.