Header van de Pabo

Leraar Basisonderwijs (Pabo)

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Een goede leraar heeft een eigen verhaal en begeleidt kinderen vanuit die overtuiging. Je daagt je leerlingen uit en leert hen om zelf na te denken en keuzes te maken. Een leraar basisonderwijs kan zelfstandig les geven in alle vakken en is tegelijkertijd een rolmodel. Het boek is niet de leraar, jij bent de leraar. Ben je er klaar voor?

Kies het traject dat bij je past

Als student bij de Pabo van Hogeschool Leiden krijg je de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten. Bij de Kunstklas, Sportklas en Wereldklas specialiseer je jezelf in het thema dat jou het meeste aanspreekt (dit is een dagdeel in week). Kies je voor Opleiden in de school dan volg je een aangepast programma waarin je werk en studie combineert.

Jouw toekomst

Met het bachelordiploma Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden ben je breed inzetbaar. Na de opleiding mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot twaalfjarigen van groep 8. Maar je kunt ook terecht op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs of in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Ook kun je aan de slag bij een educatieve instelling, zoals een museum of een expertisecentrum.

Het beroep van leraar is afwisselend en aantrekkelijk. Je bent overdrager van kennis, maar ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Je houdt in de gaten welke leerling extra aandacht of juist extra uitdaging nodig heeft. Regelmatig toets je de stof en overleg je met ouders over de voortgang van hun kind.

Daarnaast maak je als leerkracht altijd deel uit van een team. Je werkt dus veel samen met collega's. Denk onder andere aan overleg over het onderwijs dat je verzorgt en het bespreken van de vorderingen van de leerlingen.

Tijdens je studie zijn er verschillende mogelijkheden om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo kun je kiezen voor één van de vier unieke trajecten: de Kunstklas, de Sportklas, de Wereldklas en Opleiden in de school (leren in de praktijk). Bij het onderdeel 'Studieopbouw' lees je hier meer over. Ook is het mogelijk om tijdens je studie een levensbeschouwelijke akte te behalen. De aktes zijn niet verplicht op alle katholieke, protestants-christelijke en openbare scholen, maar het toont wel aan dat je als leerkracht uit de voeten kunt met de levensbeschouwelijke thema’s en identiteit van de school.

Ook al ben je aan het werk, je bent nooit uitgeleerd. Binnen het basisonderwijs heb je verschillende groeimogelijkheden. Zo kun jij je onder andere specialiseren als:

 • intern begeleider (je bent dan verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebt coördinerende en begeleidende taken);
 • remedial teacher (bijvoorbeeld voor kinderen met leerachterstanden);
 • bouwcoördinator (je coördineert het onderwijs in de onder-, midden- of bovenbouw van een basisschool en bent hiervoor het eerste aanspreekpunt);
 • inhoudelijk coördinator (bijvoorbeeld op het gebied van rekenen, taal, sport of cultuureducatie);
 • directielid.

Wil je na je bacheloropleiding nog een master volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een universitaire master op het gebied van (ortho)pedagogiek of onderwijskunde. Meestal volg je dan eerst een schakeljaar. Je kunt ook kiezen voor een master op hbo-niveau zoals, de master Special Educational Needs.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Leraar Basisonderwijs echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Bezoek de Open Dag en maak persoonlijk kennis met onze studenten en docenten, woon presentaties bij en bekijk de lokalen, de gymzaal en andere faciliteiten van dichtbij. Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze heeft de Pabo ook een intakeprocedure (studiekeuzecheck). Meer hierover lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Hoe ga jij jezelf oriënteren en welke mogelijkheden heb je daarbij? Wij maken je graag wegwijs met behulp van onze checklist studiekeuze.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is de pabo iets voor jou?

Heb je interesse in mensen, in de wereld om je heen en vooral in kinderen? Heb je een brede interesse en ben je leergierig? Dan past de opleiding tot Leraar Basisonderwijs misschien wel bij jou.

Stilzitten is er niet bij: meteen vanaf het begin ga jij al met kinderen aan de slag. Je bent goed in vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde en je vindt het een uitdaging om kinderen hier meer over te leren. Voor een succesvolle toekomst als leraar is het bovendien belangrijk dat jij:

 • stevig in je schoenen staat;
 • enthousiast en energiek bent;
 • makkelijk contact maakt met anderen;
 • het geen probleem vindt om steeds te blijven leren en hard te werken.

Goed om te weten is dat je als eerstejaars pabo-student verplicht bent om in je eerste jaar de basisvaardigheidstoetsen rekenen en de hbo-taaltoets te behalen.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of Leraar Basisonderwijs (Pabo) iets voor jou is? Oriënteer je ook bij vergelijkbare lerarenopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de Academische Pabo. Hierin combineer je de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Je ontwikkelt je tot een vakkundige basisschoolleraar en doet daarnaast ook wetenschappelijke kennis op over kinderen, opvoeding en onderwijs. 

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Lees meer over de flexibele deeltijdopleiding van de Pabo Leiden. Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om naast je baan je lesbevoegdheid basisonderwijs halen. Ben je geïnteresseerd in een antroposofisch mensbeeld? Misschien past de Vrijeschool Pabo beter bij jou. Wil je graag werken met mensen, maar weet je niet zeker of je voor de klas wilt staan? Kijk dan eens bij het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs of de bacheloropleiding Sociaal Werk.

Studieopbouw

De Pabo van Hogeschool Leiden is er voor denkers en doeners. Op school doe je kennis op en oefen je je vaardigheden, maar vaak gebruik je deze al meteen op je stageplek. Daarbij krijg je natuurlijk individuele begeleiding. Zo helpen we je om een goede juf of meester te worden. Ook krijg je bij de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten: de Kunstklas, de Sportklas, de Wereldklas en Opleiden in de school. Meer informatie hierover vind je onder 'Kies het traject dat bij je past'.

Wil jij een goede indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de opleiding? Bekijk het programmaoverzicht van het lopende studiejaar en een voorbeeld van hoe je week eruit kan zien.

Bij de Pabo van Hogeschool Leiden ga je meteen vanaf het eerste jaar aan de slag in de praktijk. In vier jaar tijd maak je kennis met lesgeven in alle groepen van het basisonderwijs. Hierdoor kun je de theorie die je leert tijdens de opleiding direct toepassen.

Uitdagend onderwijs

Bij de Pabo van Hogeschool Leiden leggen we de lat hoog. Een zesjescultuur kennen wij hier niet. Door te kiezen voor onze hogeschool, maak jij dus ook de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. In ruil daarvoor mag je van ons verwachten dat jij tijdens je studie alle kans krijgt om het beste uit jezelf te halen.

Jouw toekomstige beroep staat bij alle werk- en leervormen centraal. Denk aan hoorcolleges waarin je de kennis opdoet die jij straks nodig hebt om jouw beroep succesvol uit te oefenen. Daarna ga je zelf aan de slag in vaardigheidstrainingen en vakateliers; alleen of met je groepsgenoten werk je toe naar je stages en je afstuderen.

Ieder jaar reikt de opleiding een prijs uit aan talentvolle studenten: de Dr. Cynthia Ringelingprijs.

Samenwerking met de beroepspraktijk

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in nauwe samenwerking met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Op die manier zorgen we ervoor dat alle kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens de studie aansluit op wat jij als leraar van de toekomst nodig hebt.

Als student bij de Pabo van Hogeschool Leiden krijg je de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten. Bij de Kunstklas, Sportklas en Wereldklas specialiseer je jezelf in het thema dat jou het meeste aanspreekt (dit is een dagdeel in week). Kies je voor ‘Opleiden in de school’ dan volg je een aangepast programma waarin je werk en studie combineert.

Wereldklas

Het onderwijs op een basisschool begint bij de voordeur. Scholen hebben daarom leerkrachten nodig die midden in de wereld staan. Die kinderen met kennis, passie en talent helpen om de wereld om hen heen te begrijpen en hun weg te vinden in onze complexe samenleving. De Wereldklas biedt jou de kans om jezelf te ontwikkelen tot een wereldleerkracht!

Sportklas

Scholen hebben leerkrachten nodig met kennis, passie en talent voor bewegen, gezondheid en welbevinden. In de Sportklas leer je hoe je kinderen uitdaagt om gezond en actief te leven. Denk bijvoorbeeld aan actief buitenspelen, gezonde tussendoortjes, bewegen in de klas en sportdagen en sporttoernooien. Jij helpt kinderen ontdekken hoe leuk het is om te bewegen.

Kunstklas

Leren is nog leuker wanneer je daarbij je fantasie en creativiteit kunt gebruiken! In de Kunstklas krijg je extra tijd om je te verdiepen in drama, muziek, beeldende vorming, erfgoed en mediaonderwijs. Je gaat naar musea en voorstellingen, ontwikkelt je eigen vaardigheden in de kunstdisciplines en vormt een visie op kunst- en cultuuronderwijs. Ook leer je verbindingen te leggen vanuit kunst en cultuur naar andere vakken.

Opleiden in de school

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk. Tijdens het traject van Opleiden in de school (OPLIS) ga je meteen aan de slag bij verschillende basisscholen binnen één schoolbestuur. De theorie die je op de Pabo leert, kun je direct omzetten naar de praktijk. Op die manier doe je twee keer zoveel praktijkervaring op als bij de andere trajecten.

In het eerste jaar van de opleiding maak je uitgebreid kennis met het vak leerkracht. Je volgt vaardigheidstrainingen (o.a. pedagogiek, didactiek en andere beroepsvaardigheden), gaat naar bijeenkomsten van het traject dat je hebt gekozen (zie toelichting onder 'Kies het traject dat bij je past') en loopt wekelijks stage. Ook neem je actief deel aan vakateliers verzorgd door de verschillende vakgroepen (taal, rekenen, natuuronderwijs, drama, muziek, etc.). Met zo'n gevarieerd weekrooster ontdek je of het beroep van leraar bij je past.

Studiepunten

In het hoger onderwijs wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor 28 studiebelastingsuren. Voor het eerste jaar staan 60 EC. Heb je alle studiepunten behaald, dan ontvang je het propedeusegetuigschrift.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen (je stage en de landelijke toetsen voor rekenen en taal) succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de opleiding tot Leraar Basisonderwijs toch niet de juiste opleiding voor je is, dan helpen we je om een alternatief te vinden.

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding (180 EC). Hierin ontwikkel je jezelf verder als professional en krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen.

Centrale thema jaar 2

In het tweede jaar staat ‘de groep en het leren’ centraal. Je leert hoe je als leerkracht kunt aansluiten bij ontwikkelingsfasen, ontwikkelingskenmerken en het leren van basisschoolkinderen. Ook bekwaam je jezelf in het aansturen en begeleiden van leer- en groepsprocessen in de klas.

Thema's en projecten

Elke periode kent een project waarin meerdere vakken rondom een centraal thema samenwerken. Zo ga je in het project ‘Identiteit’ op zoek naar je drijfveren, passies en uitdagingen; in het 'Theaterproject' werk je vanuit verschillende kunstdisciplines toe naar een jeugdtheatervoorstelling; tijdens het project ‘Vrijheid geef je door’ ontwerp je lessen rondom vredeseducatie en burgerschap en binnen het project ’Schoolomgeving’ organiseer je een veldwerkdag voor een Leidse basisschool.

Trajectbijeenkomsten en stage

Verder volg je in jaar 2 ook weer wekelijks trajectbijeenkomsten en doe je ervaring op met het uitvoeren van een praktijkonderzoek dat aansluit bij het traject dat je hebt gekozen. Je loopt wederom stage (1 dag per week): het eerste halfjaar in de groepen 1 t/m 4 en het tweede halfjaar in de groepen 5 t/m 8. Wil je jezelf meteen vanaf jaar 2 specialiseren in het jonge of oudere kind, dan kun je hiervoor een gemotiveerd verzoek voor indienen.

In het derde en vierde jaar van de opleiding ga jij je specialiseren en werk je toe naar je afstuderen.

Jaar 3

In het derde jaar maak je jouw definitieve keuze voor een specialisatie in het jonge of oudere kind. Je gaat meer dagen stagelopen: wekelijks twee dagen. Het onderwijs op de pabo staat in het teken van passend onderwijs. De focus hierbij ligt op de individuele leerling en zijn achtergrond en mogelijkheden. In brede pedagogische themamodules als ‘(H)erkennen van verschillen’ en ‘Omgaan met verschillen’ leer je in te spelen op de verschillende (leer)behoeften van individuele leerlingen. Daarnaast verdiep je je in uiteenlopende onderwijsvisies, leer je je eigen visie te formuleren en ben je in staat deze uit te dragen.

Ook ga je een (scriptie)onderzoek opzetten en uitvoeren met als uitgangspunt de leeromgeving van kinderen. Dat zal vaak de basisschool zijn, maar kan ook een ander locatie zijn, zoals een museum, dierentuin of schooltuin. Je wordt hierbij ondersteund door middel van een serie onderzoekscolleges en begeleidingsbijeenkomsten. In de trajectbijeenkomsten richt je je op het maken van beleid ten aanzien van jouw trajectthema (sport, wereld, kunst, OPLIS).

Jaar 4

In het vierde jaar geef je richting aan je eigen opleiding door je keuze voor een minor. De pabo biedt minoren aan op allerlei gebieden. Denk aan bewegingsonderwijs, passend onderwijs, rekenen, verhalen vertellen en jeugdliteratuur, internationalisering en moderne media. Maar je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere (internationale) hogere onderwijsinstelling. Daarna laat je in jouw LIO-stage (Leraar in Opleiding) zien wie je bent als leerkracht. Je sluit de opleiding af met een afstudeerpresentatie waarin je jouw persoonlijk meesterschap toont.

Leraar worden doe je niet alleen. Tijdens de opleiding krijg je begeleiding van een vast team van betrokken en ervaren docenten, ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Studiebegeleiding

Meteen vanaf de start van de opleiding word je gekoppeld aan een studiebegeleider. Bij hem of haar kun je met vragen terecht. Tijdens de gesprekken en de opdrachten ga je op zoek: waar ben je goed in en waar liggen je valkuilen, wat ligt jouw passie en wat zijn je ambities? Ook bespreek je jouw studievoortgang en de keuze voor je stageplaatsen en minor met je studiebegeleider.

De studiebegeleiding is in alle jaren van de opleiding verbonden met een inhoudelijk programmaonderdeel. In jaar 1 is de studiebegeleider tegelijkertijd ook vaardigheidstrainer en docent bij het traject waarvoor je hebt gekozen. Ook in jaar 2 is de studiebegeleider tevens trajectdocent. In jaar 3 is de themadocent pedagogiek studiebegeleider en in jaar 4 verzorgt de studiebegeleider de terugkomdagen tijdens de LIO-fase (Leraar in Opleiding). Je komt je begeleider dus regelmatig tegen bij colleges, begeleidingsbijeenkomsten, excursies, e.d. Hierdoor hoef je nooit lang met een vraagstuk rond te lopen.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook leraar basisonderwijs!

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en popel je om zelf aan de slag te gaan?

Leraar Basisonderwijs in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we een Honoursprogramma aan en extra ruimte voor ondernemerschap. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Vrijwel alle opleidingen hebben een studievereniging, die allerlei evenementen en studiegerelateerde activiteiten organiseert.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.