Lectoraat Metagenomics

Lectoraat Metagenomics

Het gezamenlijke lectoraat van Hogeschool Leiden en Naturalis Biodiversity Center: Metagenomics ontwikkelt nieuwe methoden waarmee heel snel complexe biologische ecosystemen in lucht, water, bodem en mens of dier in kaart worden gebracht.

“Metagenomics is een totaalbenadering. We gaan niet op zoek naar één soort, maar kunnen alles detecteren wat er in een biologisch ecosysteem zit.’’

Met Metagenomics wordt het DNA/RNA gebruikt om te bepalen welke (micro-) organismen aanwezig zijn. Door de vele toepassingen is Metagenomics een belangrijke lifescience sleuteltechnologie waarmee meer grip gekregen kan worden op verantwoordelijk beheer en behoud van onze ecosystemen. Voor het gezamenlijke lectoraat van Hogeschool Leiden en Naturalis staat de ontwikkeling van (nieuwe) methoden voor bemonstering, monstervoorbereiding en DNA sequencing centraal.

De relatie tussen biodiversiteit en gezondheid (van mens, dier, plant) is hierbij een belangrijk inhoudelijk thema, dat aansluit op de innovatieopgaven: landbouw, water en voedsel en gezondheid en zorg. Daarnaast behoren datamanagement en bio-informatica tot belangrijke activiteiten van het lectoraat.