Lectoraat Diversiteit

Lectoraat Diversiteit

De essentie van diversiteit is: verschil mag er zijn! Geen enkel individu, geen enkele organisatie kan om verschillen heen. Diversiteit omvat alle aspecten waarop mensen zich van elkaar onderscheiden en elkaar kunnen versterken. Daarom hoort diversiteit vanzelfsprekend te zijn. Ze levert nieuwe inzichten en innovaties op én brengt kwaliteit en kracht met zich mee. 

“Diversiteit is een realiteit, inclusiviteit een keuze.”

-

De Nederlandse samenleving verandert razendsnel en daarmee ook de arbeidsmarkt. Diversiteit is een belangrijke factor achter die veranderingen. Organisaties zoeken steeds vaker diverse en gekwalificeerde mensen die weten wat er in de samenleving speelt en verbindingen kunnen leggen met verschillende groepen. De urgentie om vraagstukken van diversiteit in organisaties en de maatschappij op te lossen is groot. Het lectoraat Diversiteit van Hogeschool Leiden doet praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsvraagstukken.

Lees meer over het lectoraat