Header van de Pabo

Leraar Basisonderwijs: Pabo voltijd

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Een goede leerkracht heeft een eigen verhaal en begeleidt kinderen vanuit die overtuiging. Je daagt je leerlingen uit en leert hen om zelf na te denken en keuzes te maken. Als leerkracht in het basisonderwijs verzorg je zelfstandig lessen in alle vakken. Tegelijkertijd ben je ook een rolmodel. Het boek is niet de leerkracht, jij bent de leerkracht. Ben je er klaar voor?

Kies het traject dat bij je past

Als student bij de Pabo van Hogeschool Leiden krijg je de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten. Bij de Kunstklas, Sportklas en Wereldklas specialiseer je jezelf in het thema dat jou het meeste aanspreekt (dit doe je een dagdeel in de week). Kies je voor het opleidingstraject van de flexibele voltijd dan volg je een aangepast programma waarin je wekelijks een dag extra stage loopt.

Jouw toekomst

Met het bachelordiploma Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden ben je breed inzetbaar. Na de opleiding mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven: van vierjarige kleuters tot twaalfjarigen in groep 8. Maar je kunt ook terecht op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs of in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Ook kun je aan de slag bij een educatieve instelling, zoals een museum of een expertisecentrum.

Het beroep van leerkracht is afwisselend en aantrekkelijk. Je bent overdrager van kennis, maar ook pedagoog. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Je houdt in de gaten welke leerling extra aandacht of juist extra uitdaging nodig heeft. Met ouders heb je regelmatig contact over de ontwikkeling van hun kind.

Daarnaast maak je als leerkracht altijd deel uit van een team. Je werkt dus veel samen met collega's. Denk onder andere aan overleg over het onderwijs dat je verzorgt en het bespreken van de vorderingen van de leerlingen.

Tijdens je studie zijn er verschillende mogelijkheden om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo kun je kiezen voor één van de vier unieke trajecten: de KunstklasSportklasWereldklas of flexibele voltijd (extra stage). Bij het onderdeel 'Studieopbouw' lees je hier meer over. Ook is het mogelijk om tijdens je studie een levensbeschouwelijke akte te behalen. De aktes zijn niet verplicht op alle katholieke, protestants-christelijke en openbare scholen, maar het toont wel aan dat je als leerkracht uit de voeten kunt met de levensbeschouwelijke thema’s en identiteit van de school.

Ook al ben je aan het werk, je bent nooit uitgeleerd. Wil je na je bacheloropleiding bijvoorbeeld nog een master volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk aan een universitaire master op het gebied van (ortho)pedagogiek of onderwijskunde. Meestal volg je dan eerst een schakeljaar. Je kunt ook kiezen voor een master op hbo-niveau zoals, de master Special Educational Needs.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Leraar Basisonderwijs echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Bekijk de informatie over de intakeprocedure.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is de pabo iets voor jou?

Heb je interesse in mensen, in de wereld om je heen en vooral in kinderen? Heb je een brede interesse en ben je leergierig? Dan past de opleiding tot Leraar Basisonderwijs misschien wel bij jou.

Stilzitten is er niet bij: meteen vanaf het begin ga jij al met kinderen aan de slag. Je bent goed in vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde en je vindt het een uitdaging om kinderen hier meer over te leren. Voor een succesvolle toekomst als leraar is het bovendien belangrijk dat jij:

  • stevig in je schoenen staat;
  • enthousiast en energiek bent;
  • makkelijk contact maakt met anderen;
  • het geen probleem vindt om steeds te blijven leren en hard te werken.

Goed om te weten is dat je als pabostudent binnen het eerste jaar de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid dient te behalen.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of Leraar Basisonderwijs (Pabo) iets voor jou is? Oriënteer je dan ook bij vergelijkbare lerarenopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de Academische Pabo. Hierin combineer je de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Je ontwikkelt je tot een vakkundige basisschoolleraar en doet daarnaast ook wetenschappelijke kennis op over kinderen, opvoeding en onderwijs. 

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Lees dan meer over de flexibele deeltijdopleiding van de Pabo Leiden. Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om naast je baan je lesbevoegdheid basisonderwijs te halen. Ben je geïnteresseerd in een antroposofisch mensbeeld? Misschien past de Vrijeschool Pabo beter bij jou.

Vind je het leuk om met kinderen en jongeren te werken die extra begeleiding nodig hebben, zoals in het speciaal onderwijs? Kijk dan bij het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs.

Studieopbouw

De Pabo van Hogeschool Leiden is er voor denkers en doeners. Bij de hogeschool doe je kennis op en oefen je je vaardigheden. Deze kun je vervolgens meteen inzetten op je stageplek. Daarbij krijg je natuurlijk individuele begeleiding. Zo helpen we je om een goede juf of meester te worden. Je kiest bij ons direct vanaf de start van de opleiding voor één van de vier specialisatietrajecten: de Kunstklas, Sportklas, Wereldklas en flexibele voltijd.

Bij de Pabo van Hogeschool Leiden ga je vanaf dag één in de praktijk aan de slag om de leerkracht in jou naar boven te halen. We gaan samen op zoek naar je talenten. Op die manier ontdek je hoe je jouw leraarschap op een eigen manier inkleurt. Jouw eigenheid werkt het beste in de schoolklas en binnen een schoolteam.

Ervaring in de praktijk

In vier jaar tijd maak je kennis met lesgeven in alle groepen van het basisonderwijs. Wekelijks loop je stage op een basisschool. Daar ervaar je wat het leraarschap van je vraagt. Ook kom je erachter hoe je je talenten in de school kunt inzetten. Om ervoor te zorgen dat de opleiding optimaal aansluit op wat de praktijk nodig heeft, is de opleiding vormgegeven in nauwe samenwerking met onze stagescholen.

Stevige kennisbasis

Leerkracht zijn vraagt om kennis van de schoolvakken en didactische vaardigheden (de manier waarop je kennis overdraagt). Pas dan kun je een eigen koers varen in de klas. Je leert de talenten bij de leerlingen te zien en deze te stimuleren. In de opleiding gaan vakinhoud én didactiek daarom hand-in-hand.

Ieder jaar reikt de opleiding een prijs uit aan talentvolle studenten: de Dr. Cynthia Ringelingprijs.

Als student bij de Pabo van Hogeschool Leiden krijg je de kans om te kiezen voor één van de vier unieke trajecten. Bij de Kunstklas, Sportklas en Wereldklas specialiseer je jezelf in het thema dat jou het meeste aanspreekt (dit is een dagdeel in week). Kies je voor het flexibele voltijdtraject dan volg je een aangepast programma waarin je een extra dag stage loopt.

Wereldklas

Het onderwijs op een basisschool houdt niet op bij de voordeur. Wat scholen nodig hebben, zijn leerkrachten die zelfbewust in de wereld staan. Die niet alleen weten wat er speelt en leeft in de eigen omgeving, maar juist ook wereldwijd. Leerkrachten die vanuit kennis, passie en talent leerlingen helpen om de wereld om hen heen te begrijpen. En ze te helpen hun weg te vinden in een veranderende samenleving. Ben jij die wereldleerkracht? Lees meer over de Wereldklas!

Sportklas

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het belangrijk dat er op basisscholen aandacht is voor een actieve, gelukkige en gezonde leefstijl. In de Sportklas leer je hoe je jouw basisschool kunt helpen om veranderingen te realiseren op het gebied van gezond leven, welbevinden en de thema’s van de gezonde school. Denk daarbij aan veranderingen op het gebied van omgaan met pestgedrag, de frisse klas, gezonde tussendoortjes, actief buitenspelen, bewegen in de klas en organiseren van thema ouderavonden.

Kunstklas

Leren is nog leuker wanneer je daarbij je fantasie en creativiteit kunt gebruiken! In de Kunstklas krijg je extra tijd om je te verdiepen in drama, muziek, beeldende vorming, erfgoed en mediaonderwijs. Je bezoekt musea en voorstellingen, ontwikkelt je eigen vaardigheden in de kunstdisciplines en vormt een visie op kunst- en cultuuronderwijs. Ook leer je verbindingen te leggen vanuit kunst en cultuur naar andere vakken.

Benieuwd naar de ervaringen van onze studenten? Derdejaarsstudent Casper vertelt meer over de kunstklas en zijn keuzes.

Flexibele voltijd

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk nodig. Tijdens het traject van de flexibele voltijd loop je twee keer zoveel stage en word je gekoppeld aan één schoolbestuur. Samen met dit bestuur leidt de opleiding jou in vier jaar op. De theorie die je op de Pabo leert, kun je direct omzetten naar de praktijk. Op die manier doe je twee keer zoveel praktijkervaring op als bij de andere trajecten.

In het eerste jaar van de opleiding maak je uitgebreid kennis met het vak leerkracht. Je volgt vaardigheidstrainingen (o.a. pedagogiek, didactiek en andere beroepsvaardigheden), gaat naar bijeenkomsten van het traject dat je hebt gekozen (zie toelichting onder 'Kies het traject dat bij je past') en loopt wekelijks stage. Ook neem je actief deel aan vakateliers verzorgd door de verschillende vakgroepen (taal, rekenen, natuuronderwijs, drama, muziek, etc.). Met zo'n gevarieerd weekrooster ontdek je of het beroep van leraar bij je past.

Studiepunten

In het hoger onderwijs wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor 28 studiebelastingsuren. Voor het eerste jaar staan 60 EC. Heb je alle studiepunten behaald, dan ontvang je het propedeusegetuigschrift.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen (je stage en de landelijk rekentoets en toets professionele taalvaardigheid) succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een negatief advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat de opleiding tot Leraar Basisonderwijs toch niet de juiste opleiding voor je is, dan helpen we je om een alternatief te vinden.

Wil jij een goede indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de opleiding? Bekijk het programmaoverzicht van het lopende studiejaar en een voorbeeld van hoe je week eruit kan zien.

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding (180 EC). Hierin ontwikkel je jezelf verder als professional en krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen.

Centrale thema jaar 2

In het tweede jaar staat 'de groep en het leren' centraal. Je leert hoe je als leerkracht kunt aansluiten bij ontwikkelingsfasen, ontwikkelingskenmerken en het leren van basisschoolkinderen. Ook bekwaam je jezelf in het aansturen en begeleiden van leer- en groepsprocessen in de klas.

Projecten

Elke periode kent een project waarin meerdere vakken rondom een centraal thema samenwerken. Zo ga je in het project 'Identiteit' op zoek naar je drijfveren, passies en uitdagingen; in het 'Theaterproject' werk je vanuit verschillende kunstdisciplines toe naar een jeugdtheatervoorstelling; tijdens het project 'Vrijheid geef je door' ontwerp je lessen rondom vredeseducatie en burgerschap en binnen het project 'Schoolomgeving' organiseer je een veldwerkdag voor een Leidse basisschool.

Thijs organiseerde de Vredesdag als keuzeactiviteit in zijn derde jaar.

Trajectbijeenkomsten en stage

Verder volg je in jaar 2 ook weer wekelijks trajectbijeenkomsten en doe je ervaring op met het uitvoeren van een praktijkonderzoek dat aansluit bij het traject dat je hebt gekozen. Je loopt wederom stage (1 dag per week): het eerste halfjaar in de groepen 1 t/m 4 en het tweede halfjaar in de groepen 5 t/m 8. Wil je jezelf meteen vanaf jaar 2 specialiseren in het jonge of oudere kind, dan kun je hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen.

In het derde en vierde jaar van de opleiding ga je je specialiseren en werk je toe naar je afstuderen.

Jaar 3

In het derde jaar maak je jouw definitieve keuze voor een specialisatie in het jonge of oudere kind. Je gaat meer dagen stagelopen: wekelijks twee dagen. Het onderwijs op de pabo staat in het teken van passend onderwijs. De focus hierbij ligt op de individuele leerling en zijn achtergrond en mogelijkheden. In brede pedagogische themamodules als '(H)erkennen van verschillen' en 'Omgaan met verschillen' leer je in te spelen op de verschillende (leer)behoeften van individuele leerlingen. Daarnaast verdiep je je in uiteenlopende onderwijsvisies, leer je je eigen visie te formuleren en ben je in staat deze uit te dragen.

Ook ga je een (scriptie)onderzoek opzetten en uitvoeren met als uitgangspunt de leeromgeving van kinderen. Dat zal vaak de basisschool zijn, maar kan ook een ander locatie zijn, zoals een museum, dierentuin of schooltuin. Je wordt hierbij ondersteund door middel van een serie onderzoekscolleges en begeleidingsbijeenkomsten. In de trajectbijeenkomsten richt je je op het maken van beleid ten aanzien van jouw trajectthema (sport, wereld, kunst of de flexibele deeltijd).

Jaar 4

In het vierde jaar geef je richting aan je eigen opleiding door je keuze voor een minor. De pabo biedt minoren aan op allerlei gebieden. Denk aan bewegingsonderwijs, passend onderwijs, rekenen, verhalen vertellen en jeugdliteratuur, internationalisering en moderne media. Maar je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere (internationale) hogere onderwijsinstelling. Daarna laat je in jouw LIO-stage (Leraar in Opleiding) zien wie je bent als leerkracht. Je sluit de opleiding af met een afstudeerpresentatie waarin je jouw persoonlijk meesterschap toont.

Leraar worden doe je niet alleen. Tijdens de opleiding krijg je begeleiding van een vast team van betrokken en ervaren docenten, ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Studiebegeleiding

Meteen vanaf de start van de opleiding word je gekoppeld aan een studiebegeleider. Bij hem of haar kun je met vragen terecht. Tijdens de gesprekken en de opdrachten ga je op zoek: waar ben je goed in en waar liggen je valkuilen, wat ligt jouw passie en wat zijn je ambities? Ook bespreek je jouw studie- en stagevoortgang met je studiebegeleider.

De studiebegeleiding is in alle jaren van de opleiding verbonden met een inhoudelijk programmaonderdeel. Zo is in jaar 1 de studiebegeleider tegelijkertijd ook vaardigheidstrainer en docent bij het traject waarvoor je hebt gekozen. Je komt je begeleider dus regelmatig tegen bij colleges, begeleidingsbijeenkomsten, excursies, e.d. Hierdoor hoef je nooit lang met een vraagstuk rond te lopen.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook leraar basisonderwijs!

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Leraar Basisonderwijs in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we een Honoursprogramma aan en extra ruimte voor ondernemerschap. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Vrijwel alle opleidingen hebben een studievereniging, die allerlei evenementen en studiegerelateerde activiteiten organiseert.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.