Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Duurzaamheid is inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste thema’s in onze samenleving. Of je werkt voor een grote of kleine organisatie: duurzaam organiseren is de basis om verder te kunnen ontwikkelen, op welk gebied dan ook. 

Waarvoor kun je terecht bij het kenniscentrum

De sleutel tot verandering naar een duurzame maatschappij ligt bij de jongeren van nu en het werkveld. Daarom zet het kenniscentrum Duurzaam Organiseren zich in om via het onderwijs tot een sustainable maatschappij te komen. Door de kennis en vaardigheden die studenten mee krijgen tijdens hun studie kunnen zij het werkveld (direct) beïnvloeden en organisaties ondersteunen in de verandering naar een duurzame organisatie. 

Het kenniscentrum focust zich op het onderzoek Leren en innoveren ten gunste van duurzaam organiseren. De uitkomsten wordt toegankelijk gemaakt voor het werkveld via publicaties en geïntegreerd in het onderwijs. Door het onderwijs te baseren op de resultaten van het onderzoek worden studenten zo optimaal mogelijk voorbereid op de actuele uitdagingen binnen het werkveld.  

Wie werken er bij het kenniscentrum

Het kenniscentrum is een samenwerking tussen de opleidingen van de faculteit Management en Bedrijf. Vanuit deze hoedanigheid werken docenten en lectoren van de verschillende opleidingen nauw met elkaar samen. Ook wordt er vanuit het kenniscentrum de samenwerking gezocht met het beroepenveld en andere hogescholen om het praktijkonderzoek aan te laten sluiten op de actualiteit. 

Meer weten?

Wil je meer informatie, samenwerken, zoek je ondersteuning of heb je een vraag over het thema Duurzaam Organiseren? Neem contact met ons op.