Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP)

Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP)

Het nieuwe kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek (POP) van de faculteit Educatie zet in op kennisontwikkeling en professionalisering van zorgvuldig pedagogisch handelen in opvoedings- en onderwijspraktijken. Het kenniscentrum doet hiertoe onderzoek mét en in de praktijken van onderwijzen en opvoeden.

Zo geeft het vorm aan verdere samenwerkingen tussen onderzoek, opleiden en praktijken van opvoeden en onderwijzen. Centraal in deze samenwerking staat de realisatie van eigenaarschap (in teams) over (het versterken van) de kwaliteit van het werk dat zij (willen) realiseren.

Kenniscentrum POP richt zich op kennisontwikkeling en professionalisering van zorgvuldig pedagogisch handelen in opvoedings- en onderwijspraktijken.

Thema's kenniscentrum POP

Het doel van het kenniscentrum is kennisontwikkeling en professionalisering in zorgvuldig pedagogisch handelen in waarde(n)volle opvoedings- en onderwijspraktijken binnen de volgende specifieke POP-thema’s:

 • Pedagogische dimensie van onderwijs
  Zorgvuldig pedagogisch handelen / de balans tussen kwalificatie, socialisatie en subjectwording.
 • Autonomie in verbondenheid
  Zelfsturing in verbinding met de ander, de samenleving en de fysieke omgeving.
 • Kwaliteit van tijd en omgeving
  Het spel van actie en reactie, de kwaliteit en werking van natuurrijke omgevingen.
 • Kunstzinnige dimensie van onderwijs
  Kunstzinnigheid in het onderwijs en het kunstenaarschap van de docent. Recent is ‘Muziek in onderwijs’ als kernthema toegevoegd.

De lectoraten binnen het kenniscentrum werken nauw samen, met elkaar en met professionals in de beroepspraktijk om de activiteiten vorm te geven.

Lees meer over het kenniscentrum POP