Internationalisering

Studeren en stage lopen in het buitenland

Ervaring opdoen in het buitenland is erg waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Het is een goede voorbereiding op een toekomst in de 'globalising world', die politiek, economisch en cultureel steeds meer verweven raakt. De wereld is een grote arbeidsmarkt!

Ga op ontdekking!

Heel wat studenten van Hogeschool Leiden gaan tijdens hun opleiding naar het buitenland om vakken te volgen, stage te lopen of een (afstudeer)onderzoek te doen. Ze zitten verspreid over de hele wereld en doen onvergetelijke ervaringen op. Lees ervaringen van onze studenten.

International Office

Het International Office van Hogeschool Leiden biedt ondersteuning bij deze internationale activiteiten. Het International Office verstrekt onder andere informatie aan studenten en docenten over beurzen, verzekeringen, visa en inentingen. Daarnaast is het International Office betrokken bij het acquireren en uitvoeren van projecten in ontwikkelingslanden.

"Ik vind het belangrijk dat studenten hun blikveld verruimen door een semester aan een andere hogeschool in het buitenland te studeren. Om daar kennis te maken met een andere cultuur en een andere taal, en om samen te leven en te studeren met medestudenten van verschillende nationaliteiten. Daarnaast is het belangrijk als studenten uit het buitenland een semester naar onze hogeschool komen, om hier samen met de Nederlandse studenten onderwijs te volgen. Verleg je grenzen. Voor mijzelf als docent geldt dit ook: verruiming van mijn blikveld, uitwisseling van kennis en ervaring met buitenlandse collega's. Om zo letterlijk en figuurlijk over de grenzen te kijken."

Joost in 't Groen, docent aan Hogeschool Leiden

Meer informatie

Vragen over studeren in het buitenland kun je mailen naar:

  • international.office@hsleiden.nl

Bekijk ook onze brochure over studeren in het buitenland ( pdf, 1.59 MB ).