Aanpak Jeugdcriminaliteit

Aanpak Jeugdcriminaliteit

Angst hebben of je op zijn minst ongemakkelijk voelen in je onderzoeksgroep leidt tot de beste onderzoeksgegevens. Lector Jan Dirk de Jong doet in zijn lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden sociaal wetenschappelijk onderzoek naar jeugdcriminaliteit in de wijk. Hij wil mensen die (te) weinig weten van elkaars drijfveren en zichzelf niet (meer) in elkaar herkennen opnieuw verbinden met elkaar. 

Lees meer over het lectoraat