Foto kinderen in de klas

Leraar Basisonderwijs: Academische Pabo voltijd

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Education | Bachelor of Science

In het kort

Wil je aan de slag in het basisonderwijs én ben je geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis over kinderen, opvoeding en onderwijs? Ben je analytisch én praktisch ingesteld? De Academische Pabo van Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden biedt het beste van twee werelden: je ontwikkelt pedagogische deskundigheid in brede zin én professionele kwaliteiten die een leerkracht in het basisonderwijs nodig heeft. Tijdens deze universitaire bacheloropleiding krijg jij de ruimte om jouw ‘persoonlijk meesterschap’ zelf vorm te geven. Je vormt je eigen visie op onderwijs en krijgt de kans om je te specialiseren in de gebieden waar jouw passies en talenten liggen.

Jouw toekomst

Goed onderwijs staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Leerkrachten in het basisonderwijs hebben de belangrijke taak om onderwijs te verzorgen én om nieuw onderwijs te ontwikkelen. Bij de Academische Pabo leer je het functioneren van leerlingen op school beter te analyseren, te begrijpen en te begeleiden. Je ontdekt hoe je onderwijs ontwerpt dat leerlingen uitdaagt en dat ze leert om zelf na te denken en keuzes te maken. Ook leer je hoe je gefundeerd advies kunt geven over mogelijke oplossingen voor vraagstukken binnen de school.

Na het afronden van de Academische Pabo Leiden kun je direct aan de slag als leerkracht en mag je lesgeven in alle groepen van de basisschool, van de vierjarige kleuters tot en met de kinderen van groep 8. Daarnaast ben je bevoegd om onderwijs te geven in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Met zowel je praktische als theoretische kennis, je academische vaardigheden en de koppeling die je kunt maken tussen wetenschap en praktijk ben je breed inzetbaar op de basisschool, zowel ín als buiten de klas!

Meerwaarde van een universitaire pabo

De academische pabo rond je af met twee bachelordiploma’s: een van Hogeschool Leiden en een van Universiteit Leiden. Je kunt daarmee zowel de titel Bachelor of Education als Bachelor of Science voeren.

Studenten van de Academische Pabo van Leiden zijn analytisch en praktisch ingesteld. Het programma bestaat uit een combinatie van praktijk en wetenschap. Je volgt vakken van de universitaire opleiding Pedagogische Wetenschappen én de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Door middel van (kennis van) onderzoek leer je de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen (pedagogiek) te begrijpen en te verklaren en je leert goede keuzes te maken om een kind verder te helpen. Ook breng je jouw eigen specialisatie mee in het schoolteam. Dat maakt academische leerkrachten extra aantrekkelijk voor het basisonderwijs.

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Als toekomstig leraar basisonderwijs krijg je te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen, zoals diversiteit en inclusie, leer- en gedragsproblemen van leerlingen en het bieden van passend onderwijs. De Academische Pabo Leiden bereidt jou optimaal voor op deze uitdagende baan.

Behalve kennisoverdrager ben je ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook ga je in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overleg je met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. Samen denk je na over onderwijsvernieuwingen die het onderwijsprogramma en de didactiek nog krachtiger kunnen maken.

Hoe is het om te werken als leerkracht? Pascalle is afgestudeerd en weet er inmiddels alles van. Lees meer over de ervaringen van Pascalle tijdens de opleiding en in de praktijk.

Als leraar basisonderwijs ben je nooit uitgeleerd. Een universitaire pabo biedt je toegang tot verschillende interessante masteropleidingen waarmee jij jouw persoonlijk meesterschap verder kunt verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-master Special Educational Needs. Hiermee kun je je ontwikkelen tot remedial teacher, leraar speciaal onderwijs of intern begeleider.

Of je kiest voor een wetenschappelijke master, zoals de master Education and Child Studies aan Universiteit Leiden. Deze opleiding staat in het teken van verdieping en verdere specialisatie in een van de deelgebieden van de Pedagogische wetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs, Onderwijsstudies en Applied Neuroscience in Education and Child Studies.

Hulp bij jouw studiekeuze

Wil je meer weten over de Academische Pabo en beleven hoe het is om in Leiden te studeren? Bekijk de pagina Hulp bij je studiekeuze. Hier vind je de verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. 

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is de Academische Pabo iets voor jou?

Academische, universitair geschoolde leerkrachten willen de ontwikkeling van kinderen optimaliseren en zichzelf een leven lang ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig naar alles wat met leren, ontwikkelen, innoveren, de school en de samenleving te maken heeft en naar de rol die zij daarin kunnen vervullen.

  • Lijk het je interessant om jezelf te verdiepen in de ontwikkeling van kinderen en het onderwijs?
  • Wil je goed onderwijs ontwikkelen?
  • Wil je veel kennis opdoen en ga je graag tegelijkertijd aan de slag in de praktijk?
  • Ben je ambitieus en nieuwsgierig?
  • Ben je analytisch én praktisch ingesteld?
  • Kun je goed plannen?

Dan is de Academische Pabo Leiden iets voor jou!

Maak kennis met de opleiding

Twijfel je nog of de Academische Pabo bij je past? Bekijk de pagina Hulp bij je studiekeuze en stel je vragen aan onze studentambassadeur David van der Bijl via [email protected].

Studieopbouw

De Academische Pabo Leiden is een vierjarige bacheloropleiding waarin jij jezelf ontwikkelt tot vakkundige basisschoolleraar met wetenschappelijke kennis over kinderen, opvoeding en onderwijs. De studie neemt gemiddeld veertig uur per week in beslag. Je volgt hoor- en werkcolleges bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden én bij de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Leiden. Je maakt opdrachten, bereidt jezelf voor op colleges en studeert voor tentamens. Daarnaast krijg je natuurlijk ook volop de kans om praktijkervaring op te doen, onder andere tijdens je stages op school.

Bij de Academische Pabo Leiden sta je meteen vanaf het eerste jaar voor de klas. In vier jaar tijd maak je kennis met lesgeven in alle groepen van het basisonderwijs. Hierdoor kun je de theorie die je leert direct in de praktijk toepassen. De opzet van onze opleiding is kleinschalig en persoonlijk. Je hebt veel contact met je docenten en medestudenten. Hierdoor hoef je nooit lang met een vraagstuk rond te lopen, je word goed begeleid.

Wetenschappelijke blik

Bij een universitaire pabo doe je gedegen wetenschappelijke kennis op over leren en opvoeden. Je krijgt onderwijs van docenten die zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Je leert beweringen te toetsen aan onderzoek en de wereld te bekijken met de nieuwsgierige blik van een wetenschapper. Daarnaast doe je allerlei academische vaardigheden op, zoals onafhankelijk en kritisch denken, analyseren en presenteren van onderzoeksgegevens.

Samenwerking met de beroepspraktijk

Het opleidingsprogramma van de Academische Pabo Leiden is vormgegeven in nauwe samenwerking met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep.

Tijdens het eerste jaar leg je een brede basis waarop je later in je studie kunt voortbouwen. Onmisbaar voor dat fundament is inhoudelijke kennis over de vakken die in het basisonderwijs worden gegeven (zoals taal, rekenen en beeldende vorming), didactiek van het lesgeven en kennis over de belangrijkste onderwerpen binnen de Pedagogische wetenschappen. Tegelijkertijd werk je in het eerste jaar aan het je eigen maken van verschillende vaardigheden die je nodig hebt om te les te geven op een basisschool. Ook maak je kennis met wetenschappelijk onderzoek.

Weekindeling

Je week heeft ieder jaar in grote lijnen dezelfde structuur: je volgt gemiddeld twee dagen per week onderwijs bij Hogeschool Leiden en twee dagen per week bij de Universiteit Leiden. Daarnaast loop je het hele eerste jaar gemiddeld één dag per week stage bij een basisschool. Op die manier kun je alles wat je leert tijdens de studie meteen toepassen.

Studiepunten

In het hoger onderwijs wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Voor het eerste jaar staan 60 EC. Heb je alle studiepunten behaald dan ontvang je het propedeusegetuigschrift.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding niet voortzetten. Als blijkt dat een universitaire pabo toch niet de juiste studie voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Na het eerste studiejaar ga je verder met de hoofdfase van de Academische Pabo. Hiervoor staat drie jaar (180 European Credits). Je week heeft een vergelijkbare duidelijke indeling als in jaar 1.

Programma hogeschool (2 dagen)

Het onderwijs dat je volgt bij de Pabo van Hogeschool Leiden staat in het teken van het ontwikkelen van inhoudelijk en didactisch vakmanschap. Je leert projectmatig te werken. Ook is er aandacht voor onderwijsinnovatie. Verder verdiep je je in bijvoorbeeld activerende didactische werkvormen, het ontwerpen van een les, de inzet van moderne media en filosoferen met kinderen. Daarnaast staan er inspirerende, maatschappelijk relevante thema’s centraal. Ook werk je samen met je klas aan een theatervoorstelling die wordt opgevoerd voor kinderen op de basisschool.

Programma universiteit (2 dagen)

Bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden verdiep je jouw wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen, leren en opvoeden. Ook leer je wetenschappelijk onderzoek te doen. Voorbeelden van vakken zijn: ontwikkelingspsychologie, leren en cognitie, gezinspedagogiek, onderwijsleerproblemen, onderzoekspracticum, interculturele aspecten van opvoeding, leerstoornissen, methodiek van handelingsplannen en ontwikkelen van krachtige leeromgevingen.

Stagelopen

Tijdens je stage leer je je inhoudelijke, didactische en wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk van het basisonderwijs. Ook ontwikkel je professionele vaardigheden. In het eerste en tweede jaar loop je stage in de onder-, midden- en bovenbouw, gemiddeld een dag per week en op gemarkeerde momenten ook meerdere dagen achter elkaar in een week. In jaar 3 en 4 wordt de stage geïntensiveerd en ga je je specialiseren. Je ontdekt welke vorm van onderwijs goed bij jou past. In het derde jaar maak je een keuze tussen de specialisatieonderbouw (groep 1 t/m 4) of bovenbouw (groep 5 t/m 8). Je loopt daar dan het hele jaar stage. De stage in het vierde jaar vindt plaats op een door jou gekozen basisschool, in de bouw waarin je je hebt gespecialiseerd in jaar drie.

Afstudeerfase

Als afsluiting voer je in je vierde jaar zelf een praktijkgericht onderzoek uit op een ‘academische opleidingsschool', een samenwerkingsverband tussen scholen, de hogeschool en de universiteit. Hierin staat een bepaald vraagstuk centraal dat voor zowel jouzelf als voor de school interessant en relevant is. Verder staat het vierde jaar in het teken van je LIO-stage (leraar in opleiding) bij een basisschool. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je de internationaal erkende getuigschriften Bachelor Education en Bachelor of Science in ontvangst nemen.

Leraar worden doe je niet alleen. Tijdens de opleiding krijg je begeleiding van een vast team van betrokken en ervaren docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie. De kern van de begeleiding is het tutoraat. Binnen de tutoraten verbinden we de theorie met de praktijk. In ieder jaar heb je twee vaste tutoren (studiebegeleiders) - één van de pabo en één van de universiteit - die je begeleiden in jouw ontwikkeling en het toepassen van je kennis en vaardigheden. Bij hen kun je altijd terecht voor al je vragen tijdens de opleiding.

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan van Hogeschool Leiden en de pagina's Studeren met een functiebeperking op de website van de Universiteit Leiden.

Word academisch leraar basisonderwijs!

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Academische Pabo in Leiden

Het Pieter de la Courtgebouw, waar je het universitaire deel van de opleiding volgt, en het gebouw van Hogeschool Leiden liggen op vijf minuten loopafstand van elkaar en dicht bij het Centraal Station Leiden. Door de ligging op het Bio Science Park, omgeven door tal van onderwijs- en kennisinstellingen, zijn er allerlei mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek. Tijdens de opleiding kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum van de hogeschool en de universiteitsbibliotheek voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken.

Wil je tijdens je opleiding ervaring opdoen in het buitenland? Zowel het International Office van de hogeschool als de universiteit kunnen je hierbij helpen. Wil je graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs dan kun je lid worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Of je wordt lid van de studievereniging Emile of een van de Leidse studentenverenigingen.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen. Je moet je om te beginnen inschrijven. Onze opleidingen kennen verschillende toelatingseisen. Controleer of jij de juiste vooropleiding hebt.