Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking die tot studievertraging kan leiden? Bijvoorbeeld dyslexie, autisme, AD(H)D, een zintuigelijke handicap, chronische ziekte of psychische belemmeringen? Meld dan bij je inschrijving in Studielink dat je voorzieningen wilt aanvragen in verband met een functiebeperking.

Standaardvoorzieningen voor dyslexie

Voor studenten met dyslexie biedt de hogeschool standaardvoorzieningen aan. Dit zijn:

  • toetstijdverlenging (30 min) en
  • toetsopgaven op A3-formaat.

Je kunt deze voorzieningen begin september bij de start van het studiejaar aanvragen. De studentendecaan organiseert hiervoor een inloopspreekuur. Heb je meer nodig dan de standaardvoorzieningen? Lees dan verder hieronder.

Heb je andere voorzieningen nodig?

Verwacht je tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen die extra voorzieningen vergen, neem dan contact op met de studentendecaan via studentendecaan@hsleiden.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek maakt de studentendecaan met jou een overzicht van knelpunten die je kunt verwachten bij je studie. Gekeken wordt welke voorzieningen je zouden kunnen ondersteunen. Als dat relevant is komt ook aan de orde of je met deze voorzieningen in staat bent om het eindniveau van de opleiding te halen.

De studentendecaan stelt vervolgens met jou een document op waarmee je de voorzieningen kunt aanvragen

Bewijs van functiebeperking

Voor het aanvragen van voorzieningen heb je een originele verklaring van je functiebeperking nodig die is afgegeven door een erkende deskundige. Neem deze verklaring mee naar het intakegesprek.