Aanpak Jeugdcriminaliteit

Aanpak Jeugdcriminaliteit

Angst hebben of je op zijn minst ongemakkelijk voelen in je onderzoeksgroep leidt tot de beste onderzoeksgegevens. Lector Jan Dirk de Jong doet in zijn lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden sociaal wetenschappelijk onderzoek naar jeugdcriminaliteit in de wijk. Hij wil mensen die (te) weinig weten van elkaars drijfveren en zichzelf niet (meer) in elkaar herkennen opnieuw verbinden met elkaar.

Lees meer over het lectoraat

Wisselwerking onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk

Het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit doet verkennend onderzoek naar rolmodellen en problematische jeugdgroepen en werkt aan een probleemgerichte analyse van criminele (jeugd)groepen, -netwerken en samenwerkingsverbanden. Ook is het lectoraat betrokken bij het onderwijs van de opleiding Toegepaste Psychologie. Zo begeleidt lector Jan Dirk de Jong afstudeerders en verzorgt hoorcolleges en de minor Jeugdcriminaliteit (ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen). Daarnaast is hij nauw betrokken bij het Actie Leerprogramma Aanpak Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en worden er vanuit het lectoraat verschillende themadagen georganiseerd waarin kennisdeling en -ontwikkeling centraal staat. Hierdoor ontstaat een wisselwerking waarin het onderzoek het onderwijs en de beroepspraktijk versterkt en vice versa.