Studenten wachten onder aan de trap

Jaarverslag en accreditaties

Op deze pagina vind je de jaarverslagen van Hogeschool Leiden, het jaarbeeld, informatie over de jaarlijkse verantwoording van de lectoraten en documentatie met betrekking tot de accreditatie van opleidingen.

Jaarverslagen

Hogeschool Leiden kent twee soorten jaarverslagen: het algemene jaarverslag en het sociaal jaarverslag. Op zoek naar een verslag van een eerder jaar? Bekijk het jaarverslagenarchief.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken, prevaleert de laatste.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2018 weer. Bekijk het Jaarverslag 2018 ( pdf, 966 KB ).

Sociaal Jaarverslag 2018

Het sociaal jaarverslag is een verantwoording over het sociale beleid van de hogeschool en geeft een overzicht van de belangrijkste personeelsgegevens en regelingen in 2018. Bekijk het Sociaal Jaarverslag 2018 ( pdf, 556 KB ).

Jaarbeeld 2018

Meer zien van het jaar 2018? Het jaarbeeld is een weergave van de activiteiten van Hogeschool Leiden op het gebied van onderwijs, onderzoek en het werkveld. Bekijk het Jaarbeeld 2018.

Verantwoording lectoraten

Ieder lectoraat publiceert een jaarlijkse verantwoording over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. Bekijk de verantwoording van de lectoraten.

Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Lees meer over de accreditatie van onze de opleidingen en de ontwikkelverslagen.

Instellingstoets kwaliteitszorg

Eind 2019 heeft Hogeschool Leiden de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) met goed gevolg doorlopen. De ITK beoordeelt of de instelling beschikt over een kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs aan de (inter)nationale verwachtingen en eisen voldoet. Ter voorbereiding op de ITK hebben we een zelfevaluatierapport ( pdf, 1.55 MB ) opgesteld. Het visiterende NVAO-panel concludeerde in november 2019 dat Hogeschool Leiden aan alle standaarden voldoet en kwam op grond daarvan tot een positief eindoordeel zonder aanbevelingen. Het behalen van de ITK geeft ons het recht opleidingen voor accreditatie te laten beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling.

Kwaliteitsafspraken

In het kader van de landelijke kwaliteitsafspraken heeft Hogeschool Leiden in de zomer van 2019 een plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen ( pdf, 866 KB ) opgesteld. In dit plan beschrijven we onze keuze om de studievoorschotmiddelen die vanaf 2018 vrijvallen door de invoering van het leenstelsel direct toe te kennen aan de faculteiten. Dit met als doel extra docentcapaciteit te realiseren om daarmee de doeleinden die in het verlengde liggen van ons instellingsplan en de ontwerpprincipes voor ons onderwijs in het bijzonder te realiseren. Eind 2019 concludeerde het visiterende NVAO-panel dat Hogeschool Leiden aan alle criteria van het beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken voldoet.