Recht & Rechtvaardigheid

Recht & Rechtvaardigheid

Op welke wijze kan een afgestudeerd hbo-jurist het belang van de samenleving zo goed mogelijk dienen? Is dat door de letters van de wet klakkeloos uit te voeren? Of door ook te kijken wat de gevolgen zijn voor de samenleving bij het uitvoeren van de wet. Met andere woorden hoe zorgen we er voor dat zowel het juridische belang (recht) als het normatieve aspect (rechtvaardigheid) in ogenschouw wordt genomen bij het uitvoeren van de wet. Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid gaat geen antwoord geven op deze vraag, maar wil de jurist wel activeren tot kritische houding ten overstaan van de wet.

“Ons team pretendeert zeker niet te weten wat rechtvaardig is, maar we willen wel benadrukken dat nadenken en kritische beschouwingen niet eindigen bij het uitvaardigen van wetgeving.”

Lector Gerdo Kuiper

Waarvoor kan je terecht bij het lectoraat

Om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie om de hbo-jurist en organisaties aan te zetten tot een kritische houding, is het lectoraat gestart met verschillende labs waarin studenten praktijkgericht onderzoek doen naar relevante vraagstukken vanuit het werkveld. Binnen deze labs is er een nauwe samenwerking tussen student, werkveld en docent. 

De labs zijn opgezet op basis van specifieke thema’s:

Binnen deze labs kun je terecht voor het ophalen van relevante kennis voortkomend uit het praktijkgericht onderzoek, scripties en stages, maar als organisatie kunt u ook de samenwerking aan gaan met een van de relevante labs. Mogelijk kunnen de studenten uw ondersteunen bij het beantwoorden van organisatievraagstukken.

Wie werken er bij het lectoraat

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid wordt gevormd door een team van HBO-Rechten docenten. Zij werken binnen het lectoraat samen met zowel studenten, als het werkveld om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Het lectoraat valt onder de opleiding HBO-Rechten en staat onder leiding van lector Gerdo Kuiper.

Contact

Wil je meer informatie, samenwerken, zoek je ondersteuning of heb je een vraag met betrekking tot een van onze legal labs? Neem dan contact op het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid. Bekijk de contactgegevens.

Actueel

Bekijk het complete overzicht Actueel van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid.