Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Met de ingrijpende verandering in het Nederlandse zorgstelsel verandert ook het werk van de welzijn- en zorgprofessional. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan hun bewoners, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en sociaal kunnen blijven meedoen. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap is opgezet in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

Op zoek naar de nieuwe professional

Het lectoraat werkt aan innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze binnen het sociaal domein om ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten te helpen. De competenties van de nieuwe zorg- en welzijnsprofessionals zijn nu nog vaak theoretisch van aard. Juist het meekijken met de transformatie in het werkveld stelt de hogescholen in staat om waar nodig de competenties van de aankomende professionals aan te passen. Studenten van beide hogescholen lopen stage in buurten en wijken en werken aan onderzoek en concrete opdrachten in de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag - Leiden (voorheen Wmo-werkplaats Den Haag - Leiden).

Kennisuitwisseling

Uiteraard is er nauwe kennisuitwisseling met de andere lectoraten in het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden en de lectoraten van De Haagse Hogeschool.