Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren, zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden. 

Onderzoek door kenniskring

Met onderzoek wil het lectoraat zichtbaar maken wat er gebeurt in de onderwijspraktijk van vrijescholen. De intentie is hierbij gericht op het ontwikkelen van inzicht in wat er nodig is om betekenisvol vrijeschoolonderwijs te geven; voor nu en voor de toekomst.

Lector Anna van der Want voert samen met de leden van de kenniskring onderzoek uit. De kenniskring bestaat uit mensen met verschillende functies binnen het onderwijs. Elk lid van de kenniskring onderzoekt een vraag die is voortgekomen uit de eigen ervaringen in de onderwijspraktijk. Het betreft hier vragen over bestaande en innovatieve praktijken binnen het vrijeschoolonderwijs. 

Kenniscentrum POP

Sinds 2019 maakt het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs onderdeel uit van het kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de faculteit Educatie. Naast het lectoraat van Anna van der Want behoren ook het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind en het lectoraat Muziek in Onderwijs tot het kenniscentrum POP. 

Vanuit het kenniscentrum POP willen de onderzoeksgroepen de komende jaren meer vanuit gezamenlijkheid aan de slag gaan om opvoeding, onderwijs en onderzoek te verbinden.

Het kenniscentrum POP wil een krachtige bijdrage leveren aan de kwaliteit van opleidings-, zorg- en onderwijservaringen, alsook aan het wetenschappelijk discours over deze vakgebieden. Binnen de faculteit Educatie werkt het kenniscentrum nauw samen met de opleidingen, het Centrum voor Onderwijs en Innovatie Leiden (COIL) en de beroepspraktijk.