Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Het lectoraat Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie is uniek in Nederland en vervult een brugfunctie tussen samenwerkingspartner Curium-LUMC en het onderwijs van Hogeschool Leiden.

Het lectoraat staat voor een belangrijke en niet eenvoudige opgave om drie vaak interfererende ‘richtingen’ te verbinden:

  1. het academische en het praktische;
  2. het kinder- en jeugdpsychiatrische en de orthopedagogische;
  3. het individuele en het gemeenschappelijke.

Lees meer over het lectoraat