Lvb en risicovol gedrag

Lvb en risicovol gedrag

Het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' (voorheen lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit) legt zich toe op onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) die delinquent of ander risicovol gedrag vertonen.

Risicovol gedrag van mensen met een lvb vraagt om een specifieke aanpak en expertise.

De afgelopen tijd neemt de aandacht voor deze groep mensen toe. Hun problematiek is zo complex dat deze vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise van de professional. Het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' probeert in deze behoefte te voorzien. Het lectoraat is hiertoe een samenwerking aangegaan met Middin. Daarnaast is het lectoraat onderdeel van het kenniscentrum Samen Redzaam.

Lees meer over de kennisactiviteiten van het lectoraat