Internationalisering

Internationalisering

Wij werken vanuit onze visie met passie, talent en menselijke maat, voor nu en voor de toekomst. Voor de beslissers van morgen is het van belang dat de maatschappij als geheel toekomstige uitdagingen aangaat vanuit een duurzaam en internationaal perspectief. Onze studenten verwerven de competenties om over de grenzen van de eigen cultuur, het eigen land en het eigen vakgebied heen te kijken en te handelen naar de inzichten die dat oplevert.

Studeren in het buitenland

Een van de manieren waarop studenten over grenzen leren kijken is door middel van een stage of studieonderdeel in het buitenland. Ervaring opdoen in het buitenland is erg waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Het is een goede voorbereiding op een toekomst in de 'globalising world', die politiek, economisch en cultureel steeds meer verweven raakt. De wereld is een grote arbeidsmarkt. Benieuwd naar de internationale activiteiten van onze studenten?
Lees de ervaringen van studenten in het buitenland

Internationale projecten

Hogeschool Leiden is sinds 1993 actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Enerzijds om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen, anderzijds om ons onderwijs een internationale dimensie te geven. De internationale projecten (informatie in Engels) zijn erop gericht om postsecundaire onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden, en de opbouw en uitbreiding van hun capaciteit, te ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'training of trainers' formule.

Professionele ontwikkeling

Docenten uit alle vijf Faculteiten zijn hierbij betrokken; zij zetten hun expertise en ervaring op hun vakgebied in. Dit is tegelijk een vorm van professionele ontwikkeling voor de docenten en andere collega's. Ook de studenten profiteren ervan, omdat docenten hun internationale ervaringen en toegenomen (interculturele) competenties inzetten in het onderwijs.