Residentiële Jeugdzorg

Residentiële Jeugdzorg

Wat is er nodig om de begeleiding en behandeling van kinderen, en (jong)volwassenen in residentiële instellingen te versterken? Samen met verschillende partners uit het werkveld onderzoekt het lectoraat Residentiële Jeugdzorg hoe je op basis van praktijkgerichte kennis contact, ontwikkeling en herstel kan bevorderen.

Waarvoor kun je terecht bij het lectoraat

De doelstelling van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg is om de kwaliteit van zorg (jeugdzorg, GGZ en zorg voor volwassenen, al dan niet in het gedwongen kader) en professioneel handelen te verbeteren. Het lectoraat zet zich met name in voor de verbetering van het leefklimaat en het leerklimaat binnen hulpverleningsinstellingen en het speciaal onderwijs. Om dit te bereiken hebben we ook oog voor het werkklimaat onder medewerkers op de werkvloer. Het werkklimaat heeft namelijk direct invloed op het leef- en leerklimaat dat medewerkers neerzetten. Om dit te meten heeft het lectoraat, samen met het werkveld, een aantal vragenlijsten en observatielijsten ontwikkeld (vrij te gebruiken).

Naast leef-, leer- en werkklimaatonderzoek houdt het lectoraat zich ook bezig met verdiepende onderzoeksvragen. De kennis uit het onderzoek integreren we in publicaties en het onderwijs van Hogeschool Leiden. Op die manier bereiden we toekomstig beroepsbeoefenaars optimaal voor op de actuele ontwikkelingen en uitdagingen binnen het werkgebied. Ook biedt het lectoraat de mogelijkheid om zelf mee te werken aan onderzoeksprojecten, o.a. in de vorm van afstudeerprojecten en onderzoeksstages, en neemt het deel aan het publieke debat teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Wie werken er bij het lectoraat

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg bestaat uit een groep enthousiaste onderzoekers en medewerkers die nauw samenwerken met professionals uit de praktijk en het onderwijs. Het lectoraat valt onder de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie (SW&TP) en staat onder leiding van lector Peer van der Helm

Contact

Wil je meer informatie, zoek je ondersteuning of heb je vragen? Bekijk de contactgegevens van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. Voor afspraken met Peer van der Helm kun je contact opnemen met Jolanda Schotting via [email protected]

Wat je ook hebt meegemaakt, in je leven moet je veel bergen overwinnen, zeker als je heel laag begint. Dan is de weg naar boven ook veel langer en zwaarder en er zijn vele wegen omhoog en vele toppen. Maar klimmen doe je nooit alleen! Als lectoraat helpen wij (aankomende) professionals samen met de doelgroep en instellingen om te leren focussen op contact, ontwikkeling en herstel.

Peer van der Helm