Header van de Pabo

Leraar Basisonderwijs (Pabo)

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Een goede leraar heeft een eigen verhaal en begeleidt kinderen vanuit die overtuiging. Je daagt je leerlingen uit en leert hen om zelf na te denken en keuzes te maken. Een leraar basisonderwijs kan zelfstandig les geven in alle vakken en is tegelijkertijd een rolmodel. Het boek is niet de leraar, jij bent de leraar. Ben je er klaar voor?

Jouw toekomst

Met het bachelordiploma Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot twaalfjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen bij instellingen voor basiseducatie en voor speciaal basisonderwijs. 

Het beroep van leraar is afwisselend en aantrekkelijk. Behalve overdrager van kennis, ben je ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Je houdt in de gaten welke leerling extra aandacht of juist extra uitdaging nodig heeft. Regelmatig toets je de stof en overleg je met ouders over de voortgang van hun kind.

Daarnaast maak je als leerkracht altijd deel uit van een team. Je vergadert met collega's en bespreekt kwesties in de organisatie en nieuwe lesmethodes.

Afgestudeerde pabo-studenten kunnen op verschillende plaatsen terechtkomen, het diploma geeft toegang tot in de eerste plaats de basisschool uiteraard, daar werken de meeste alumni. Je kunt echter ook anderszins voor het onderwijs werken of als pedagoog aan de slag. Plaatsen waar je terecht kunt, zijn onder andere:

 • Basisschool regulier
 • Basisschool speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Kinderopvang

Tijdens je studie zijn er verschillende mogelijkheden om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo kun je kiezen voor een van de unieke trajecten: Sportklas, Kunstklas, Wereldklas en Opleiden in de school (leren in de praktijk). Bij Opbouw studie lees je hier meer over. Ook is het mogelijk om tijdens je studie een levensbeschouwelijke akte te behalen. De aktes zijn niet verplicht op alle katholieke, protestants-christelijke en openbare scholen, maar het toont wel aan dat je als leerkracht uit de voeten kunt met de levensbeschouwelijke thema’s en identiteit van de school.

Ook al ben je aan het werk, je bent nooit uitgeleerd. Binnen het basisonderwijs heb je verschillende groeimogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als:

 • intern begeleider;
 • remedial teacher;
 • coördinator op het gebied van rekenen en taal;
 • of directielid.

Studeer verder, bijvoorbeeld Pedagogiek of Onderwijskunde aan de universiteit. Bij een aantal vervolgopleidingen doorloop je hiervoor eerst een schakeljaar. Ook is het met je bachelordiploma mogelijk om diverse interessante nascholingen volgen. Kortom, met een baan in het onderwijs kun je jezelf zo breed ontwikkelen als je zelf wilt.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Leraar Basisonderwijs echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, de gymzaal en andere faciliteiten van dichtbij. Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze heeft de Pabo ook een intakeprocedure (studiekeuzecheck). Meer hierover lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is de Pabo iets voor jou?

Heb je interesse in mensen, in de wereld om je heen en vooral in kinderen? Heb je een goede algemene ontwikkeling en ben je leergierig? Dan past de opleiding tot Leraar Basisonderwijs misschien wel bij jou.

Stilzitten is er niet bij: meteen vanaf het begin ga jij al met kinderen aan de slag. Je bent goed in vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde en je vindt het een uitdaging om kinderen hier meer over te leren. Voor een succesvolle toekomst als leraar is het bovendien belangrijk dat jij: 

 • stevig in je schoenen staat
 • enthousiast en optimistisch bent ingesteld
 • beschikt over een flinke dosis algemene ontwikkeling
 • het geen probleem vindt om steeds te blijven leren en hard te werken

Goed om te weten is dat je als eerstejaars pabo-student verplicht bent om in je eerste jaar de basisvaardigheidstoetsen rekenen en de HBO-taaltoets te behalen. Bekijk daarom hoe jij je nu al kunt voorbereiden op de reken- en taaltoets.

Vergelijkbare opleidingen Pabo

Twijfel je of Leraar Basisonderwijs (Pabo) iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare lerarenopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de Academische Pabo. Hierin combineer je de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Je ontwikkelt je tot een vakkundige basisschoolleraar en doet daarnaast ook wetenschappelijke kennis op over kinderen, opvoeding en onderwijs. 

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Lees meer over de tweejarige deeltijdvariant van de Pabo. Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om naast je baan je lesbevoegdheid basisonderwijs halen. Ben je geïnteresseerd in een antroposofisch mensbeeld? Misschien past de Vrijeschool Pabo beter bij jou. Wil je graag werken met mensen, maar weet je niet zeker of je voor de klas wilt staan? Kijk dan eens bij het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs of de bacheloropleiding Sociaal Werk.

Studieopbouw

Vanaf het eerste jaar ben je direct actief in de praktijk. De Pabo van Hogeschool Leiden is er voor denkers en doeners. Op school doe je kennis op en oefen je je vaardigheden, maar vaak gebruik je deze al meteen op je stageplek. Daarbij krijg je natuurlijk individuele begeleiding. Zo helpen we je om een goede juf of meester te worden. Ook krijg je bij de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten: de Sportklas, de Kunstklas, de Wereldklas en Opleiden in de school. Meer informatie hierover vind je onder 'Kies het traject dat bij je past'.

Bij de Pabo van Hogeschool Leiden leggen we de lat hoog. Een zesjescultuur kennen wij hier niet. Door te kiezen voor onze hogeschool, maak jij dus ook de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. In ruil daarvoor mag je van ons verwachten dat jij tijdens je studie alle kans krijgt om het beste uit jezelf te halen. We bieden jou kwalitatief en inspirerend onderwijs waarin je leert van én met onze docenten, je medestudenten en organisaties uit het jouw toekomstige vakgebied.

Ieder jaar reikt de opleiding een prijs uit aan talentvolle studenten.
Meer weten over de 'Dr. Cynthia Ringelingprijs'

Werk- en leervormen

In de opleiding bieden we werk- en leervormen aan waarin de praktijk altijd centraal staat. Denk aan hoorcolleges waarin je de kennis opdoet die jij straks nodig hebt om jouw beroep succesvol uit te oefenen. Daarna ga je zelf aan de slag in het werkcolleges, en vaardigheidstrainingen en vakateliers; alleen of met je groepsgenoten werk je toe naar je stages en je afstuderen. Daarbij krijg je natuurlijk begeleiding vanuit het docententeam, je studiebegeleider en verschillende experts uit het werkveld.

Studieloopbaanbegeleiding
Tijdens de gehele opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Bij hem of haar kun je met vragen terecht. Met behulp van opdrachten en gesprekken ga je op zoek: waar ben je goed in, wat zijn je interesses, eigenschappen en resultaten? Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je je vooruitgang, je sterke en zwakke punten, je stageplaats en keuzevakken.

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

Als student bij de Pabo van Hogeschool Leiden krijg je de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten. Bij de Sportklas, Kunstklas en Wereldklas ben je een middag in week volop bezig met om jezelf te specialiseren binnen het thema dat jou het meeste aanspreekt. Kies je voor ‘Opleiden in de school’ dan volg je een aangepast programma waarin je werk en studie combineert.

Sportklas

Zit bewegen in je genen en heb je een passie voor sport? Kies dan voor de Sportklas. In dit traject ben je minimaal vier uur per week actief bezig met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Je gaat zelf sporten of anderen laten sporten. Maar je kunt ook sportevenementen bezoeken of er zelf een organiseren. Na drie jaar krijg je het certificaat Sportieve- en Gezonde School-coördinator. Wil je je nog verder specialiseren? Dan kun je in het vierde jaar je je bevoegdheid halen om ook aan groep 3 t/m 8 bewegingsonderwijs te mogen geven.

Meer over de Sportklas

Kunstklas

Heb jij een passie voor kunst en cultuur, dan is de kunstklas iets voor jou. Naast het normale lesprogramma van de Pabo krijg je dan aanvullende opdrachten en workshops op het gebied van  kunst, media en cultureel erfgoed. Zo kun je met je klas een toneelstuk of musical schrijven en uitvoeren, je schrijft hiervoor zelf de liedjes. Of je maakt een tentoonstelling, een video of een concert. Aan het eind van je studie ontvang je het certificaat ‘Intern Cultuur Coördinator’. Je bent dan opgeleid en bevoegd om de coördinerende taken van cultuuronderwijs op je te nemen binnen de school of instelling waar je werkt.

Meer over de Kunstklas

Wereldklas

Vind je jezelf ondernemend, nieuwsgierig, reislustig? Volg je het nieuws via krant, tv of tablet? En wil je dit ook graag met kinderen delen? Dan past de wereldklas goed bij jou. Op maandagmiddag heb je tijd voor gesprek, debat, film, spel, gastsprekers. Je zal ook regelmatig uitstapjes maken. Denk bijvoorbeeld aan het Binnenhof, de gemeenteraad, redacties van kranten en andere mediabedrijven, tentoonstellingen, Cinekid, technolab, of je gaat naar kleine en grote ondernemers. Later in de opleiding leer je hoe je de horizon van je leerlingen kunt verbreden.

Meer over de Wereldklas

Opleiden in de school

Ben je praktisch ingesteld en wil je het vak van leraar nog meer in de praktijk leren? Kies dan voor het traject Opleiden in de school (OPLIS). Je combineert dan je studie met twee dagen werken aan een school. Jouw lessen zijn zo aangepast, dat werken en leren samen nauwelijks meer tijd kost dan leren alleen. Wat je op het werk leert, hoef je op de Pabo niet nog een keer te doen. Aan het eind van je studie heb je extra veel praktijkervaring opgedaan op verschillende basisscholen, wel twee keer zoveel als bij de andere trajecten. Je krijgt in dit traject een stagevergoeding van € 100 per maand van de school waarvoor je werkt. Bij je afstuderen ontvang je het OPLIS-certificaat.

Meer over Opleiden in de school

In het eerste jaar van de opleiding maak je uitgebreid kennis met het vak leerkracht. Je ontdekt of je hiervoor geschikt bent. Je hebt een actieve studiehouding nodig om de opleiding tot een goed eind te kunnen brengen. Je werkt aan basiskennis en eigen vaardigheid. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Leren lesgeven: Hoe leren kinderen? Wat is een boeiende instructie? Hoe ontwerp je onderwijs?
 • Stagelopen: Je loopt steeds een dag per week stage en per periode ook nog een keer een hele week.
 • Studiebegeleiding: Tijdens de propedeuse heb je gesprekken met je studiebegeleider over je studievoortgang, je motivatie en je prestaties. In combinatie met de stages kom je er achter of het vak echt iets voor jou is.

Benieuwd naar hoe je week eruit kan zien als je studeert bij de Pabo in Leiden? Bekijk een voorbeeld van je weekrooster.

Binden studieadvies
Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen (je stage en de landelijke toetsen voor rekenen en taal) succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de opleiding tot Leraar Basisonderwijs toch niet de juiste opleiding voor je is, dan helpen we je om een alternatief te vinden. Je mag twee jaar doen over het behalen van je propedeuse.

Jaar 2
In het tweede jaar ligt het accent op de leerlijnen op een basisschool. De thema’s identiteit, theater en vredeseducatie in de schoolomgeving staan centraal. Naast de verplichte vakken kun je een aantal keuzes maken uit kunstzinnige oriëntatie, mens en maatschappij, mens en natuur, moderne media en sociale redzaamheid. Er is ook ruimte voor levensbeschouwing en identiteit en pedagogiek.

De eerste helft van het jaar loop je stage in de groepen 1 t/m 4, de tweede helft van het jaar in de groepen 5 t/m 8. Studenten die een sterke voorkeur voor een bouw naar keuze hebben mogen het hele jaar in hun voorkeursbouw stage lopen.

Jaar 3
Aan het begin van het derde jaar maak je je definitieve keuze voor een specialisatie in het jonge of het oudere kind. Ook volg je een minor. Wat je kiest, bepaal je zelf. De pabo biedt minoren aan op allerlei gebieden. Denk aan bewegingsonderwijs, passend onderwijs, rekenen, verhalen vertellen en jeugdliteratuur, internationalisering, moderne media, cultuureducatie, etc. Maar je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere (internationale) hogere onderwijsinstelling.

Jaar 4
In pabo 4 volg je een keuzeminor en ga je in het basisonderwijs aan de slag als Leraar in Opleiding (LIO). Als LIO draai je volledig mee op een basisschool. Je krijgt de gelegenheid om in de praktijk te werken aan je eigen pedagogisch-didactisch handelen. Je komt nog eenmaal per week terug op de hogeschool voor terugkoppeling en het bespreken van je voortgang. Aan het einde van pabo 4 ben je klaar om te starten in de beroepspraktijk. Wanneer je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, krijg je de graad ‘Bachelor of Education’.

Word ook leraar basisonderwijs!

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en popel je om zelf aan de slag te gaan?

Leraar Basisonderwijs in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we een honoursprogramma aan en extra ruimte voor ondernemerschap. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Vrijwel alle opleidingen hebben een studievereniging, die allerlei evenementen en studiegerelateerde activiteiten organiseert.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.