Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Sinds september 2014 is Hogeschool Leiden een lectoraat rijker. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap is opgezet in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Met de ingrijpende verandering in het Nederlandse zorgstelsel verandert ook het werk van de welzijn- en zorgprofessional. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt aan innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijzen in het werkveld. Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool benutten deze nieuwe inzichten voor hun onderwijs en doen onderzoek naar de effecten van methoden en technieken die in het werkveld worden ingezet.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van een drietal zorgwetten en hieraan gekoppelde regelingen. Burgers worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen zorg en welzijn en die van hun sociaal netwerk. Zorg- en welzijnsactiviteiten vinden steeds meer in en rond de eigen woonomgeving plaats.

Op zoek naar de nieuwe professional

Het lectoraat werkt aan innovatieve oplossingen en implementatie op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. De competenties van de nieuwe zorg- en welzijnsprofessionals zijn nu nog theoretisch van aard. Juist het meekijken met deze transitie in het werkveld stelt de hogescholen in staat om waar nodig de competenties van de aankomende professionals aan te passen. Studenten van beide hogescholen lopen stage in buurten en wijken en werken aan onderzoek en concrete opdrachten.

Kennisuitwisseling

Uiteraard is er nauwe kennisuitwisseling met de andere lectoraten in het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden en de lectoraten van De Haagse Hogeschool.