Kenniscentrum Samen Redzaam

Kenniscentrum Samen Redzaam

Het kenniscentrum Samen Redzaam is onderdeel van de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie (SW&TP) en verricht onderzoek binnen het sociaal domein. Het kenniscentrum levert met behulp van praktijkonderzoek een wezenlijke bijdrage aan de inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij. Wat werkt, wie werkt en waarom? Hoe kunnen we samen leren en ontwikkelen? Het versterken van de autonomie van burgers en het verbeteren van hun vaardigheden om zelf problemen te signaleren en op te lossen, is hier een belangrijke leidraad.  Daarnaast beoogt het kenniscentrum de kennis en vaardigheden van beroepsgroepen in het werkveld te verbeteren en verder te ontwikkelen met oog op het bevorderen van zowel integrale zorg en welzijn alsmede het stimuleren van integrale samenwerking.

Onderzoek

De betrokken lectoraten die binnen het kenniscentrum werkzaam zijn, leveren met toegepast onderzoek een bijdrage aan praktische toepassingen en nieuwe inzichten ten aanzien van duurzame innovaties binnen het sociale domein. De onderzoeken richten zich op doelgroepen van alle leeftijden, met een sterk accent op jeugd.  

Meer over onderzoek binnen sociaal domein

Onderwijs

Het kenniscentrum staat voortdurend in verbinding met het onderwijs. Nieuwe inzichten die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek, leveren een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling van studenten en onderwijzend personeel en zorgen voor innovatie op de inhoud en vorm van het onderwijs.

Meer over wisselwerking onderzoek en onderwijs