Studentzaken

Inschrijven en toelating Vrijeschool Pabo

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2017-2018.

Aanmelden via Studielink

Wil je in september 2017 starten met de Vrijeschool Pabo? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 1 mei 2017 voor de voltijdopleiding en 15 juli 2017 voor de deeltijdopleiding). Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink, doorloop je de intakeprocedure van de Vrijeschool Pabo. Deze intakeprocedure is een verplicht onderdeel van de inschrijving.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken.

Toelatingsvoorwaarden

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de Vrijeschool Pabo en of jij een toelatingstoets moet afleggen:

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?

Vwo *

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Havo *

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden met de volgende vakken in je pakket: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Om te kunnen starten moet je de intakeprocedure volledig doorlopen. Als één of meerdere van bovenstaande vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt.

Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4, als je alle drie de toelatingstoetsen hebt behaald én als je de intakeprocedure volledig hebt doorlopen.
Propedeuse pabo** Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Buitenlands diploma Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentzaken. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.

* Heb je een vwo of  havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via : vsp.examencommissie@hsleiden.nl

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Vrijeschool Pabo? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie en de coördinator van de intakeprocedure via: vsp.examencommissie@hsleiden.nl én intake.educatie@hsleiden.nl.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentzaken@hsleiden.nl

Je ontvangt van de afdeling Studentzaken per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Gelijkwaardig diploma

Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via vsp.examencommissie@hsleiden.nl

Intakeprocedure

Om een bewuste keuze voor dit beroep te maken, doorloop je voor de Vrijeschool Pabo een intakeprocedure (studiekeuzecheck). Samen ontdekken wij of de opleiding een goede match voor jou is.

Meer over de intakeprocedure van de Vrijeschool Pabo

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer 600,- euro. Reken ook op ca. 120,- euro voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.