Hogeschool Leiden

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Hogeschool Leiden heeft zich de afgelopen jaren als een maatschappelijk verantwoordelijke hogeschool getoond en wil dat ook in de toekomst blijven doen. Dit is zichtbaar in ons instellingsplan, in thema’s die centraal staan in het onderwijs en onderzoek en in activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid door studenten, docenten en in de bedrijfsvoering. Onze binding met de maatschappij is sterk.

Studenten opleiden

Het is onze ambitie om studenten op te leiden die leren hun kennis en vaardigheden actueel te houden en zich breder ontwikkelen dan de mogelijkheden die de studie biedt. Ze zijn nieuwsgierig en ondernemend, ze staan open voor de mening van anderen en kunnen samenwerken. Daarnaast zijn ze internationaal georiënteerd en maatschappelijk bewust.

Unesco-scholennetwerk

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is in 2011 toegetreden tot het netwerk van Unesco-scholen. Hiermee is Hogeschool Leiden het 21ste lid van de Nederlandse tak van dit netwerk, dat wereldwijd zo'n 9000 scholen omvat. De hogeschool nam dit initiatief om de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de school uitdraagt, nog meer gezicht te geven. Hogeschool Leiden integreert al jaren een aantal van de met Unesco geassocieerde thema's in haar curricula. Doordat Hogeschool Leiden nu een Unesco-school is, is dit nog meer verankerd. Wij leiden studenten op vanuit het idee dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Vanuit die context leren ze zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij en zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen. Bekijk de website van Unesco-scholen voor meer informatie.

Actueel

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bekijk de agenda en het nieuwsoverzicht.