Hogeschool Leiden

Docent Muziek

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Music in Education

In het kort

Of het nu gaat om kinderen of volwassenen: een goede muziekdocent weet de kern van iemands persoonlijkheid naar buiten te lokken. Je daagt mensen uit om zich te verbinden met anderen. De opleiding Docent Muziek van Hogeschool Leiden is een conservatoriumopleiding waar je jezelf ontwikkelt tot een veelzijdig musicus en docent muziek. Zit muziek jou in het bloed en wil je jouw liefde voor muziek graag doorgeven aan anderen? Dan ben je bij ons op je plek.

Jouw toekomst

Muziek maken betekent: luisteren, anticiperen, ruimte geven en nemen. Alleen of met elkaar, bijdragen aan een wereld waarin muziek kan klinken. Muziek is van iedereen en de muzikale taal wordt door iedereen verstaan. Als muziekdocent leer je mensen verschillende vormen van muziek te maken; van een bestaand muziekstuk tot improvisatie. 

De titel Bachelor of Music in Education wordt in heel Europa erkend. Je hebt hiermee een eerstegraads lesbevoegdheid: je kunt dus lesgeven in het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Daarnaast zijn veel docenten werkzaam in het buitenschoolse veld. Carrièremogelijkheden buiten het onderwijs zijn er onder andere bij de buitenschoolse opvang, centra voor kunstzinnige vorming, kunsteducatieve projecten, orkesten en muziekscholen. Of je gaat werken met baby’s (bijvoorbeeld bij Stichting Muziek op schoot) of peuters en kleuters (denk aan een peuterspeelzaal). Maar je kunt ook aan de slag als zelfstandig ondernemer (zzp’er). Je bedenkt dan bijvoorbeeld zelf een muziekproject, werkt mee aan een bestaand project of verzorgt workshops (denk aan djembélessen, etc.). Ook het dirigeren van (amateur) koren- en ensembles behoort tot de mogelijkheden.

Bij de opleiding Docent Muziek is een van onze inspiratiebronnen het antroposofische mensbeeld. Hierin is veel nagedacht over de ontwikkelingsfases van een mens en hoe je op deze fases kunt inspelen. Dit is ook het uitgangspunt binnen het vrijeschoolonderwijs. Hoofd, hart en handen ofwel verstand, beleving en praktische vaardigheden, zijn delen die in het onderwijs met elkaar in balans moeten zijn. Je hoeft geen achtergrond op de vrijeschool of in de antroposofie te hebben, maar het is wel belangrijk dat je er voor open staat.

Bij de opleiding geloven we sterk in persoonlijke groei en het ontwikkelen van een nieuwsgierigheid naar grote levensvragen. Daarom is er, naast muziek en pedagogiek, ook aandacht voor filosofie en wat er in de wereld leeft.

Wil je meer te weten komen over muziek(onderwijs), het antroposofische gedachtengoed en de vrijeschool? Bekijk de tips op de pagina Verder lezen.

Als docent muziek ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten.

Wil je na het behalen van je bachelordiploma doorstuderen bij een vervolgopleiding? Ook hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding op het gebied van koordirectie, kunsteducatie, muziektherapie of muziekwetenschappen. Kies je voor een universitaire master dan volg je meestal eerst een schakelprogramma.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Docent Muziek echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak kennis met onze studenten, docenten en faciliteiten. Wil je meer proeven van de sfeer en de inhoud van de opleiding zelf? Ga op Meeloopdag. Door het jaar heen organiseren we als opleiding zelf ook nog een aantal activiteiten, zoals de Ontmoetingsdag. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en zelf te ervaren waar we bij de opleiding mee bezig zijn. Nu alvast proeven van de sfeer? Bekijk het videoverslag van de Ontmoetingsdag 2017 op Youtube.

Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze doorloop je bij de opleiding Docent Muziek ook een eigen intakeprocedure.

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Docent Muziek iets voor jou?

Ben je muzikaal? Heb je een brede muzikale interesse waaronder belangstelling voor klassieke muziek? Lijkt het je leuk om je muzikale kennis en kunde met jonge mensen te delen? Dan is de opleiding Docent Muziek van Hogeschool Leiden iets voor jou!

De Opleiding Docent Muziek is geen lichte studie. Je hebt al een behoorlijk niveau nodig op een muziekinstrument of met zang bij de start van de opleiding. Daarom heeft deze opleiding een apart intakeprocedure met onder andere een toelatingsexamen om vast te stellen of je beschikt over voldoende muzikale vaardigheden, muziektheoretische basiskennis en een muzikaal gehoor voor een muziekvakopleiding op hbo-niveau. Benieuwd naar wat je kunt verwachten? Neem dan deel aan het proeftoelatingsexamen.

Vergelijkbare opleidingen Docent Muziek

Twijfel je of opleiding Docent Muziek bij jou past? Oriënteer je ook bij vergelijkbare lerarenopleidingen. Vind jij de antroposofische visie interessant en wil je kinderen met dans en beweging stimuleren? Neem dan eens een kijkje bij de opleiding Docent Dans/Euritmie. Wil jij later voor de klas staan en verschillende vakken geven? Wellicht is de Vrijeschool Pabo dan iets voor jou.  

Studieopbouw

De opleiding docent muziek is even veelzijdig als het beroep. We spelen en zingen in alle genres, van de middeleeuwen tot en met de 21e eeuw. Daarbij bekijk je de muziekgeschiedenis ook vanuit een pedagogisch oogpunt. Waar liggen de overeenkomsten met de persoonlijke ontwikkeling van de mens? Tijdens je opleiding raak je ook bedreven op akkoordinstrumenten (piano, gitaar), instrumenten voor kinderen (lier, fluit) en bijzondere instrumenten voor klankimprovisaties. Bij dit alles draait het om de akoestische, levende klank. 

Wil jij alvast een indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten en het niveau van de opleiding? Bekijk een overzicht van het huidige studieprogramma, een voorbeeld van hoe je week eruit kan zien én doe proeftoelating tijdens de Open Dag.

Bij het onderwijsprogramma van de opleiding Docent Muziek vormt jouw toekomstige beroep altijd het uitgangspunt. Meteen vanaf het eerste jaar ben je bezig met het ontwikkelen van je praktijkvaardigheden. Zo sta je na tien weken opleiding al meteen voor de klas tijdens je eerste stage. Tijdens de opleiding ontwikkel jij jezelf continu. Je ontdekt waar jouw kwaliteiten liggen en je leert om op je ontwikkeling te reflecteren.

Vakkenpakket

Je docentvaardigheden ontwikkel je binnen het hoofdvak Methodiek Didactiek. Dit met ondersteuning van de pedagogische bijvakken, zoals algemene muziekpedagogiek, ontwikkelingspsychologie, stemkunde en spraakvorming. Je artistieke, kunstzinnige vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Je beoefent een hoofdinstrument, zang, piano, gitaarbegeleiding, lier, (choroi)fluit maar bijvoorbeeld ook koorzang, slagtechniek en ensembleleiding. Voorbeelden van ondersteunende vakken zijn muziektheorie en -geschiedenis, reflecteren en verdiepen, menskunde en ondernemerschap. Dat alles samen maakt jou tot een veelzijdig muziekdocent.

Stages

Tijdens je stages krijg je ruimschoots de tijd om wat je hebt geleerd in de praktijk te brengen. Je leert om muzikaal vakmanschap met pedagogische en didactische kunst te verbinden. In welke stemming leeft een kind in een bepaalde leeftijdsfase, welke muziek past daar goed bij en hoe bied je dat aan? Hoe breng je kinderen tot luisteren, anticiperen, ruimte geven en nemen?

Samenwerking antroposofische opleidingen

Bij Hogeschool Leiden zijn we gespecialiseerd in vrijeschool onderwijs. Vanuit de opleiding Docent Muziek werken we nauw samen de opleiding tot Docent Dans/Euritmie en de Vrijeschool Pabo. Hierdoor krijg jij de kans om jezelf breed te ontwikkelen en het antroposofische gedachtengoed te verkennen in haar facetten. De jaarlijkse hoogtepunten, zoals de start van het studiejaar, de kunstzinnige presentaties vlak voor de zomervakantie en de jaarfeesten, vieren we samen met de andere opleidingen.

In het eerste jaar krijg je zowel een realistisch beeld van deze muziekvakopleiding als van het echte beroep. Samen met je studiebegeleider stel je vast of dit nog steeds goed bij jou past en bevestig jij jouw keuze.  Je leert van verschillende instrumenten de basis, je ontwikkelt je muzikale gehoor en spijkert je muziektheorie bij. Verder oriënteer je je met vakken zoals Antroposofische Muziek Pedagogiek en muziekgeschiedenis op de menselijke ontwikkeling en leer je hoe muziek hieraan kan bijdragen.

Studiebelasting 
Ieder studiejaar bestaat uit 60 studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Als je alle 60 EC uit het eerste studiejaar hebt behaald dan ontvang je het propedeusegetuigschrift. Het jaar is verdeeld in vier lesperiodes. Gemiddeld studeer je 40 uur per week, met lessen op dinsdag, woensdag en vrijdag. Maandag is een zelfstudiedag, donderdag loop je stage. Ook heeft de opleiding een aantal keer per jaar een projectweek, waarbij je een week lang les krijg van een gastdocent uit het vakgebied.

Bindend studieadvies
Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald, dan krijg je een positief studieadvies en kun je doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de opleiding Docent Muziek toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Na je propedeusejaar begint de hoofdfase. Aan het einde ben je in staat om zelfstandig les te geven. Terwijl het in de propedeuse draait om het ‘wat’ van het beroep, gaat het in de hoofdfase om het ‘hoe’ en het ‘waarom’. Jouw muzikale en didactische vaardigheden krijgen in het tweede en derde jaar verder gestalte. Hoe kun je zelfstandig leerplannen opstellen en hoe kun je deze realiseren? Je bekwaamt je in het lesgeven en loopt elk jaar langer stage. Je leert ook klankspelen maken met instrumenten en je doet ervaring op voor een schoolkoor.

Harmonie en solfège sluit je af in het tweede jaar, piano en zang in het derde jaar. Ook organiseer je in het derde jaar de jaarlijkse voorstelling waar alle studenten optreden. Jaarlijks doe je mee aan een café-optreden, als afsluiting van het muziekatelier (pop-practicum). Aan het begin van het vierde jaar sluit je ook het hoofdinstrument af.

Afstudeerfase

In de afstudeerfase (jaar 4) specialiseer je je verder. Naast een lange afstudeerstage binnen het onderwijs loop je ook drie korte werkveldstages, bijvoorbeeld bij een muziekschool of een orkest. Voor het vak CKV en muziek als eindexamenvak organiseer je een kunstreis voor medestudenten. Voor het laatste deel van het vierde jaar zoek je een boeiend onderwerp waarop je wilt afstuderen; een relevant onderzoek met veel praktijk en pedagogie. Je eindexamen bestaat uit dit onderzoek, een openbare presentatie hiervan en een eindgesprek.

De opzet van de opleiding is kleinschalig en persoonlijk. Iedereen kent elkaar. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door een enthousiaste groep van betrokken en ervaren docenten en musici, die naast de opleiding ook nog volop werkzaam zijn in de muziekwereld; ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Wil je weten wie straks je docenten zijn? Maak alvast kennis met het docententeam van de opleiding Docent Muziek.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook docent muziek

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Docent Muziek in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo biedt Hogeschool Leiden bijvoorbeeld het bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. De antroposofische opleidingen hebben een actieve studievereniging: Artemisia. Deze organiseert wekelijkse koorzang en geregeld bijeenkomsten zoals lezingen en workshops. Ook krijg je de kans om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? De bachelor Docent Muziek wordt internationaal erkend, waardoor je op allerlei plekken in de wereld terecht kunt. Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.