Gegevens aan het bekijken achter de computer

Toegepast onderzoek lectoraten Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden heeft lectoraten en kenniscentra op het gebied van life science, jeugd en zorg. Met het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis willen we een optimale interactie tot stand brengen tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk.

Onderzoeksgebieden

De lector en leden van de kenniscentra voeren zelf onderzoeksprojecten uit en verwerken de kennis en ervaring in de (post-)opleidingen van Hogeschool Leiden. Zo beschikt onze hogeschool bijvoorbeeld over het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) waar studenten met onze lectoren werken aan bijzondere onderzoeken, maar ook producenten vinden hun weg naar ons lab. Ons lectoraat Educatie werkt aan een ambitieus en bijzonder onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap in Nederland. En kijken de lectoraten binnen de profileringsgebieden Jeugd en Zorg in samenwerking met de beroepspraktijk over grenzen heen om kinderen te begeleiden in hun eigen leefwereld.

Naast onderzoek op de drie profileringsgebieden Jeugd, Zorg en Life Sciences wordt onderzoek gedaan naar duurzame innovatie van de beroepspraktijk. De Sustainable Development Goals vormen hiervoor de basis.

Contact

Heeft u interesse in samenwerking? Neem dan contact op met een van de lectoraten of kennisnetwerken van Hogeschool Leiden.