Studenten wachten onder aan de trap

Jaarverslag en accreditaties

Op deze pagina vind je de jaarverslagen van Hogeschool Leiden, het jaarbeeld, informatie over de jaarlijkse verantwoording van de lectoraten en documentatie met betrekking tot de accreditatie van opleidingen.

Jaarverslagen

Hogeschool Leiden kent twee soorten jaarverslagen: het algemene jaarverslag en het sociaal jaarverslag. Op zoek naar een verslag van een eerder jaar? Bekijk het jaarverslagenarchief.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken, prevaleert de laatste.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2018 weer. Bekijk het Jaarverslag 2018 ( pdf, 966 KB ).

Sociaal Jaarverslag 2018

Het sociaal jaarverslag is een verantwoording over het sociale beleid van de hogeschool en geeft een overzicht van de belangrijkste personeelsgegevens en regelingen in 2018. Bekijk het Sociaal Jaarverslag 2018 ( pdf, 556 KB ).

Jaarbeeld 2018

Meer zien van het jaar 2018? Het jaarbeeld is een weergave van de activiteiten van Hogeschool Leiden op het gebied van onderwijs, onderzoek en het werkveld. Bekijk het Jaarbeeld 2018.

Verantwoording lectoraten

Ieder lectoraat publiceert een jaarlijkse verantwoording over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. Bekijk de verantwoording van de lectoraten.

Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Lees meer over de accreditatie van onze de opleidingen en de ontwikkelverslagen.

Instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt in het najaar van 2019 de interne kwaliteitszorg van Hogeschool Leiden. Ter voorbereiding is hiervoor een zelfevaluatierapport ( pdf, 1.55 MB ) opgesteld. Hierin wordt beschreven wie wij zijn, hoe wij sturen op onderwijskwaliteit en hoe we met elkaar werken aan verbeteringen. Lees ook meer over het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen door Hogeschool Leiden ( pdf, 866 KB ) in het kader van de landelijke kwaliteitsafspraken. Deze worden eveneens dit najaar door de NVAO getoetst.