Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Vrijeschool Pabo voltijd

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor studiejaar 2023-2024.

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie van onze andere opleidingsvarianten? Bekijk de pagina's van de Vrijeschool Pabo deeltijd en het zij-instroomtraject

Aanmelden via Studielink

Wil je in september 2023 starten met de voltijdopleiding Vrijeschool Pabo? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli 2023). 

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakeprocedure

Om een bewuste keuze voor dit beroep te maken, doorloop je voor de Vrijeschool Pabo een intakeprocedure (studiekeuzecheck). Samen ontdekken wij of de opleiding een goede match voor jou is.

Meer over de intakeprocedure van de Vrijeschool Pabo voltijd

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Communicatie over de intakeprocedure verloopt via het mailadres dat je hebt doorgegeven in Studielink. Ontvang je geen mail over de Studiekeuzecheck? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met op met onze Servicedesk via [email protected].

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de Vrijeschool Pabo en of jij een toelatingstoets moet afleggen.

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?

Vwo *

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Havo *

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden als je examen hebt gedaan in de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie óf natuur, leven & techniek. Om te kunnen starten moet je de intakeprocedure volledig doorlopen. Als één of meerdere van bovenstaande vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt.

Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4, als je alle drie de toelatingstoetsen hebt behaald én als je de intakeprocedure volledig hebt doorlopen.
Propedeuse pabo** Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen. Om de vrijstelling voor de propedeuse bij de examencommissie aan te vragen, dien je een verzoek als hogerejaars in bij Studielink.
Propedeuse hbo/wo De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het Hbo/wo startte. Zie Vwo, Havo, Mbo hierboven om te zien óf en welke toelatingstoetsen je eventueel moet maken. Om te kunnen starten moet je de intakeprocedure volledig doorlopen.
Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Buitenlands diploma Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
21+ toets*** Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Verder moet je de intakeprocedure volledig doorlopen.

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via : [email protected]

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Vrijeschool Pabo? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie en de coördinator van de intakeprocedure via: [email protected] én [email protected] (geef hierbij aan dat het gaat om de Vrijeschool Pabo en welke opleidingsvariant je wil volgen).

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via [email protected].

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer 500,- euro. Reken ook op ca. 120,- euro voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.