Studenten wachten onder aan de trap

Jaarverslag en accreditaties

Op deze pagina vind je de jaarverslagen van Hogeschool Leiden, het jaarbeeld, informatie over de jaarlijkse verantwoording van de lectoraten en documentatie met betrekking tot de accreditatie van opleidingen.

Jaarverslagen

Hogeschool Leiden kent twee soorten jaarverslagen: het algemene jaarverslag en het sociaal jaarverslag. Op zoek naar een verslag van een eerder jaar? Bekijk het jaarverslagenarchief.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken, prevaleert de laatste.

Sociaal Jaarverslag 2022

Het sociaal jaarverslag is een verantwoording over het sociale beleid van de hogeschool en geeft een overzicht van de belangrijkste personeelsgegevens en regelingen in 2022. Bekijk het Sociaal Jaarverslag 2022 ( pdf, 334 KB ).

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2022 weer. Bekijk het Jaarverslag 2022 ( pdf, 3.63 MB ).

Verantwoording lectoraten

Ieder lectoraat publiceert een jaarlijkse verantwoording over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. Bekijk de verantwoording van de lectoraten.

Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Lees meer over de accreditatie van onze de opleidingen en de ontwikkelverslagen.

Instellingstoets kwaliteitszorg

Eind 2019 heeft Hogeschool Leiden de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) met goed gevolg doorlopen. De ITK beoordeelt of de instelling beschikt over een kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs aan de (inter)nationale verwachtingen en eisen voldoet. Ter voorbereiding op de ITK hebben we een zelfevaluatierapport ( pdf, 1.55 MB ) opgesteld. Het visiterende NVAO-panel concludeerde in november 2019 dat Hogeschool Leiden aan alle standaarden voldoet en kwam op grond daarvan tot een positief eindoordeel zonder aanbevelingen. Het behalen van de ITK geeft ons het recht opleidingen voor accreditatie te laten beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling.

Kwaliteitsafspraken

Hogeschool Leiden heeft in het kader van de landelijke kwaliteitsafspraken een plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen ( pdf, 866 KB ) opgesteld. In dit plan beschrijven we onze keuze om de studievoorschotmiddelen – voortkomend uit de invoering van het leenstelsel – direct te alloceren aan de faculteiten voor de inzet van extra docentcapaciteit. Deze extra inzet is bedoeld om de doeleinden te realiseren, die in het verlengde liggen van ons instellingsplan en onze ontwerpprincipes, en passen binnen de thema’s uit het sectorakkoord voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De faculteiten hebben hiervoor meerjarige bestedingsplannen opgesteld. De NVAO concludeerde dat Hogeschool Leiden aan alle criteria van het beoordelingsprotocol voldoet. Daarop heeft de minister in april 2020 besloten om de kwaliteitsbekostiging definitief toe te kennen.