Verder lezen over vrijeschoolonderwijs en het antroposofische gedachtengoed

Verder lezen

Wil je meer te weten komen over het vrijeschoolonderwijs en het antroposofische gedachtengoed? Op deze pagina vind je een overzicht met interessante literatuur, websites, etc.

Bron: Vereniging van Vrijescholen

Vrijeschoolonderwijs en opvoeding

Handige websites

Adressen van alle vrijescholen in Nederland en België en toegankelijke informatie over de visie en de praktijk van de vrijeschool.

De website van de Vereniging van Vrijescholen bevat tal van korte films over het vrijeschoolonderwijs en andere achtergrondinformatie.

Literatuurtips

Een mini-boekje speciaal geschreven voor ouders die overwegen hun kinderen op een vrijeschool te plaatsen en graag meer zouden weten over de visie en de praktijk. Ook uitermate geschikt voor grootouders, vrienden, buren, etc. van kinderen die al op de vrijeschool zitten, en benieuwd zijn naar wat voor school de kinderen gaan.

Seizoener is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift voor de vrijeschool-wereld, met alle aandacht voor de vorming en ontwikkeling van het kind. Ook zelfontwikkeling, samenleving en opinie, wetenschap, kunst, natuur, verantwoord en gezond leven komen ruim aan bod.

Tijdschrift en website over het vrijeschoolonderwijs.

  • De Vrije School - door F. Carlgren & J.G. Baggerman 

De pedagogie van Rudolf Steiner in beeld en woord. Dit omvangrijke boek staat boordevol kleurige schilderwerken en tekeningen van kinderen uit de gehele wereld.  Je leest onder andere over de achtergronden van de pedagogie van Steiner en een beschrijving van de levensperioden van het kind. Hierbij wordt een link gelegd naar het onderwijs dat in de vrijescholen aansluit op deze perioden. Het boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Bron: Vereniging van Vrijescholen

Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Ben je nieuwsgierig naar de actuele ontwikkelingen op het gebied van vrijeschoolonderwijs? Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs houdt zich bezig met de bredere discussie over onderwijs. Het gedachtengoed van Steiner is de basis, gecombineerd met de vraag: waar willen we vernieuwen en waar willen we vasthouden? Op de webpagina's van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs vind je onder andere een overzicht van onderzoeken, publicaties, presentatie en onderwijsontwikkelingen waarbij het lectoraat betrokken is. 

Voor welke uitdagingen staat het vrijeschoolonderwijs? Bekijk de online lezing van lector Aziza Mayo: Drie vragen over de vrijeschool.

Bron: Antroposofie Magazine

Antroposofie

Handige websites

Deze website is een initiatief van de de Antroposofische Vereniging in Nederland. Je maakt hier kennis met de antroposofie en vindt er onder andere meer informatie over de ontstaansgeschiedenis, de grondlegger Rudolf Steiner en de verschillende werkgebieden. Ook kun je via deze website de catalogi raadplegen van de twee grootste antroposofische bibliotheken in Nederland.

Literatuurtips

Kwartaalblad over het verhaal achter de biodynamische landbouw en voeding, maatschappelijke vernieuwing, antroposofische zorg en vrijeschoolonderwijs.

  • Algemene menskunde als basis voor de pedagogie - door Rudolf Steiner

Algemene menskunde als basis voor de pedagogie vormt het fundament van de ‘stoomcursus’ die Rudolf Steiner in 1919 gaf aan de eerste lichting vrijeschoolleraren. Hij gaat daarin uit van algemene antroposofische inzichten over de mens, en verbindt die met de praktijk van het pedagogisch handelen. Met deze voordrachten begon een vernieuwende pedagogische beweging, die in de loop van de twintigste eeuw vruchtbaar is gebleken.

  • Antroposofie, een kennismaking - door Henk van Oort

In dit inleidende boek maakt de lezer op een originele wijze kennis met Rudolf Steiners antroposofie. Als je op zoek bent naar achtergronden van het verschijnsel mens en naar de plaats van de mens in de schepping als geheel, dan vind je in dit boek boeiende verbanden en vergezichten. In begrijpelijke taal worden begrippen als etherlichaam en astraal lichaam besproken, de relatie ‘mens - dier’ komt aan bod en uitgebreid wordt stilgestaan bij de onderlinge verbanden tussen ‘lichaam - ziel - geest’. Tot slot worden de gezichtspunten onder de aandacht gebracht die de antroposofie weet te geven met betrekking tot de grote cultuurperioden van de mensheid.

Nog meer weten?

Er zijn nog veel meer manieren om meer te weten te komen over het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie. Vraag het bijvoorbeeld aan onze docenten en studenten tijdens een Open Dag. Verder raden we je van harte aan om een keer rond te kijken bij een vrijeschool bij jou in de buurt.

Naar de startpagina van de Vrijeschool Pabo