Concentratie is zichtbaar bij de studenten

Arbeidsvoorwaarden

Wij verwachten het nodige van onze medewerkers, maar daar staat ook wat tegenover. Behalve een inspirerende werkomgeving kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de cao-hbo ( pdf, 801 KB ) en een aantal specifieke Hogeschool Leiden regelingen. 

Salaris

Er wordt een prima salaris geboden, met daarbij een eindejaarsuitkering van 8,3 % over het jaarsalaris en 8% vakantietoeslag. 

Reiskosten woon-werk

Hogeschool Leiden vergoedt netto € 0,19 per km aan reiskosten voor een retourreis tot maximaal 150 km per dag, ongeacht de wijze van het vervoer.

Verlofregeling

Werken in het onderwijs betekent een goede verlofregeling. De cao voor het hoger beroepsonderwijs kent verschillende verlofregelingen, niet alleen voor vakantieverlof, maar ook voor verlof in bijzondere situaties. Hogeschool Leiden kent twee verlofregelingen, een regeling voor docerend personeel en een regeling voor niet-onderwijsgevend personeel. Docenten werken volgens de onderwijsplanning en hebben verlof in de onderwijsvrije periodes. Gemiddeld genomen hebben fulltime docenten hiermee 11 weken verlof per jaar. De verlofregeling voor niet-onderwijsgevend personeel geeft veel keuzemogelijkheden en flexibiliteit. Fulltimers mogen kiezen tussen een werkweek van 36, 38 of 40 uur en hebben dan op jaarbasis recht op respectievelijk ongeveer 5 tot 10 weken verlof.

Pensioen

Iedere medewerker van Hogeschool Leiden werkt onder de pensioenregeling van het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. 

Collectieve zorgverzekering

De Vereniging Hogescholen heeft namens alle hogescholen in Nederland collectieve zorgverzekeringen afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Daarnaast heeft Hogeschool Leiden voor haar medewerkers nog een extra overeenkomst afgesloten. Voor de kosten van de zorgverzekering ontvang je een tegemoetkoming van bruto €25,- per maand (naar rato van de werktijd), ook wanneer je niet voor een collectieve verzekering kiest.

Professionalisering

Hogeschool Leiden stimuleert de professionele ontwikkeling van alle medewerkers en biedt hiertoe structureel de ruimte. Het vergroten van kennis en vaardigheden is nodig om je werk goed uit te kunnen voeren en om duurzaam inzetbaar te blijven. Denk hierbij aan cursussen, maar ook aan een congresbezoek, een stage, een coachingstraject of aan het deelnemen in een landelijk vakoverleg.