Gegevens aan het bekijken achter de computer

Toegepast onderzoek lectoraten Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden heeft lectoraten en kennisnetwerken op het gebied van life science, jeugd en zorg. Met het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis willen we een optimale interactie tot stand brengen tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk.

De lector en leden van de kennisnetwerken voeren zelf onderzoeksprojecten uit en verwerken de kennis en ervaring in de (post-)opleidingen van Hogeschool Leiden. Zo beschikt onze hogeschool bijvoorbeeld over een state-of-the-art laboratorium waar studenten met ons lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek werken aan bijzondere onderzoeken, maar ook producenten vinden hun weg naar ons lab. Ons lectoraat Educatie werkt aan een ambitieus en bijzonder onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap in Nederland. En kijkt het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden met diverse lectoraten en de beroepspraktijk over grenzen heen om kinderen te begeleiden in hun eigen leefwereld.

Heeft u interesse in samenwerking? Neem dan contact op met een van de lectoraten of kennisnetwerken van Hogeschool Leiden.