Hogeschool Leiden

Docent Muziek: voltijd

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Music in Education

In het kort

De opleiding Docent Muziek van Hogeschool Leiden is een conservatoriumopleiding waar je jezelf ontwikkelt tot een veelzijdig musicus en muziekdocent. Je leert hoe je met behulp van muziek een positieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Zit muziek jou in het bloed en wil je jouw liefde voor muziek graag doorgeven aan anderen? Dan ben je bij ons op je plek.

Topopleiding Keuzegids en EW Beste studies

In de Keuzegids Hbo 2022 krijgt de opleiding Docent Muziek het oordeel topopleiding. Daarmee behoort deze opleiding tot de beste van Nederland. Ook EW Onderzoeken heeft de opleiding Docent Muziek de medaille Goud – EW Beste studies Topopleiding 2021 toegekend. Twee onafhankelijke beoordelingen over de kwaliteit van onze opleiding waar we trots op zijn!

Keuzegids hbo topopleiding 2022 en medaille Goud – EW Beste studies Topopleiding 2021

Jouw toekomst als docent muziek

Deze opleiding gaat over muziek en over mensen. Muziek maken betekent: luisteren, anticiperen, ruimte geven en ruimte nemen. Alleen of met elkaar, bijdragen aan een wereld waarin muziek kan klinken. Je wordt opgeleid tot veelzijdig muzikant, zowel klassiek geschoold als licht georiënteerd. Daarnaast studeer je in vier jaar af als pedagoog; met aandacht voor de leerlingen en groepen waarmee je werkt. Zolang de maatschappij zich ontwikkelt, groei je als docent mee. Bij de opleiding Docent Muziek doe je de kennis en ervaring op die je hiervoor nodig hebt.

De titel Bachelor of Music in Education wordt in heel Europa erkend. Je hebt hiermee een eerstegraads lesbevoegdheid: je kunt dus lesgeven in het basis- en voortgezet onderwijs, het mbo of het hbo.

Daarnaast werken veel docenten buiten het onderwijs. Denk onder andere aan de buitenschoolse opvang, centra voor kunstzinnige vorming, kunsteducatieve projecten, orkesten en muziekscholen. Of je gaat werken met peuters en kleuters (denk aan een peuterspeelzaal). Maar je kunt ook aan de slag als zelfstandig ondernemer (zzp’er). Jij bedenkt dan bijvoorbeeld zelf een muziekproject, werkt mee aan een bestaand project of verzorgt workshops (zoals djembélessen). Ook het dirigeren van (amateur) koren- en ensembles behoort tot de mogelijkheden.

Het antroposofische mensbeeld is een van de inspiratiebronnen bij onze opleiding. Hierin is veel nagedacht over de ontwikkelingsfases van een mens en hoe je daarop inspeelt. Dit is ook het uitgangspunt binnen het vrijeschoolonderwijs. Hoofd, hart en handen (ofwel verstand, beleving en praktische vaardigheden), zijn delen die in het onderwijs in balans met elkaar moeten zijn. Je hebt geen achtergrond op de vrijeschool of in de antroposofie nodig, maar het is wel belangrijk dat je er voor openstaat.

Bij de opleiding Docent Muziek geloven we sterk in persoonlijke groei en het ontwikkelen van een nieuwsgierigheid naar grote levensvragen. Wil je meer weten over het antroposofische gedachtengoed, muziek(onderwijs) en de vrijeschool? Bekijk de tips op de pagina Verder lezen.

Als docent muziek ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten.

Wil je na het behalen van je bachelordiploma doorstuderen bij een vervolgopleiding? Ook hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding op het gebied van koordirectie, kunsteducatie, muziektherapie of muziekwetenschappen. Kies je voor een universitaire master dan volg je meestal eerst een schakelprogramma.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Docent Muziek echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze doorloop je bij de opleiding Docent Muziek ook een eigen intakeprocedure.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Docent Muziek iets voor jou?

Ben je muzikaal en lijkt het je leuk om jouw kennis en kunde te delen met (jonge) mensen? Dan is de opleiding Docent Muziek van Hogeschool Leiden iets voor jou. Je leert verschillende instrumenten bespelen. De focus ligt hierbij op de basis van de klassieke muziek. Ook is er tijdens de opleiding veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Wie ben jij als docent en hoe sta je voor de klas? Durf je jouw grenzen te verleggen?

De opleiding Docent Muziek is geen lichte studie. Je volgt een uitgebreid programma, waarbij een aantal activiteiten ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan projectweken in Duitsland, een optreden in een café en het jaarlijkse concert. Bij de start van de opleiding heb je al een behoorlijk niveau nodig op een muziekinstrument of met zang bij de start van de opleiding. Daarom heeft deze opleiding een aparte intakeprocedure met onder andere een toelatingsexamen om vast te stellen of je beschikt over voldoende muzikale vaardigheden, muziektheoretische basiskennis en een muzikaal gehoor voor een muziekvakopleiding op hbo-niveau.

Benieuwd naar wat je kunt verwachten van het toelatingsexamen? Doe dan het proeftoelatingsexamen. Wil jij jezelf zo goed mogelijk voorbereiden op het toelatingsexamen en de opleiding? Lees meer over het voorbereidend jaar Docent Muziek.

Vergelijkbare opleidingen Docent Muziek

Twijfel je of een opleiding tot muziekdocent bij jou past? Oriënteer je dan ook bij vergelijkbare opleidingen. Vind jij de antroposofische visie interessant en wil je kinderen stimuleren met dans en beweging? Bekijk de opleiding Docent Dans/Euritmie. Wil jij later voor de klas staan en verschillende vakken geven? Wellicht is de Vrijeschool Pabo of één van de andere lerarenopleidingen iets voor jou. Wil je graag mensen sterker maken met behulp van muziek of andere creatieve vormen van therapie, bekijk dan de mogelijkheden van de opleiding Vaktherapie

Studieopbouw Docent Muziek

De opleiding Docent Muziek is net zo veelzijdig als het beroep. Naast klassieke muziek spelen en zingen we ook andere genres; van de Middeleeuwen tot en met de 21e eeuw. Daarbij bekijk je de muziekgeschiedenis ook vanuit een pedagogisch oogpunt: waar liggen de overeenkomsten met de persoonlijke ontwikkeling van de mens? Tijdens je opleiding raak je ook bedreven op akkoordinstrumenten (piano, gitaar), instrumenten voor kinderen (lier, fluit) en bijzondere instrumenten voor klankimprovisaties. Bij dit alles draait het om de akoestische, levende klank.

Bij het onderwijsprogramma van de opleiding tot muziekdocent vormt jouw toekomstige beroep altijd het uitgangspunt. Meteen vanaf het eerste jaar ben je bezig met het ontwikkelen van je praktijkvaardigheden. Zo sta je na tien weken al meteen voor de klas tijdens je eerste stage. Tijdens de opleiding ontwikkel jij jezelf continu. Je ontdekt waar jouw kwaliteiten liggen en je leert om op je ontwikkeling te reflecteren.

Vakkenpakket

Je docentvaardigheden ontwikkel je binnen het hoofdvak Methodiek Didactiek. De pedagogische bijvakken, zoals algemene muziekpedagogiek, groepsdynamica en spraakvorming, ondersteunen je hierbij. Je artistieke- en kunstzinnige vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Je beoefent een hoofdinstrument, zang, piano en gitaarbegeleiding, maar bijvoorbeeld ook koorzang, slagtechniek en ensembleleiding. Voorbeelden van ondersteunende vakken zijn muziektheorie en -geschiedenis, reflecteren en verdiepen, menskunde en ondernemerschap. Alles wat je nodig hebt om een veelzijdig muziekdocent te worden.

Stages

Tijdens je stages krijg je de tijd om je kennis en vaardigheden in praktijk te brengen. Je leert muzikaal vakmanschap met pedagogische en didactische kunst te verbinden. In welke stemming leeft een kind in een bepaalde leeftijdsfase, welke muziek past daar goed bij en hoe bied je dat aan? Hoe breng je kinderen tot luisteren, anticiperen, ruimte geven en nemen?

Wil jij alvast een indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten en van het niveau van de opleiding? Bekijk dan een overzicht van het huidige studieprogramma, voorbeeld van hoe je week eruit kan zien, doe een proeftoelating en lees meer over het voorbereidend jaar Docent Muziek.

In het eerste jaar van de opleiding Docent Muziek krijg je zowel een realistisch beeld van de opleiding als van het beroep. Samen met je studiebegeleider stel je vast of de opleiding nog steeds goed bij jou past. Je leert van verschillende instrumenten de basis, je ontwikkelt je muzikale gehoor en je spijkert je muziektheorie bij. Verder oriënteer je je met vakken zoals Antroposofische Muziek Pedagogiek en Muziekgeschiedenis op de menselijke ontwikkeling en leer je hoe muziek hieraan kan bijdragen.

Studiebelasting

Ieder studiejaar bestaat uit 60 studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Als je alle 60 EC uit het eerste studiejaar hebt behaald dan ontvang je het propedeusegetuigschrift. Het jaar is verdeeld in vier lesperiodes. Gemiddeld studeer je 40 uur per week, met lessen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdag is een zelfstudiedag of je loopt stage. Ook heeft de opleiding een aantal keer per jaar een projectweek, waarbij je een week lang les krijg van een gastdocent uit het vakgebied.

Wil jij alvast een indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten en van het niveau van de opleiding? Bekijk dan een overzicht van het huidige studieprogramma, voorbeeld van hoe je week eruit kan zien, doe een proeftoelating en lees meer over het voorbereidend jaar Docent Muziek.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald, dan krijg je een positief studieadvies en kun je doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de opleiding Docent Muziek toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Na je propedeusejaar begint de hoofdfase van je opleiding tot muziekdocent. Aan het einde ben je in staat om zelfstandig les te geven. Terwijl het in de propedeuse draait om het ‘wat’ van het beroep, gaat het in de hoofdfase om het ‘hoe’ en het ‘waarom’. Jouw muzikale en didactische vaardigheden krijgen in het tweede en derde jaar verder gestalte. Hoe kun je zelfstandig leerplannen opstellen en hoe kun je deze realiseren? Je bekwaamt je in het lesgeven en loopt elk jaar langer stage. Je leert ook klankspelen maken met instrumenten en je doet ervaring op voor een schoolkoor.

Harmonie en solfège sluit je af in het tweede jaar, piano en zang in het derde jaar. Ook organiseer je in het derde jaar de jaarlijkse voorstelling waarbij alle studenten optreden. Jaarlijks doe je mee aan een café-optreden, als afsluiting van het muziekatelier (pop-practicum). Aan het begin van het vierde jaar sluit je ook het hoofdinstrument af.

Wil jij alvast een indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten en van het niveau van de opleiding? Bekijk dan een overzicht van het huidige studieprogramma, voorbeeld van hoe je week eruit kan zien, doe een proeftoelating en lees meer over het voorbereidend jaar Docent Muziek.

Afstudeerfase

In de afstudeerfase (jaar 4) specialiseer je je verder. Naast een lange afstudeerstage binnen het onderwijs loop je ook drie korte werkveldstages, bijvoorbeeld bij een muziekschool of een orkest. Voor het vak CKV en muziek als eindexamenvak organiseer je een kunstreis voor medestudenten. Voor het laatste deel van het vierde jaar zoek je een boeiend onderwerp waarop je wilt afstuderen; een relevant onderzoek met veel praktijk en pedagogie. Je eindexamen bestaat uit dit onderzoek, een openbare presentatie hiervan en een eindgesprek.

De opzet van de opleiding Docent Muziek van Hogeschool Leiden is kleinschalig en persoonlijk. Iedereen kent elkaar. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door een enthousiaste groep van betrokken en ervaren docenten en musici, die naast de opleiding ook nog volop werkzaam zijn in de muziekwereld; ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Wil je weten wie straks je docenten zijn? Maak alvast kennis met het docententeam van de opleiding Docent Muziek.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Ook muziekdocent worden?

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding Docent Muziek en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Docent Muziek in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo biedt Hogeschool Leiden bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. De studievereniging Artemisia (speciaal voor de opleidingen Docent Dans/Euritmie, Docent Muziek en de Vrijeschool Pabo) oefent wekelijks koorzang en verzorgt andere activiteiten. Ook krijg je de kans om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? De bachelor Docent Muziek wordt internationaal erkend, waardoor je op allerlei plekken in de wereld terecht kunt. Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.