Hogeschool Leiden

Inkoop: informatie voor leveranciers

Hogeschool Leiden koopt jaarlijks verschillende goederen en diensten in. Vanuit de hogeschool vinden we het belangrijk om voor onze leveranciers en dienstverleners een integere, berouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever te zijn.

Basisprincipes vanuit wet- en regelgeving

Als semioverheidsorganisatie is Hogeschool Leiden bij de inkoop van goederen en diensten gebonden aan de Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden. In deze wetgeving zijn een aantal basisprincipes vastgelegd waar de hogeschool naar handelt: non-discriminatie, gelijke behandeling van ondernemers, transparantie en proportionaliteit.

Doelstellingen voor inkoop

Bij het inkopen van goederen en diensten zijn, naast de beste prijs-/kwaliteitverhouding, ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en het stimuleren van de lokale economie heel belangrijke factoren voor Hogeschool Leiden. Dit zie je terug in de doelstellingen die zijn vastgelegd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid:

 • Duurzaam en circulair inkopen
  Hogeschool Leiden vindt het belangrijk om een duurzame hogeschool te zijn. Bij inkoop is dan ook specifiek als doel gesteld om het primair grondstofverbruik te verminderen. In de aanbestedingen worden de eisen vanuit de MVI-criteriatool toegepast. Ook biedt de hogeschool in de gunningscriteria ruimte aan inschrijvers om met duurzame en/of innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Hogeschool Leiden.
   
 • Arbeidsinclusie/SROI
  Bij de inkoop van diensten en werken streeft Hogeschool Leiden naar het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit social return verplichting verlaagt de hogeschool 5% van de loonsom bij aanbestedingen voor diensten en werken met een minimale opdrachtwaarde van € 250.000 én een minimale contractduur van 6 maanden. Een dergelijke verplichting moet wel proportioneel zijn. Hogeschool Leiden biedt inschrijvers op aanbestedingen daarom de mogelijkheid een vrije invulling te geven aan de social return verplichting en dit te beschrijven in een plan van aanpak.
   
 • Lokale economie en MKB
  In een enkelvoudig of meervoudig onderhandse offerteaanvraag vraagt de hogeschool, waar dat mogelijk is, lokale ondernemers en het MKB om een offerte in te dienen.

De aanbestedingen van Hogeschool Leiden verlopen digitaal via het platform Mercell Source-to-Contract. Nationale en Europese aanbestedingen worden daarnaast ook gepubliceerd op TenderNed.

Inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen zijn de Inkoopvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing. Hierin zijn zaken zoals aansprakelijkheid, schadevergoeding, verzekering, garantie, geheimhouding en intellectueel eigendom geregeld. Hogeschool Leiden werkt alleen met eigen algemene-/ leveringsvoorwaarden en niet met inkoopvoorwaarden van leveranciers en dienstverleners.

Klachtenreglement Aanbesteden

Het kan voorkomen dat tussen Hogeschool Leiden en een ondernemer ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure wordt gehandeld. Ben je ondernemer en heb je hierover een klacht? Raadpleeg dan het Klachtenreglement Aanbesteden ( pdf, 186 KB ).

Met het klachtenreglement streeft de hogeschool naar een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten. Hiermee wordt beoogd, dat klachten die in onderling overleg opgelost kunnen worden niet nodeloos aan de rechter worden voorgelegd. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen worden hersteld zonder dat zaken escaleren. Dat is in het belang van alle betrokken partijen.

Dynamisch aankoopsysteem (DAS)

De diensten en faculteiten van Hogeschool Leiden huren regelmatig externe specialisten in vanwege expertise op het gebied van onderwijs, ICT of facilitair. Dit zijn tijdelijke opdrachten die worden gepubliceerd via een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Het kan worden gezien als een database met vooraf geselecteerde leveranciers die op een nader verzoek kunnen reageren. Deze leveranciers kunnen bedrijven of ZZP’ers zijn die zich kunnen inschrijven in de DAS. Op dit moment heeft Hogeschool Leiden in onderstaande categorieën een DAS open staan:

Vragen en meer informatie

Voor aanvullende informatie of vragen over inkoop bij Hogeschool Leiden kun je contact opnemen met de afdeling Inkoop via [email protected].