Studenten druk bezig in het Mediacentrum

Verschillende functies bij Hogeschool Leiden

We bieden uiteenlopende functies. Op elk vakgebied en op elk niveau hebben wij voor medewerkers interessante uitdagingen. 

Binnen het onderwijs

In de eerste plaats zijn er uiteenlopende inhoudelijke uitdagingen: de één legt zich meer toe op conceptuele vakken, de ander op vaardigheidsonderwijs (rollenspelen, trainingen, instructies). Daarnaast zijn docenten in het onderwijs actief in verschillende rollen. Ze vervullen naast hun docentschap bijna altijd taken als studiebegeleider, commissielid, project- of opleidingscoördinator. Daarnaast is er de mogelijkheid om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De functie van lector slaat een brug tussen theorie en praktijk door met onderzoek tot nieuwe inzichten op hun vakgebied te komen. 

Ter ondersteuning van het onderwijs zijn er onder meer roosteraars, examencommissieondersteuners en studentendecanen. Aan het hoofd van iedere Faculteit staat een directeur; onderwijsmanagers vervullen een belangrijke coördinerende rol bij het runnen van de verschillende opleidingen en geven met hart en ziel leiding aan hun team(s). De managementassistente is de spin-in-het-web die zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen de Faculteit. 

Diensten

Om alle processen binnen Hogeschool Leiden soepel te laten verlopen zijn er een aantal diensten. Qua functies kun je hierbij denken aan marketing- en communicatiemedewerkers, adviseurs HR, juridische medewerkers, secretaresses, inkopers en administratief medewerkers. Verder zijn er diverse functies op het gebied van IT-beheer en -ondersteuning en hebben we facilitaire en technische medewerkers in dienst. Op het gebied van beleidsvoorbereiding en -ondersteuning en activiteiten als interne controle, audit en ambtelijke medezeggenschapsondersteuning zijn er ook diverse banen binnen Hogeschool Leiden.