Residentiële Jeugdzorg

Residentiële Jeugdzorg

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg zet zich in voor verbetering van het leef- leer- en werkklimaat voor hulpverleningsinstellingen en scholen, met name het speciaal onderwijs, die werken met kinderen en jeugdigen die bij het opgroeien specifieke aandacht en ondersteuning behoeven. Tevens doet het lectoraat onderzoek binnen gezinshuizen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en opvang voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys en eerwraak. Hogeschool Leiden helpt, samen met andere hogescholen en universiteiten, instellingen voor hulpverlening en onderwijs met het verbeteren van het leef- leer- en werkklimaat op de leefgroep/afdeling en in de klas. Met het werkveld hebben we hiervoor vragenlijsten- en observatielijsten ontwikkeld en gevalideerd die vrij op de website te verkrijgen zijn. De resultaten van de metingen, de besprekingen en de trainingen hebben positieve invloed op de beroepspraktijken en worden verwerkt in ons HBO (MWD, SPH, TP en Pabo) en Master (Jeugd) onderwijs. Uit ons onderzoek is gebleken dat het regelmatig meten van het ‘klimaat’ in combinatie met terugkoppeling naar kinderen, jeugdigen en medewerkers en gerichte ‘training’ helpt om persoonlijke ontwikkeling, socialiseren en leren te stimuleren en agressie te verminderen. Voor al deze trajecten geldt dat de instelling of de school, met onze ondersteuning, eigenaar is van het proces van signaleren tot verbeteren.

Ons lectoraat bestaat uit een groep enthousiaste onderzoekers die nauw samenwerken met professionals uit de praktijk en het onderwijs.

Lees meer over de missie en werkwijze van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg