Lectoraat Metabolomics

Lectoraat Metabolomics

Metabolomics is sterk in opkomst: het wordt in steeds meer werkvelden ingezet om complexe onderzoeksvragen te beantwoorden. Het lectoraat Metabolomics draagt hieraan bij door het ontwikkelen van analytisch-chemische methoden én het opleiden van studenten die gespecialiseerd zijn in metabolomics.

Lees meer over het lectoraat

Onderzoek

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan beter begrip van de gezondheid van de leefomgeving en van de mens zelf. Hierom zijn twee onderzoekslijnen opgezet, namelijk 1) environmental metabolomics: het ontwikkelen en toepassen van metabolomics rondom milieuvraagstukken en 2) personalized medicine: het ontwikkelen van analytisch-chemische methoden ten behoeve van geneesmiddelonderzoek met organs-on-chips.   

Daarnaast worden er metabolomics-methoden ontwikkeld en toegepast ten behoeve van het doorgronden van complexe microbiotische processen, zoals in bodem, oppervlaktewater, darmflora en in vergistingsprocessen in voedselproductie.  

Het onderzoeksteam van het lectoraat bestaat uit een lector, een associate lector, docent-onderzoekers, analisten en stage-studenten. Het lab beschikt over moderne analytisch-chemische apparatuur, zoals gaschromatografen en vloeistofchromatografen gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS en LC-MS) en een geautomatiseerd monstervoorbewerkingsstation.

Lees meer over het onderzoek.

Onderwijs

Het lectoraat heeft een minor Metabolomics ontwikkeld waarin alle aspecten van metabolomics aan bod komen, zoals systeemdenken, personalized medicine, moderne analytisch-chemische methoden, data preprocessing en data-analyse. Het doel van de minor is om studenten te enthousiasmeren en bekwamen, zodat zij na hun opleiding als metabolomics-analist het werkveld kunnen versterken.  

Lees meer over de onderwijsactiviteiten.