Spelende kinderen

Leraar Basisonderwijs (Vrijeschool Pabo): zij-instroom

 • Opleiding
 • Traject op maat
 • Februari en september
 • Max 2 jaar
 • Nederlandstalig
 • Getuigschrift

In het kort

Vrijescholen gaan uit van het antroposofische mensbeeld. Volgens deze visie ontwikkelt een mens zich in fasen. Elke fase wordt gekenmerkt door specifieke lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkelingen. Je bekijkt deze ontwikkelingen niet als losse elementen, maar altijd als geheel (holistische visie). Vrijescholen richten het onderwijs zó in dat al deze lagen van het kind worden aangesproken en ontwikkeld. 'Leren met hoofd, hart en handen' is daarom een veel gehoord motto binnen vrijescholen.

Let op: aanmelden voor het zij-instroomtraject verloopt via de school waar je werkt, niet via Studielink.


Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Heb jij een hbo- of wo-diploma en wil je binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid halen? Spreekt het je aan om kinderen te helpen om hun plek in de maatschappij te vinden en hun toegevoegde waarde te ontdekken? In het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo sta je direct als leraar voor de klas en volg je daarnaast een of twee dagen per week onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs van de Vrijeschool Pabo.

Een geschiktheidsonderzoek is onderdeel van dit traject. Meer hierover lees je bij het onderdeel Programma.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Als leraar basisonderwijs doe je meer dan alleen lesgeven. Naast de lessen die je geeft, ben je ook pedagoog. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Daar ligt ook meteen een van de belangrijkste krachten van het vrijeschoolonderwijs. Het onderwijs gaat verder dan goed leren lezen of rekenen. Er is bij een vrijeschool veel aandacht voor de vorming van iemands persoonlijkheid en het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten.

Je eigen leerroute uitstippelen

Tijdens het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo werk je aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Binnen het traject stippel jij je eigen leerroute uit en je volg je onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding van de Leraar Basisonderwijs Vrijeschool Pabo. 

Na succesvolle afronding van het zij-instroomtraject ontvang je het getuigschrift 'zij-instromer in het beroep' (baccalaureus). Hiermee ben je bevoegd om les te geven in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs.

Andere opleidingen en nascholingen

Naast het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om leraar basisonderwijs te worden. Denk aan de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs Vrijeschool Pabo en het reguliere zij-instroomtraject van de Pabo. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring.

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht van COIL.

Programma

Als zij-instromer van de Vrijeschool Pabo Leiden volg je de meeste lessen samen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs Vrijeschool Pabo. Welke onderdelen je volgt, is afhankelijk van wat er in jouw scholingstraject nodig is. Denk hierbij aan vakken zoals rekenen, taal, pedagogie en didactiek, zorgverbreding, maatschappijwetenschappen, beeldende vorming en vormtekenen.

Zij-instroom is altijd een combinatie van werk en opleiding. Je wordt hiervoor aangemeld door de school waar je werkt. 

Toelatingseisen
Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is het voorwaardelijk dat: 

 • je in het bezit bent van een bachelor of master degree (hbo- of wo-niveau)
 • je een baan hebt bij een basisschool in het vrijeschoolonderwijs (we adviseren twee danwel drie dagen per week)
 • jouw werkgever vold​oende mogelijkheden heeft om je te begeleiden tijdens de opleiding en bereid is om de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject te dragen. Jij, de school waar je gaat werken en de opleiding tekenen hiervoor een tripartite-overeenkomst.

Heb je nog geen baan in het vrijeschoolonderwijs? Dan is het belangrijk dat je eerst een basisschool vindt die bereid is om je te begeleiden tijdens de opleiding en de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject op zich te nemen. De school kan hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een subsidie zij-instroom vind je op duo.nl. Op de website vrijescholen.nl kun je terecht voor een overzicht van vacatures. Je kunt daarnaast ook scholen of schoolbesturen benaderen. 

Voorafgaand aan het zij-instroomtraject vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of je voldoende basisvaardigheden hebt om direct als leraar aan de slag te gaan. Ook willen we vaststellen of je de potentie hebt om je binnen twee jaar te ontwikkelen tot een startbekwame leraar. 

Om het niveau van jouw rekenvaardigheden te beoordelen is de toets rekenen-wiskunde (Wiscat) ook onderdeel van het onderzoek. Deze toets moet met een voldoende worden afgerond. 

Instroom september 2024: wiscat afname 24 mei om 16.00 uur en 7 juni om 16.00 uur (herkansing). 

Voorwaarden deelname geschiktheidsonderzoek

Om deel te nemen aan het geschiktheidsonderzoek dien je in het bezit te zijn van een hbo- of wo-diploma (van een door de NVAO erkende opleiding). Daarnaast heb je een vrijeschool of schoolbestuur bereid gevonden die samen met jou het zij-instroomtraject wil ingaan en je een aanstelling kan bieden als leerkracht in het primair - of voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt je voldoende begeleiding.

Buitenlands diploma

Mocht je je bachelor of master in het buitenland hebben behaald, dan vragen wij om een gewaarmerkt kopie van je diploma of een waardering van je diploma bij DUO of Nuffic. Ook kan het zijn dat we je vragen een NT2-examen te doen. Op de pagina Studenten uit het buitenland van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over. Of bel ons voor overleg.

Advies omvang aanstelling

Wij adviseren je om twee danwel drie dagen per week als leraar te werken. Dit zorgt ervoor dat je de nodige verdieping bereikt en het geeft je de gelegenheid om opleiding en werk goed te kunnen combineren.

Bij een positieve afronding van het geschiktheidsonderzoek kun je beginnen aan het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo. Je hebt hier twee jaar de tijd voor.

Van start!

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op maat. Aan de hand van je scholingsplan stippel je je eigen leerroute uit en volg je je onderwijs bij de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo. Afhankelijk van je scholingsplan en leerroute zullen jouw lessen en stamgroepuren op maandag (ochtend, middag en/of avond) op Hogeschool Leiden plaatsvinden. Je kunt ook deelnemen aan de lessen die op woensdag (middag en/of avond) veelal digitaal plaatsvinden. Je moet rekenen houden met minimaal een dag zelfstudie.

Het onderwijs is verdeeld over een aantal perioden. Voorafgaand aan iedere periode stel je jouw persoonlijke leerroute samen. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Je studieprogramma is gericht op het ontwikkelen van de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school. De landelijke basisvaardighedentoets rekenen en de hbo-taaltoets zijn een verplicht onderdeel binnen het onderwijsprogramma.

De afronding
Aan het eind van het zij-instroomtraject toon je in het bekwaamheidsonderzoek aan dat je je hebt ontwikkeld tot startbekwaam leraar. Je ontvangt een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek van de opleiding tot leraar basisonderwijs en daarmee heb je een lesbevoegdheid voor al het primair onderwijs in Nederland (titel: baccalaureus). Daarnaast ben je ook bevoegd om onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs (so, sbo en vso).

Vind je het belangrijk dat je na de opleiding ook de titel Bachelor of Education mag voeren? Bekijk dan de mogelijkheden van onze flexibele deeltijdopleiding.

De lessen zijn op maandag (ochtend, middag en/of avond) en woensdagmiddag/-avond. Hoeveel lessen je op een dag hebt, hangt af van je rooster. De opleiding heeft startmomenten in februari en september.

Aanmelden
Het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo begint met een verzoek tot toelating. De school waar je werkt stuurt hiervoor een mail naar [email protected] én naar docent Frank de Kiefte via [email protected]. Het is belangrijk dit hierin in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:

 • de naam en het adres van de school
 • de naam en contactgegevens van de contactpersoon van de school
 • de naam en contactgegevens van jou (de kandidaat) 

Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Ook vragen wij om een uittreksel of kopie van je diploma (dit kun je digitaal opvragen bij het diploma register van DUO) en een getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging sturen wij je werkgever toe.

Meld je aan

Wil je je aanmelden voor het zij-instroomtraject Vrijeschool Pabo? Check hierboven de werkwijze en kijk of je voldoet aan de toelatingseisen. Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wil je telefonisch advies? Neem dan contact op met Thamar Boonzaaijer (06-46 84 67 78).

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. De uiterste inschrijfdatum is gelijk aan de startdatum van de opleiding/cursus.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan het zij-instroomtraject Vrijeschool Pabo? Bekijk hier de praktische informatie over aanmelding, de kosten en subsidie.

Aanmelding: de school of het schoolbestuur meldt jou per e-mail bij ons aan voor het geschiktheidsonderzoek. Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Let op: de deadline voor de instroom in februari 2024 is 6 november 2023, de deadline voor september 2024 ligt op 17 mei 2024. Meer informatie hierover vind je onder Programma/Lesdagen en aanmelden.

Kosten: het geschiktheidsonderzoek kost € 2.000, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. De kosten voor opleiding bedragen € 12.500 (€ 6.250 per studiejaar). 

Subsidie: jouw werkgever kan bij DUO subsidie aanvragen voor het zij-instroomtraject. Dit kan vanaf de start van de opleiding en is alleen mogelijk als je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding, tenzij je die opleiding hebt afgerond.

Contact: heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thamar Boonzaaijer (06-46 84 67 78)!

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.