Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Regioregisseur

Bedrijven en organisaties uit de regio die vragen hebben en zich afvragen of studenten en docenten van de hogeschool zouden kunnen helpen bij het beantwoorden daarvan in de vorm van een onderzoek, een afstudeerproject of een stage, kunnen contact opnemen met de regioregisseur. 

Zij zoekt dan binnen de hogeschool naar de opleiding die het beste aansluit bij de vraag, en treedt met betrokken docenten en studenten in overleg. De vraag van de ondernemer wordt vertaald naar een onderzoeksopdracht en in overleg met de ondernemer wordt bepaald wanneer en hoe aan het onderzoek gewerkt zal worden. 

Het mes snijdt aan twee kanten

Als het goed is snijdt het mes bij al deze vormen van samenwerking aan twee kanten: bedrijven profiteren van de kennis en energie van studenten en docenten van Hogeschool Leiden, en de school zelf kan zich profileren als regionaal kennisinstituut, en wordt in de gelegenheid gesteld de kennis toe te passen en aan te laten sluiten bij levensechte vraagstukken. De hogeschool vraagt om problemen: uw problemen!