Ouderschap en Ouderbegeleiding

Ouderschap en Ouderbegeleiding

Ouderschap en beschermende factoren

Ontwikkelingen in het sociale domein hebben ervoor gezorgd dat er een verandering plaats heeft gevonden in de visie op opvoed- en ouderschapsondersteuning. De focus van het werk van professionals is gaan liggen op het versterken van de eigen kracht en het leveren van maatwerk. Dit vraagt een andere manier van werken. Waar je voorheen geacht werd om ouders te zeggen hoe zij 'goed' moesten opvoeden, leven we nu in een tijd waarin je als professional wilt zorgen dat ouders 'goed' kunnen opvoeden.

Ouders zijn niet alleen opvoeder zijn. Zij hebben meerdere ballen in de lucht te houden; de zorg voor de partnerrelatie, financiële kwesties, combineren van zorg voor kinderen, werk, vrije tijd, huishouden. Deze ballen zijn net zo belangrijk voor hun welzijn als de opvoedbal. We weten dat wanneer ouders goed in hun vel zitten, dit de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

Levensvaardigheden beschermen ouder en kind

We houden ons binnen het lectoraat bezig met de vraag wat beschermende factoren zijn voor ouders in de verschillende fasen van hun ouderschap en hoe professionals ouders op een oudergerichte manier kunnen ondersteunen. Eén van de beschermende factoren in het ouderschap zijn de levensvaardigheden van ouders. Dit zijn vaardigheden die hen helpen met alledaagse en moeilijke situaties in het leven om te gaan. Het betreft bijvoorbeeld vaardigheden om een sociaal netwerk te versterken, om goed voor jezelf en je partnerrelatie te zorgen, zelfvertrouwen, omgaan met stress, plannen en samenwerken als taken binnen het gezin verdeeld moeten worden. Als ouders over deze vaardigheden beschikken, zitten zij beter in hun vel, hetgeen de ontwikkeling van hun kinderen ten goede komt. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe deze vaardigheden zich gedurende het ouderschap ontwikkelen en interventies ontwikkeld om deze vaardigheden te versterken.

Nieuwe ontwikkelingen: levensvaardigheden van jeugdigen

Vragen die wij nu in toenemende mate krijgen van ouders en professionals richten zich op het versterken van de levensvaardigheden van jeugdigen. Ouders vinden het bijvoorbeeld ingewikkeld om moeilijke gesprekken met kinderen te voeren of zijn handelingsverlegen als hun kind somber is. Scholen constateren in toenemende mate psychosociale problemen onder jeugdigen en zijn verplicht ‘iets’ met burgerschapsvorming te doen. Zij hebben vaak onvoldoende tijd of mankracht hiervoor of zijn op zoek naar passende interventies. Vanuit het lectoraat zijn dan ook interventies en spellen ontwikkeld voor thuis en op school, voor het versterken van levensvaardigheden van jeugdigen.

Lees meer over het lectoraat